Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Бюджетні повноваження ДКСУ

Головним призначенням ДКСУ є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

При виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:

1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями;

3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами.

Для здійснення операцій з бюджетними коштами в органах ДКСУ відкриваються рахунки.

Повноваження органів ДКСУ з виконання бюджету за доходами:

· відкриття рахунків в ГУ ДКСУ та ДКСУ для зарахування до бюджетів доходів та інших надходжень;

· здійснення розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами та перераховують за належністю розподілені кошти;

· повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету;

· відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів Державної податкової служби або судових рішень;

· перерахування дотації вирівнювання відповідним місцевим бюджетам;

· ведення бухгалтерського обліку надходжень бюджету у розрізі кодів бюджетної класифікації;

· складання оперативної, місячної, квартальної та річної звітності про виконання доходів та інших надходжень бюджетів та подання її відповідним органам;

· надання інформації про виконання доходів та інших надходжень бюджетів органам, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Повноваження органів ДКСУ з виконання бюджету за видатками:

· відкриття реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних коштів, а також рахунків одержувачам бюджетних коштів;

· складання та ведення єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів;

· ведення бази даних про мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

· доведення до розпорядників бюджетних коштів витягів із розпису бюджету та змін до нього, що є підставою для затвердження розпорядниками бюджетних коштів кошторисів (внесення змін до кошторисів);

· відкриття асигнувань розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів;

· реєстрація та облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів;

· оплата витрат розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення платежів з їх рахунків, відкритих в органах ДКСУ);

· закриття реєстраційних рахунків по закінченню бюджетного періоду;

· ведення бухгалтерського обліку та складання звітності за операціями по виконанню державного та місцевих бюджетів за видатками.

До контрольних повноважень ДКСУ за дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення контролю за:

1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів,

2) складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

3) бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

4) відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів відповідним показникам розпису бюджету;

5) відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

6) відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням.

Державна казначейська служба України в межах своїх контрольних повноважень забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та здійснює контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності.

ДКСУ та його органи несуть відповідальність за:

1) невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів;

2) несвоєчасність подання звітності про виконання бюджетів;

3) здійснення витрат з перевищенням показників, затверджених розписом бюджету;

4) порушення в процесі контролю за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету та здійсненні платежів за бюджетними зобов’язаннями розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетних асигнувань;

5) недотримання порядку казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів.

Керівники органів Державної казначейської служби України несуть персональну відповідальність у разі вчинення ними порушення бюджетного законодавства та невиконання вимог щодо казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, встановлених Бюджетним кодексом України.


Читайте також:

 1. Бюджетне повноваження Державного казначейства України.
 2. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
 3. Бюджетні кредити, надані за рахунок загального фонду державного бюджету
 4. Бюджетні множини й лінії бюджетного обмеження
 5. Бюджетні обмеження
 6. Бюджетні обмеження
 7. Бюджетні обмеження.
 8. Бюджетні права в Україні, їхня характеристика
 9. Бюджетні права органів державної влади і управління
 10. Бюджетні права та бюджетна ініціатива.
 11. Бюджетні права та бюджетні ініціативи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бюджетний процес та його учасники | Контрольні питання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.