Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Природного середовища

Державна програма охорони навколишнього

 

Сучасне екологічне становище в Україні та низці країн світу характеризується як незадовільне. Людство у результаті своєї діяльності перевершило можливості природних біологічних чинників. Нераціо­нальна структура народного господарства, що пов'язана із застосу­ванням матеріало- та енергоємних технологій, низький технічний рівень технологій очищення газоповітряних викидів у атмосферу і скидів стічних вод у водойми і низка інших факторів призвели до зни­ження продуктивності господарства країни, погіршення стану здоро­в'я людей і, як наслідок, до зменшення чисельності населення. Нераціональне використання природних ресурсів значно погрішило стан довкілля і нині створюється загроза завдання непоправної шкоди біо­логічному і ландшафтному різноманіттю - лісовим, гірським і морсь­ким системам, водоймам, лукам, землям тощо.

Нині завдання суспільства - не підривати природні основи свого існування, не перешкоджати прогресивнимпроцесам, що відбуваються у біосфері, витрачаючи на це все більшу кількість енергії, а намагатися з'ясувати закони і правила, що керують цими процесами, узгоджува­ти з ними свої цілі та дії. Історичній досвід засвідчує, що людина може усвідомлювати гостроту проблем, які потрібно вирішувати і, зосеред­жуючи на цьому достатні інтелектуальні та матеріальні ресурси, про­тягом короткого періоду досягти значних результатів.

З метою подолання зазначених недоліків у 1998 р. Верховною Ра­дою України прийнята постанова «Про основні напрями державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, ви­користання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпе­ки».Ця постанова розглядається як Державна програма охорони дов­кілля в Україні. В ній сформульовані основні пріоритети та завдання охорони навколишнього природного середовища і раціонального ви­користанняприродних ресурсів:

- формування збалансованої системи природокористування і адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу еконо­міки;

- екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будів­ництві, сільському господарстві, на транспорті тощо;

- поліпшення екологічного стану і запобігання забрудненню р. Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морів;

- будівництво нових та реконструкція діючих потужностей ко­мунальних очисних каналізаційних споруд;

- забезпечення населення якісною питною водою;

- стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і про­мислових центрах Донецько-ІІридніпровського та інших регіонів;

- гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії

на Чорнобильській АЕС

- збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, заповідного фонду.

Як бачимо з наведеного, цією програмою охоплені всі головні ас­пекти діяльності народного господарства країни. Для здійснення цієї Державної програми передбачається вирішення таких завдань:

- створення в країні ефективної системи екологічної освіти, ви­ховання та інформування;

- структуризація економіки із суттєвим зменшенням частки енерго- і матеріалоємних виробництв;

- запровадження дієвих економічних складових впливу на систе­му природокористування;

- створення ефективної системи правового та організаційного забезпечення в сфері охорони навколишнього природного середови­ща, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів;

- організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища;

- захист повітряного басейну від забрудненню , особливо у вели­ких містах і промислових центрах;

- здійснення управління водними ресурсами на основі басейново­го принципу, збереження та відродження малих річок , охорона р. Дніпро та інших річок;

- запобігання забрудненню внутрішніх водойм і морських вод, зменшення та припинення скиду забруднених стічних воду водні об'єкти, захист підземних вод від забруднення;

- захист і збереження земельних ресурсів від забруднення, вис­наження і нераціонального використання;

- збереження й розширення території з природним станом ланд­шафту, посилення природоохоронної діяльності на заповідних і рек­реаційних територіях;

- підвищення стійкості та екологічних функцій лісів;

- знешкодження, утилізація та поховання промислових і побу­тових відходів;

- зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднення;

- забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово-промислового комплексу та здійснення заході щодо екологічного контролю за діяльністю збройних сил;

- створення системи прогнозування, запобігання й оперативних дій у разі надзвичайних ситуацій природного і риродно-технічного походження.

Ця комплексна державна програма охорони навколишнього при­родного середовища є стратегічною і довгостроковою. Її реалізація повинна здійснюватись шляхом розроблення виконання окремих міждержавних, державних, галузевих, регіональних та місцевих про­грам, які мають базуватися на здійсненні держаної політики в сфері охорони навколишнього середовища та природокористування.


Читайте також:

 1. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 2. Адаптація до абіотичних факторів середовища.
 3. Адаптація організму до змін чинників зовнішнього середовища
 4. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.
 5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства
 6. Аналіз зовнішнього середовища
 7. Аналіз конкурентного середовища
 8. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 9. Апаратура методу природного магнітного поля
 10. Архітектурно- планувальні заходи по поліпшенню стану міського середовища .Аналіз циклу життя споруди
 11. В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ЗАЛЯГАННЯ
 12. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу
Переглядів: 371

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Стратегічні напрями розвитку галузей народного господарства та забезпечення охорони природно-ресурсного потенціалу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.