Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Обєкти суміжних прав

Література

Тема: Система інтелектуальної власності.

Лекція № 1

Від 21.11. 2002 р. № 229.

Частина питань охорони праці вирішується, наприклад, такими документами, як «Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій» (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1994 р. № 227), «Правила обліку дорожньо-транспортних пригод» (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1993 р. № 595), «Положення про комісію безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України» (затверджене наказом Міністерства транспорту України від 23.02.1994 р. № 80), тощо, які є складовою частиною законодавства про дорожній рух і формально не відносяться до переліку актів законодавства про охорону праці.

Навпаки, цілком природньо, що нормативні акти, які на доповнення вимог відповідного Закону регулюють конкретні питання пожежної безпеки виробництв (зокрема «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені МВС України 14.06.1995 р. і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07.1995 р. за № 219/ 755) та ряд інших, включених окремим розділом до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, тобто складають вагому частину нормативно-правової бази з питань охорони праці.

До тих чи інших аспектів охорони праці мають відношення окремі норми, що містяться в законах про оподаткування, соціальне страхування, пенсійне забезпечення, оплату праці, відпустки, про органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та багато інших.

Усе це разом з наведеними прикладами свідчить про те, що проблеми охорони праці є багатогранними і їх вирішення не може обмежуватись лише організацією виконання суто цільового Закону України «Про охорону праці» від 21.11. 2002 р. №229 та відповідних йому підзаконних нормативно-правових актів.

 

 

План

 

1.Поняття інтелектуальної власності (далі ІВ).

2.Обєкти і субєкти права інтелектуальної власності.

3.Недобросовісна конкуренція

4.Джерела права інтелектуальної власності в Україні.

1. .Альтшулер Г.С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач._Новосибирск: Наука, 1986, 209с.

2. Андрианов П.А. Техническое творчество учащихся. – М.: Просвещение, 1986.-215с.

3. Дахно И.И. Патентоведение.–Харьков, 1977.ю–3131с.

4. Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник.–2-е вид., перероб. І доп.–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності”, 2002.–188с.

5. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–187с.

6. Інтелектуальна власність: словарь– ТRIPS.довідник / за заг. ред.. О.Д. Святоцького.–у 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права /за ред.. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–356с.

7. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності /Укладач Міняйло Л.А..–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2000.–168с.

Поняття "ІВ" виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері науки, виробництва, мистецтва і літератури.

Вперше термін "ІВ" вжив у 1845 році Чарльз Вудбарі – суддя Окружного суду штату Массачусетс. В Європі вперше цей термін вжив Альфред Ніон у своєму трактаті "Droits civils des auteurs, artistes et inverteurs", що був вперше опублікований у 1846 році. З підручника Кузнєцова Ю.М. відомо, що цей термін зявився в кінці XVIII столітті у Французькому законодавстві.

У широкому розумінні ІВ означає закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в науковій, літературній, художній і промисловій галузях.

Справжня історія терміну "інтелектуальна власність" почалася у 1967 році, після створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

(ВОІВ або по-англ.WIPO) що з грудня 1976 р. набула спеціалізаваної установи ООН. У вересні 2000 на засіданні Генеральної асамблеї ВОІВ встановлено Міжнпродний день інтелектуальної власності відзначати щороку 26 квітня.

Для більш допитливих хочу внести ясність, що зародження цієї організації слід віднести на кінець XIX ст. коли в 1883 р.була заснована Паризька конвекції з охорони промислової власності.На відміну від інших структурних підрозділів ООН ВОІВ має істотні джерела фінансування, що не залежать від внесків держав-членів. З 2006 року понад 90% фінансування цієї організації були отримані у вигляді зборів від фізичних та юридичних осіб, що скористалися міжнародними системами реєстрації обєктів інтелектуальної власності, такими як РСТ для патентів, Мадридська система для торгівельних марок та Гаазька система для промислових зразків.

Отже,інтелектуальна власністьце результат творчої діяльності, обєктами якої є нематеріальні носії, а ті ідеї, думки, міркування, образи, символи і т.ін., які реалізуються або втілюються в певних матеріальних носіях ("інтелект" у перекладі з латинської означає пізнання, розуміння, розум).

2. Щоб перейти до другого питання перш за все дамо визначення що таке право ІВ. Право інтелектуальної власності – це ситема правових норм, що регулюють відносини в суспільстві у звязку зі створенням і використанням обєктів ІВ.

У правовій системі інтелектуальної власності можна виділити три самостійні підсистеми обєктів:

- авторське право і суміжні права;

- промислова власність (патентне право);

- право на нетрадиційні обєкти

До обєктів авторського права входять:

- літературний твір

- музичний твір

- твір зображувального мистецтва

- твір декоративно-прикладного мистецтва

- твір архітектури

- твір картографії

- складений твір

- база даних

- компютерна програма

- ауді-візуальний твір

- сценічний твір

- твір у сфері науки

- твір у перекладі

- твір у переробці

- виконання твору

- фонограма, відеограма

- передача організації мовлення

Обєкти права промислової власності:

- Результати винахідницької та раціоналізаторської роботи

а) винахід

б) корисна модель

г) промисловий зразок

д) рацпропозиція, ноу-хау(знаю як)

з) топографія інтегральної мікросхеми

- Засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу

а) доменне імя

б) знак для товарів і послуг

г) зазначення походження товару

д) комерційне найменування

з) промисловий зразок

Особливі обєкти ІВ:

наукові відкриття

сорт рослин

породи тварин

комерційна таємниця


Читайте також:

 1. Виникнення і здійснення суміжних прав
 2. Виникнення права інтелектуальної власності на твори науки, літератури, мистецтва та об’єкти суміжних прав
 3. Відмежування трудового права від суміжних галузей права
 4. До суб’єктів суміжних прав належать виконавці, виробники фонограм і відеограм та організації ефірного мовлення.
 5. Міжнародно-правова охорона суміжних прав
 6. Обєкти суміжних прав
 7. Обєкти: сукупний оподатковуваний дохід
 8. Охорона об’єктів суміжних прав
 9. Охорона суміжних прав виконавців
 10. Перехідне загасання на ближньому кінці і перехресні перешкоди в суміжних кабелях
 11. ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ
Переглядів: 584

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Міжнародне співробітництво щодо охорони праці. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.019 сек.