Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Огюст Конт як родоначальник соціології.

"Батьком" соціології як науки вважають французького філософа Огюста Конта (1798-1857 рр.). Його доля склалася так, що за власне життя він не був визнаний як вчений, а тим більше як фундатор нової науки. Визнання прийшло вже після його смерті: через двадцять років про О. Конта з'явилося американській і європейській пресі біля 900 статей.

Його основні твори: "Курс позитивної філософії", "Позитивістський катехізис”, "Система позитивної політики", "Заповіт Конта" (вийшов уже після його смерті).

О. Конт є фундатором позитивізму як особливого методу дослідження соціальних процесів, що тяжіє не до теоретизованого знання, а до такого знання, яке засноване на спостереженні та експерименті і пов'язане з використанням математичних методів. Переваги такого знання про суспільство очевидні і характеризуються точністю, достовірністю, конструктивністю, об'єктивністю.

О. Конт дав назву соціології як науці, окресливши в основних рисах її предмет та методи. Цікаво, що спочатку вчений називав нову науку "соціальною фізикою". Хід його роздумів був такий: якщо фізика вивчає взаємодії у неживій матерії, то повинна бути окрема наука, яка вивчаєлюдські взаємодії на рівні суспільства. Сучасна наука не використовує поняття "соціальна фізика", а поняття "соціологія", автором якого є також О. Конт, і яке є широко вживаним.

Розуміючи соціологію як комплексну, складну науку, мислитель вибудовує класифікацію наук, починаючи від найпростішої до найскладнішої. Ця класифікація в його інтерпретації мала такий вигляд:

математика - астрономія - фізика - хімія - фізіологія - соціальна фізика (соціологія).

Нова наука, за О.Контом, має два розділи - соціальна статика, яка вивчає анатомію суспільства, його структуру, будову тощо, та соціальна динаміка, яка вивчає закони руху та розвитку суспільства, його прогрес.

Він сформулював "закон трьох фазисів - стадій" розумового розвитку, який разом з законом розподілу праці обумовлює соціальний прогрес.

За О.Контом існують три стадії, через які послідовно проходить людська свідомість: теологічна, коли світ пояснюється дією надприродних сил, метафізична (абстрактна), коли світ пояснюється за допомогою пізнання сутності речей, а не релігійними впливами та позитивна (наукова), коли формується науковий світогляд, основу якого складає позитивне знання.

Також дослідник започаткував теоретичний аналіз індустріального суспільства, за що його вважають родоначальником індустріальної соціології. Він аналізував процес індустріалізації, який супроводжувався впровадженням науки у виробництво, концентрацією робітників, появою непримиренних протиріч між власниками та найманими працівниками.

Конфлікт між власниками і робітниками він кваліфікував як результат неефективної організації праці.

О. Конт був противником революційних форм боротьби, надавав великого значення діяльності інженерів-організаторів виробництва, а також моралі, вихованню людей.

 


Читайте також:

 1. Г. Сковорода – родоначальник української класичної філософії
 2. Загальна характеристика класичної соціології. Протосоціологія
 3. Інтерпретативні парадигми сучасної соціології. Символічний інтеракціонізм.
 4. Наукова діяльність М. Ковалевського в контексті української, російської та світової соціології.
 5. Об'єкт і предмет соціології.
 6. Об’єкт та предмет економічної соціології.
 7. Огюст Конт
 8. Огюст Ренуар
 9. Основні положення гендерної соціології.
 10. Поняття про предмет соціології сім’ї та гендерної соціології.
 11. Система основних категорій і законів у соціології.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні етапи її розвитку. | Об'єкт та предмет соціології як науки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.