Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Документальне оформлення руху виробничих запасів

 

Основними первинними документами з обліку надходження та руху запасів на підприємствах є :

1) М–1 «Журнал обліку вантажів, що надійшли», використовується для реєстрації надходження вантажів;

2) М–2, 2б «Довіреність», видається тільки МВО на отримання цінностей;

3) М–2а «Акт списання бланків довіреностей», використовується для списання невикористаних довіреностей;

4) М–3 «Журнал реєстрації довіреностей», використовується для реєстрації довіреностей;

5) М–130 «Книга кількісно – сумового обліку залишків запасів», застосовується для обліку залишків запасів;

6) М–4 «Прибутковий ордер», застосовується для оприбуткування матеріалів, які надійшли на підприємство від постачальників або з переробки.;

7) М–5, М–6 «Товарно–транспортна накладна», використовується для обліку поставок запасів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом;

8) М–7 «Акт про приймання матеріалів» застосовується для оформлення приймання запасів, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супроводжувальних документів постачальника, а також при прийманні запасів, що надійшли без документів;

9) М–8, 8а «Лімітно–забірна картка», використовується для систематичного відпуску матеріалів для одних виробничих одиниць на одне найменування;

10) М–9, 9а «Лімітно–забірна картка (відпуск)», для систематичного відпуску матеріалів для одних виробничих одиниць на одне найменування на

багаторазовий відпуск;

11) М–11 «Накладна–вимога на відпуск», внутрішнє переміщення матеріалів на одноразове використання матеріалів;

12) М–12 «Картка складського обліку матеріалів», застосовується для обліку запасів на складі;

13) М–14 «Відомість обліку залишків матеріалів на складі», складається на основі матеріальних звітів матеріально відповідальною особою і показує рух матеріальних цінностей на складі за день;

14) М–20 «Накладна на відпуск ТМЦ», містить інформацію про вибуття запасів;

15) М–21 «Інвентаризаційний опис», містить фактичні дані про наявність запасів;

16) М–22 «Акт на списання матеріалів відкритого зберігання», містить інформацію про вибуття запасів.

 

НАДХОДЖЕННЯ

Запаси, що надходять від постачальників, супроводжуються такими документами: накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей, податкова накладна, рахунок-фактура тощо.

Матеріально відповідальна особа (завідувач складу, комірник), приймаючи запаси на складі, здійснює перевірку відповідності даних документів постачальника фактичній наявності цінностей. У разі повної відповідності здійснюється оприбуткування запасів на складі, тобто прийняття їх для зберігання. Це підтверджується складанням прибуткового ордера (форма № М-4).

Основні реквізити прибуткового ордера: номенклатурний номер, назва, сорт, розмір, одиниця виміру, кількість за даними документів і прийнята на склад, ціна, сума, підписи того, хто здав цінності (експедитор, представник постачальника тощо), і того, хто прийняв (завідувач складу, комірник).

У разі невідповідності фактичної наявності цінностей даним документів постачальника при прийманні вантажу від залізниці (або пристані) складається комерційний акт, а при оприбуткуванні на складі — акт приймання (форма № М-7). Ці документи є підставою для пред’явлення претензії постачальнику або транспортній організації.

Надходження запасів від власного виробництва оформляється накладною, яка виписується в двох примірниках. Один використовується як прибутковий документ складу, другий — як розходний документ цеху, що здав невикористані матеріали, відходи виробництва, напівфабрикати, готову продукцію.

На підставі документів про оприбуткування здійснюються записи в картках складського обліку (форма М-12), які є регістром аналітичного обліку запасів на складі. Ці картки виписуються в бухгалтерії підприємства і передаються на склад. Записи по кожній операції руху (надходження і вибуття зі складу) здійснюються комірником або завідувачем складу.

Основні реквізити картки складського обліку: назва матеріалу, коротка технічна характеристика, номенклатурний номер, норма запасу, дата запису, № документа, на підставі якого здійснено оприбуткування або видача матеріалу, від кого одержано або кому видано, надходження, видаток, залишок після кожної операції.

Після оприбуткування запасів на складі документи постачальників разом з прибутковими ордерами передаються до бухгалтерії для записів у системі рахунків бухгалтерського обліку.

 

ВИБУТТЯ

Основними документами, на підставі яких здійснюється відпуск, є лімітно-забірні карти (форми № 8 і 9) і накладні-вимоги (форма № 11).

Лімітно-забірна карта — це документ, який використовується для оформлення відпуску зі складу запасів, що споживаються у виробництві систематично. Виписку його здійснює відділ постачання в двох екземплярах на один чи кілька видів запасів. Один екземпляр передається цеху-одержувачу, а другий — складу. В лімітно-забірній карті вказується ліміт видачі матеріалу на місяць або квартал, а далі по мірі видачі матеріалу здійснюється запис щодо кожної операції видачі і залишку ліміту після неї. Завідувач складу підписує примірник карти цеху, а начальник цеху — примірник карти складу.

Основні реквізити лімітно-забірної карти: місяць, рік, назва матеріалу, ліміт видачі, дата видачі, видана кількість, залишок ліміту, підписи начальника відділу, що встановив ліміт, начальника підрозділу-одержувача, завідувача складом.

Накладна-вимога використовується для разового або понадлімітного відпуску виробничих запасів зі складу у виробництво. Основними реквізитами цього документа є дата складання, підстава видачі, прізвище того, кому видати, назва матеріальних цінностей, одиниця виміру, кількість, що вимагається, і фактично видана, ціна, сума, підписи осіб, що дозволили і здійснили відпуск, а також головного бухгалтера і одержувача.

Наприкінці місяця всі документи про видачу запасів зі складу передаються за реєстром до бухгалтерії для відображення витрат у системі рахунків бухгалтерського обліку.

 

 


Читайте також:

 1. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 2. Автоматизація виробничих процесів
 3. Аналіз запасів
 4. Аналіз факторів і причин відхилень від плану введення виробничих потужностей і основних фондів
 5. Аналіз часткової рівноваги Крива виробничих можливостей
 6. Аудит матеріально-виробничих запасів
 7. Аудит матеріально-виробничих запасів
 8. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 9. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 10. Безпечність виробничих процесів
 11. Бюджет загальновиробничих витрат
 12. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка виробничих запасів при їх надходженні і вибутті | Організація обліку витрат та їх класифікація

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.