Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аудит дебіторської заборгованості

 

Відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебітори - це юри­дичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підпри­ємству певні суми грошових коштів або інших активів.

Завдання аудиту дебіторської заборгованості полягає у визначенні:

– наявності і правильності первинних документів, які є підставою для об­лікових записів за дебіторською заборгованістю;

– стану дебіторської за­боргованості за встановленими критеріями;

– правильності розрахунків за дебіторською заборгованістю;

– правильності оцінки дебіторської заборго­ваності та розрахунку величини резерву сумнівних боргів;

– належної кла­сифікації дебіторської заборгованості і наявності відповідних необхідних пояснень у примітках до фінансової звітності;

– оцінки стану внутрішнього контролю та аудиту дебіторської заборгованості.

Джерелом інформації аудиту дебіторської заборгованості виступа­ють: первинні документи (договори, рахунки-фактури, накладні, звіти касира, касові ордери, банківські виписки та ін.), регістри синтетичного та аналітичного обліків розрахунків з дебіторами, Головна книга, форма річної фінансової звітності (1, 2, 3, 5), звіти аудиторів, акти документаль­них перевірок, ревізій, акти звіряння взаєморозрахунків, документи щодо претензійно-позовних справ тощо.

Послідовність аудиту дебіторської заборгованості:

1. Звіряння залиш­ків заборгованості за даними Головної книги із залишками в облікових регістрах.

2. Перевірка наявності актів звірення і відповідності їх даним аналітичного та синтетичного обліків.

3. Визначення великих дебіторів і складання їх переліку.

4. Направлення запитів на підтвердження забор­гованості.

5. Перевірка наявності договорів і їхньої реєстрації у спеціаль­ному журналі.

6. Перевірка повноти і своєчасності оплати рахунків на основі регістрів обліку.

7. Перевірка розрахунків з використанням вексе­лів.

8. Направлення запитів покупцям на предмет підтвердження ними ви­дачі векселів.

9. Перевірка розрахунків за товарообмінними операціями.

10. Зібрання підтверджень того, що поточна дебіторська заборгованість визначається одночасно з визначенням доходу від реалізації.

11. Пере­вірка результатів проведення інвентаризації дебіторської заборгованості.

12. Перевірка обґрунтованості списання дебіторської заборгованості на витрати.

13. Перевірка правильності відображення та повноти інформації щодо дебіторської заборгованості у балансі, звіті про фінансові резуль­тати, звіті про рух грошових коштів та у примітках до річної фінансової звітності.

До типових порушень при аудиті дебіторської заборгованості необхідно віднести такі: неправильна кореспонденція рахунків під час відображен­ня в обліку операцій; невідповідність даних аналітичного і синтетичного обліків; заміна виписок банку іншими або виправлення сум, що свідчать про погашення дебіторської заборгованості; неправомірне здійснення бартерних операцій для погашення заборгованості; шахрайство із сумами дебіторської заборгованості підзвітних осіб (списання без підстав і документального підтвердження на загальногосподарські витрати); зарахування отриманих сум дебіторської заборгованості на погашення заборгованності невідповідних дебіторів; арифметичні неточності; відображення дебіторської заборгованості на фіктивних рахунках неіснуючих клієнтів або за фіктивними нетоварними операціями; неправильний розрахунок резерву сумнівних боргів, навмисне завищення суми резерву або сум пря­мого списання дебіторської заборгованості з метою завищення величини витрат звітного періоду і, як наслідок, зменшення суми оподатковуваного прибутку; неправильне оформлення або відсутність договорів, що стали підставою для відвантаження продукції й виникнення дебіторської забор­гованості; списання нестач і крадіжок за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.


Читайте також:

 1. Адреса аудитора.
 2. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 3. Аналіз дебіторської заборгованості
 4. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
 5. Аналіз кредиторської заборгованості підприємства.
 6. Аналіз руху грошових коштів та дебіторської заборгованості
 7. Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
 8. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
 9. Аналітичні пройцедури в комп,ютерному аудиті
 10. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 11. Аспекти незалежності аудиторської професії
 12. Аспекти незалежності аудиторської професії.
Переглядів: 1288

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аудит матеріально-виробничих запасів | Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.