Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аудит матеріально-виробничих запасів

 

Виробничі запаси є основою господарської діяльності підприємств. Визначення запасів, по­рядок їх оцінки, визнання й відображення в бухгалтерському обліку і фі­нансовій звітності регламентуються П(С)БО 9 «Запаси», затвердженим наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. №246.

Відповідно до П(С)БО 9 запаси - це активи, які: утримують для по­дальшого продажу; утримують для їх використання у виробництві про­дукції (робіт, послуг) або в адміністративних цілях; знаходяться у процесі виробництва (незавершеного виробництва) з метою наступного прода­жу готової продукції.

До запасів відносяться:

– сировина, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі вироби;

– незавершене виробництво;

– готова продукція; то­вари;

– малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП), які використову­ються протягом не більше одного року або операційного циклу, якщо він більше одного року;

– молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського та лісового господарства.

Завдання аудиту виробничих запасів полягає в перевірці: забезпечен­ня контролю за збереженням запасів на всіх етапах їх руху і зберігання; правильності та своєчасності документального відображення операцій із надходження та відпуску запасів; правильності визначення первинної вартості запасів, що були придбані або виготовляються безпосередньо підприємством; дотримання норм витрачання запасів для здійснення гос­подарської діяльності і порядку обліку витрачання запасів у виробництві.

Джерелами інформації при аудиті виробничих запасів виступають: П(С)БО 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, затверджені відповідними наказа­ми Мінфіну України, Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових кош­тів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.1994 №69 (зі змінами і доповненнями), наказ про облікову політику підприємства, первинні документи з обліку запасів (прибуткові ордери, картки обліку ТМЦ, акти приймання ТМЦ, лімітно-забірні картки, ви­моги, накладні), облікові реєстри (журнали-ордери 3, 5, 5А та відомості .аналітичного обліку до них, Головна книга, журнали продажу товарів, ві­домості руху ТМЦ тощо), фінансова звітність (форми № 1, 2, 3).

Послідовність аудиту запасів:

1. Інвентаризація запасів.

2. Аудит прибуткових і витратних документів, показників реєстрації та рахунків ін постачальників.

3. Взаємна звірка прибуткових документів з рахун­ками постачальників.

4. Взаємна звірка витратних документів з даними оплати рахунків покупців.

5. Порівняння прибуткових і витратних доку-м, п гін з даними натурального обліку складів.

6. Аудит змісту оборотних відомостей натурально-вартісного обліку і порівняння їх з даними обліку Матеріально-відповідальних осіб.

7. Аудит змісту звітів, бухгалтерських операцій, матеріальних цінностей і порівняння їх з даними первинної документації.

8. Аналіз бухгалтерських операцій за Журналом і відомостями до рахунку «Запаси» та порівняння його даних із записами за дебетом і кредитом рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

9. Аналіз бухгалтерських операцій за Журналом і відомостями до рахун­ку «Запаси» та порівняння його даних з записами за дебетом і кредитом рахунку «Запаси».

10. Аудит даних балансу фінансової та податкової звітності і порівняння їх з Головною книгою, журналами, відомостями та первинними документами.

До типових порушень при операціях з виробничими запасами необхід­но віднести такі: незадовільна організація складського господарства та зберігання виробничих запасів; невиконання завдань по заготівлі матері­альних цінностей; неправильне визначення первинної вартості придба­них запасів (включення до її складу понаднормових втрат і нестач запасів, витрат на збут); порушення правил приймання вантажів; неповне опри­буткування виробничих запасів; необгрунтовані претензії до постачаль­ників; нераціональне використання матеріальних цінностей у виробни­цтві, порушення норм і лімітів їх відпуску; нестачі, крадіжки, псування, привласнення матеріальних цінностей; неправильне визначення розміру компенсації завданих підприємству збитків; несвоєчасне і неправильне оформлення первинних документи} з обліку руху виробничих запасів; незадовільна організація бухгалтерського обліку виробничих запасів.

 


Читайте також:

 1. Адреса аудитора.
 2. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 3. Аналіз запасів
 4. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
 5. Аналітичні пройцедури в комп,ютерному аудиті
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Аспекти незалежності аудиторської професії
 8. Аспекти незалежності аудиторської професії.
 9. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 10. Аудит банківських та кредитних операцій
 11. Аудит валових витрат і валового доходу підприємства
 12. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
Переглядів: 1185

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аудит касових та розрахункових операцій | Аудит дебіторської заборгованості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.