Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Безробіття і його види

Безробіття - складне економічне, соціальне й психологічне явище. Водночас безробіття - це економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.

Факторами формування безробіття можуть бути:

- нестача сукупного ефективного попиту;

- негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної пла­ти й викривлення в ній, пов'язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією;

- недостатня мобільність робочої сили;

- структурні зрушення в економіці;

- дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та націо­нальної меншості;

- демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили;

- сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.

Розрізняють відкрите й приховане безробіття.

Відкрите безробіття означає існування явно незайнятого на­селення, приховане - наявність формально зайнятого населення.

Можна виділити такі види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне, сезонне, інституційне.

Фрикційне безробіття пов'язане з переміщенням людей з од­нієї роботи на іншу, а також із однієї місцевості в іншу.

Причиною структурного безробіття є територіальна й кваліфі­каційна невідповідність між вільними робочими місцями і безро­бітними (технологічне й конверсійне безробіття).

Технологічне безробіття пов'язане з переходом до нової тех­ніки і технології, з механізацією та автоматизацією виробництва, що супроводжується вивільненням робочої сили і найманням працівників принципово нових спеціальностей та кваліфікації.

Конверсійне безробіття спричиняється скороченням чисельнос­ті армії і зайнятих у галузях оборонної промисловості. Розміри цьо­го безробіття можуть коливатися від незначних до великих.

Сезонне безробіття стосується тих видів виробництва, які мають сезонний характер і в яких протягом року відбуваються різкі коли­вання попиту на працю (сільське господарство, будівництво тощо).

Циклічне безробіття - це вид безробіття, яке постійно зміню­ється за своїми масштабами, тривалістю і складом, що пов'язано із циклом ділової кон'юнктури. Масштаби і тривалість циклічного безробіття досягають максимуму під час спаду (кризи) виробництва і мінімуму - під час піднесення.

Інституціональне безробіття - це безробіття, яке породжу­ється правовими нормами, що впливають на попит і пропозицію праці.

На ринку праці розрізняють також застійне і хронічне безробіття.

Застійне безробіття охоплює найстійкіший контингент без­робітних - бідних, бродяг, бомжів та ін.

За визначенням МОП, безробітними є особи у віці 15-70 років (як зареєстровані, так і незареєстровані в державній службі за­йнятості), які одночасно відповідають трьом умовам:

- не мають роботи (прибуткового заняття);

- шукають роботу або намагаються організувати власну справу;

- готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів. До цієї категорії належать особи, що навчаються за на­правленнями служби зайнятості, знайшли роботу і чекають відповіді або готуються почати працювати, але на даний мо­мент ще не працюють.

Згідно із Законом України “Про зайнятість населення” безро­бітними вважаються працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів через відсутність відповідної роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості. Тобто це особи, які шукають роботу та здатні почати працювати.

Не можуть бути визнані безробітними громадяни:

а) віком до 16 років, за винятком тих, які працювали і були вивільнені у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці: реорганізацією, перепрофілюванням і ліквідацією підприємства, установи й організації або скороченням чисельності (штату);

б) які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціаль­ності), у тому числі випускники загальноосвітніх шкіл, якщо во­ни відмовляються від проходження професійної підготовки або від оплачуваної роботи, у тому числі роботи тимчасового харак­теру;

в) котрі відмовилися від двох пропозицій роботи, що їм підходить, з
моменту реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, котрі шукають
роботу. При цьому вони втрачають право на надання статусу без­робітного строком на три місяці з подальшою реєстрацією;

г) які мають право на пенсію відповідно до законодавства України.

Показниками, що характеризують рівень безробіття, є такі:

Рівень зареєстрованого безробіття

 

Рб = Бз / Чпн * 100

У визначенні МОП

Рб = Бз / Еа * 100,

 

де Рб - рівень безробіття, %;

Б - кількість безробітних у віці 15-70 років;

Еа - кількість економічно активного населення;

Б3 - кількість безробітних, зареєстрованих у державній служ­бі зайнятості;

Чпн - кількість працездатного населення у працездатному віці.

Приховане безробіття характерне для ситуації економічного спаду. Воно зумовлене неповним завантаженням потужностей підприємств, зменшенням обсягів виробництва, різким знижен­ням продуктивності праці, наданням працівникам неоплачуваних відпусток, неповною зайнятістю протягом робочого тижня.


Читайте також:

 1. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 2. БЕЗРОБІТТЯ 1 ЙОГО ВИДИ
 3. Безробіття і зайнятість населення: причини, види та наслідки
 4. Безробіття і його види
 5. Безробіття і його типи. Закон Оукена
 6. Безробіття та його природний рівень
 7. Безробіття як економічне явище. Суть ,рівень та види безробіття
 8. Безробіття як соціально-економічне явище
 9. Безробіття як соціально-економічне явище.
 10. Безробіття, його види і наслідки.
 11. Безробіття, його суть та причини. Закон Оукена.
Переглядів: 680

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та види зайнятості | Політика та програми сприяння зайнятості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.