Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості

Завданнями аналізу дебіторської заборгованості є вивчення
та оцінювання:

– складу та структури дебіторської заборгованості;

– питомої ваги дебіторської заборгованості в сумі поточних активів;

– її реальності;

– показників якості та ліквідності такої заборгованості;

– впливу дебіторської заборгованості на фінансовий результат
підприємства.

Для аналізу дебіторської заборгованості використовують форму 1 «Баланс», Форму 5 «Примітки до фінансової звітності» і головну книгу підприємства.

Перш за все визначають зміни, які відбулися в складі та структурі дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду порівняно з його початком, а також питому вагу дебіторської заборгованості в загальній сумі обігових активів (табл. 5.15).

Таблиця 5.15 – Аналіз динаміки та структури дебіторської заборгованості

Показники На початок року На кінець року Відхилення
тис. грн % тис. грн % абсолютне за структурою
Розрахунки з дебіторами: за товари, послуги, строк оплати яких ще не настав за товари, послуги, які не сплачені в строк з іншими дебіторами            
Обігові активи            
Питома вага дебіторської заборгованості в загальній сумі обігових активів            

Після загального знайомства зі структурою дебіторської заборгованості необхідно оцінити реальності її вартості та вірогідності її повертання, тому що не вся заборгованість може бути повернена.

Вірогідність повернення дебіторської заборгованості визначається з урахуванням минулих років і реальних умов.

Саме тому необхідно оцінити показники якості та ліквідності дебіторської заборгованості (табл. 5.16).

Під якістю дебіторської заборгованості розуміють вірогідність отримання цієї заборгованості у повній сумі. Показниками цієї вірогідності є строк виникнення заборгованості, а також питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі.

 

Таблиця 5.16 – Аналіз структури дебіторської заборгованості за строками виникнення

Стаття дебіторської заборгованості Сума Період заборгованості
до 1 місяця 1–3 3–6 6–12 Більше 12
Розрахунки з дебіторами: за товари, послуги, строк оплати яких ще не настав за товари, послуги, які не сплачені в строк з іншими дебіторами            

 

Далі визначається питома вага простроченої дебіторської заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості.

Якість дебіторської заборгованості також визначає її оборотність.

Оборотність характеризується такими показниками:

– тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості;

– коефіцієнт обертання;

– співвідношення середнього розміру дебіторської заборгованості до виручки від реалізації.

1 Тривалість періоду оборотності визначається таким чином:

 

, (5.8)

 

де С зал д з – середній залишок дебіторської заборгованості;

Д – кількість днів у аналізованому періоді;

Р – обсяг реалізації продукції.

2 Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості визначається таким чином:

 

. (5.9)

 

3 Співвідношення середнього розміру – це зворотний показник.

Співвідношення та порівняння цих показників у часі дозволяє оцінити ступінь своєчасності платежів покупцями.

Для оцінювання ліквідності дебіторської заборгованості необхідно визначити, до якої групи за ступенем ліквідності належить ця заборгованість.

За ступенем ліквідності обігові кошти згруповані у 3 групи:

- найбільш ліквідні активи (всі грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення);

- швидкореалізовані активи (дебіторська заборгованість короткострокового характеру до 90 днів і готова продукція);

- важкореалізовані активи (запаси, дебіторська заборгованість тривалого часу)

Ліквідність дебіторської заборгованості визначається за питомою вагою її по відношенню до різних груп ліквідності обігових коштів.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 4. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 5. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 6. SWOT-аналіз у туризмі
 7. SWOT-аналіз.
 8. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 9. V. Нюховий аналізатор
 10. АВС (XYZ)-аналіз
 11. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 12. Адаптивні організаційні структури управління.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз грошових коштів підприємства | Аналіз якості обігового капіталу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.