Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Правовий режим фінансування окремих галузей народного господарства”.

Правовою формою відображення фінансової діяльності держави є :фінансово-правові акти (закони і підзаконні акти) – це належним чином прийняті органами державної влади та місцевого самоврядування відповідні рішення з питань фінансової діяльності, що віднесені до їх компетенції та мають юридичні наслідки

Поняття фінансової діяльності держави. Фінансова політика та фінансова система України.

Поняття, предмет та джерела фінансового права.

Фінансове право - це галузь права, яка регулює економічні, а саме фінансові відносини. Тому для розуміння природи й особливостей цієї галузі права необхідно мати чітке уявлення проте, що таке фінанси.

Термін “фінанси” походить від латинського finis — строк сплати будь-чого, закінчення справи. У середньовічній латині слова finatio, finatia означали обов’язковий грошовий платіж.

Фінанси- це не всі грошові відносини у суспільстві, а лише їх частина, а саме ті, які пов'язані зі створенням, розподілом і використанням фондів коштів держави, її територіальних утворень, а також підприємств і організацій, необхідних для забезпечення розширеного відтворення і соціальних потреб, у процесі яких відбувається розподіл і перерозподіл сукупного суспільного продукту та контроль за задоволенням суспільних потреб.

При висвітленні даного питання необхідно розкрити зміст таких понять, як державні фінанси та їх види. Так, державні фінанси - це цілісна система суспільних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом i використанням централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів, з метою виконання завдань i функцій держави.

Грошові фонди коштів – це відокремлені кошти зі своїм спеціальним цільовим призначенням (н-д: Пенсійний фонд, Державний бюджет, статутний фонд державного підприємства).

Державні фінанси охоплюють: державний бюджет, централізовані та децентралізовані фонди коштів, фінанси підприємств і організацій державної та комунальної форм власності, державний кредит, державне особисте і майнове страхування.

Централізовані державні фінанси формуються на рівні держави, а децентралізовані — на рівні підприємств, організацій, установ, для забезпечення їх господарської діяльності.

Отже, фінансова діяльність держави — це діяльність держави по утворенню, розподілу i використанню централізованих i децентралізованих фондів грошових коштів, що забезпечують виконання функцій держави.

Фінансова діяльність держави здійснюється в правовій форм пов’язана з акумуляцією доходів i проведенням необхідних витрат, обов’язково планова діяльність, заснована на фінансовому плані

Метою фінансової діяльності є відповідність доходів видаткам i, як ідеальний результат, одержання по кожному фонду балансу доходів i видатків, а також забезпечення законності збирання, розподілу i використання фондів грошових коштів.

Систему органів управління дер­жавними фінансами, складають: державні органи законодавчої влади; державні органи виконавчої влади загальної компетенції; спеціальні органи державної виконавчої влади з управління фінансами.

Державні та приватні фінанси:

Централізовані фінанси формуються на рівні держави згідно з прийнятими законодавчими і нормативними документами і охоплюють державний та місцеві бюджети, Пен­сійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездат­ності, Фонд зайнятості населення тощо. На відміну від централізованих,

де­централізовані фінанси формуються на рівні підприємств для забезпечення їхньої господарської діяльності за рахунок своїх прибутків і включають фонд обігових коштів, амортизаційний фонд, ремонтний фонд, фонд оплати праці, фонди економічного стимулювання, резервний фонд тощо.

На сьогодні фінансову систему України складають такі елементи:

1) - Державний бюджет України;

- бюджет Автономної республіки Крим;

- бюджети м. Києва та Севастополя;

- бюджети областей, міст, селищ;

- цільові державні i місцеві фонди;

- фінанси обов’язкового державного соціального страхування;

- фінанси галузей народного господарства (децентралізовані фінанси);

- державний кредит.

Фінансове право виділено в окрему галузь права, оскільки воно мас свої специфічні ознаки, предмет i метод правового регулювання.

Фінансове право — це самостійна галузь публічного права, що регулює суспільні відносини в сфері мобiлiзацiї, розподілу i використання централізованих i децентралізованих фондів держави з метою забезпечення виконання нею своїх завдань i функцій.

Система фінансового права — це об’єктивно обумовлена внутрішня побудова, об’єднання i розміщення фiнансово-правових норм в певному взаємозв’язку i послідовності.

Складається з: - частин; - інститутів; - розділів; - пiдроздiлiв.

Система фінансового права як галузі права складається з 2-х частин:

 

1. У загальну частину включаються норми, що закріплюють:

· загальні принципи, правові форми i методи фінансової діяльності держави;

· систему державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, їх ієрархію, компетенцію, правовий статус, завдання, функції, форми i методи роботи;

· основні риси фiнансово-правового положення інших суб’єктів з якими ці органи вступають в фiнансово-правовi відносини;

· зміст, форми, методи фінансового контролю тощо.

 

2. Особлива частина складається з певних розділів, які називаються підгалузями, які в свою чергу складаються з фiнансово-правових інститутів — це система фiнансово-правових норм, що регулюють групу однорідних фінансових відносин, а в розділи об’єднуються групи споріднених фінансово правових інститутів,

н-д, розділ ІІІ “Правове регулювання державних витрат” складається з інститутів:

1) „Правовий режим кошторисно-бюджетного фінансування” i

Джерела фінансового права — це правові акти органів законодавчої i виконавчої влади та місцевого самоврядування, в яких містяться норми фінансового права: закони i підзаконні нормативні акти.

Всі нормативно-правові акти, що регулюють фінансові відносини в державі складають систему фінансового законодавства, що с зовнішньою формою фінансового права i відображає його внутрішню структуру.

Основним джерелом фінансового права є Конституція України, яка:

- містить норми, які конкретизуються в інших фiнансово-правових актах визначає принципи фінансової діяльності держави, загальногалузевi принципи фінансового права тощо;

- містить норми прямої дії, визначає компетенцію кожної з гілок влади в сфері фiнансової діяльності держави (наприклад, ст.82 до повноважень Верховної Ради України відносить затвердження державного бюджету).

Основними джерелами фінансового права крімКонституції Україниє: Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, а також ряд інших законів та підзаконних нормативно-правових актів. Ураховуючи особливості фінансового права, важливе значення мають підзаконні нормативно-правові акти Національного банку України, Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів України.

Фінансові правовідносини – це суспільні економічні відносини, які базуються на фінансово-правовій нормі та виникають в сфері фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування, мають владно-майновий характер і виражають фінансовий інтерес держави у сфері мобілізації, розподілу і витрачання централізованих і децентралізованих фондів коштів.

Фінансовий контроль –це цілеспрямована діяльність законодавчих і виконавчих органів публічної влади і недержавних організацій, спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і децентралізованих грошових фондів держави з метою найефективнішого соціально-економічного розвитку усіх суб’єктів фінансових правовідносин.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. Q6 розраховують тільки при нестаціонарному режимі
 3. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 6. Адміністративний устрій та окупаційний режим в Україні під час війни 1941-1945 рр
 7. Адміністративно-правовий захист об’єктів інтелектуальної власності
 8. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 9. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 10. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 11. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
 12. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
Переглядів: 887

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 7. Фінансове право. | Структура бюджетної системи України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.