Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Правовий статус і повноваження Президента України.

Правовий статус Президента України і його повно­важення закріплені в Конституції України,в Законах «Про Президента України» від 5.07.1991 р., «Про вибори Президента України» від 24.02.1994 р.

Президент України відповідно до попередньої Конституції і законів був одночасно главою держави і главою виконавчої влади. За новою Консти­туцією Президент е главою держави і виступає від її імені. Він є гаран­том державного суверенітету, територіальної цілісності України, додер­жання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше 30 днів після офіцій­ного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги наро­дові на урочистому засіданні ВРУ. Приведення Президента України до при­сяги здійснює Голова Конституційного Суду. Присяга складається у 5-денний строк після офіційного оголошення результатів виборів. Президент України урочисто присягає на вірність Україні, заступаючи на цей високий

пост. Він зобов'язаний усіма своїми справами боронити суверенітет і неза­лежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського наро­ду, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співві­тчизників, підносити авторитет України у світі (ст. 104 Конституції). Прези­дент користується правом недоторканості на час виконання своїх повно­важень. Звання Президента України охороняється законом і зберігається

за ним довічно, якщо тільки він не був усунений з поста в порядку імпічме­нту. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягуються до відповідальності на підставі закону (ст. 105 Конституції).

Президент України має такі повноваження ст.. 106 Конституції):

1. він забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2. звертається з посланням до народу та з щоріч­ним і позачерговими посланнями до ВР про внутрішнє і зовнішнє станови­ще;

3. представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівниц­тво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

4. приймає рішення про визнання іноземних держав;

5. призначає та звільняє глав дипломатичних представництв Укра­їни в інших державах і лри міжнародних організаціях;

6. призначає всеук­раїнський референдум щодо змін Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

7. призначає позачергові вибори до ВРУ у строки, встановлені цією Конституцією;

8. припиняє повноваження ВРУ, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не мо­жуть розпочатися;

9. призначає за згодою ВРУ Прем'єр-міністра України; припиняє його повноваження та приймає рішення про його відставку;

10. призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Мініст­рів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

11. призначає за згодою ВР Генерального прокурора України та звільняє його з посади;

12. призначає половину складу Ради Нацбанку України; і призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

13. призначає на посади та звільняє з посад Голову Антимонопольного комітету. Голову Фонду держмайна, Голову Держкомітету телебачення і радіомовлення (за згодою ВРУ);

14. утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи, діючи в межах коштів (за поданням Прем'єр-міністра);

15. скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

16. 123

17. є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України, призначає та зві­льняє з посад вище командування Збройних сил України;

18. здійснює кері­вництво у сферах національної безпеки та оборони держави; очолює Раду національної безпеки і оборони України;

19. вносить до ВР подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних сил України у разі збройної агресії проти України; приймає рішення про за­гальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про введення надзвичайного стану, про зони над­звичайної екологічної безпеки;

20. призначає третину складу Конституційно­го Суду; утворює суди у визначеному законом порядку; присвоює вищі вій­ськові звання, вищі дипломатичні ранги і класні чини, нагороджує держав­ними нагородами;

21. приймає рішення про прийняття до громадянства України та його припинення; про надання притулку в Україні; здійснює по­милування;

22. підписує закони, прийняті ВР;

23. має право вето щодо прийня­тих законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд.

Президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. У разі дострокового припинення повноважень Президента у разі:

· відставки; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; усунення з поста в порядку імпічменту; смерті -

ви­конання його обов'язків на період до обрання і вступу на пост новообраного Президента покладається на Прем'єр-міністра України.

Таким чином,

Президент України є главою держави, гарантом розвитку демократи, гарантом держави і державотворення; він формує Державні органи, вико­нує внутрішні і зовнішні функції держави, приймає участь у законотворчому

процесі, представляє Україну на міжнародній арені.

Самостійна робота: 1 год.


Читайте також:

 1. А/. Верховна Рада України.
 2. Адміністративно-правовий захист об’єктів інтелектуальної власності
 3. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 4. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 5. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 6. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
 7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 8. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян
 9. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 10. Адміністрація Президента України
 11. Акти Президента України
 12. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
Переглядів: 3368

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад. | Поняття та завдання виконавчої влади.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.