Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Виконання місцевих бюджетів по доходах

Частина 5 статті 78 Кодексу, що визначає порядок виконання місцевих бюджетів по доходах, містить своєрідну гарантію своє­часного і повного надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до місцевого бюджету, встановлюючи, що вони надхо­дять відразу на рахунки бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення (ними є податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до закону надано право стягнення до бюджету подат­ків, зборів (обов'язкових платежів) й інших надходжень) і вва­жаються зарахованими до місцевого бюджету з моменту зараху­вання на рахунок відповідного бюджету в територіальному органі Державного казначейства.

Виконання місцевих бюджетів за доходами побудовано на тих самих принципах, що й виконання доходної частини державного бюджету України, яке регламентовано Порядком виконання державного бюджету за доходами, затвердженим наказом Державно­го казначейства України від 19 грудня 2000 р. № 131. Централізо­ваний порядок виконання доходної частини бюджетів обумовив важливу роль Державного казначейства України, яке набуло ста­тусу учасника системи електронних платежів Національного бан­ку України (СЕП НБУ), розгорнуло роботу розрахункових палат казначейства.

Органи Державного казначейства встановлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях Держав­ного казначейства України для зарахування податків і зборів (обо­в'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фон­дів; ведуть бухгалтерський облік доходів бюджету відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казна­чейства України від 28 листопада 2000 р. № 119, у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій; здійснюють роз­поділ платежів до державного бюджету відповідно до нормативів відрахувань, затверджених законом України про Державний бюд­жет України на відповідний рік, та перераховують за належністю розподілені кошти; здійснюють розподіл у розмірах, визначених законодавством, інших платежів, що зараховуються до державно­го бюджету та перераховують за належністю розподілені кошти; готують розрахункові документи і повертають надмірно або по­милково сплачені платежі до бюджету на підставі висновків орга­нів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо; відшкодовують податок на додану вартість на під­ставі висновків органів державної податкової служби та рішень судових органів; складають щоденну, періодичну та річну звіт­ність за доходами відповідно до кодів бюджетної класифікації до­ходів і подають її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Рахунки для зарахування платежів відкриваються на балансі обласних управлінь Державного казначейства відповідно до Пла­ну рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та міс­цевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків Для обліку операцій по виконанню бюджетів у системі Державно­го казначейства України, затверджених наказом Державного каз­начейства України від 28 листопада 2000 р. № 119.

Сплату платежів до бюджету платники податків здійснюють через установи банків, у яких вони обслуговуються. Банк платни­ка перераховує грошові кошти через СЕП НБУ на рахунки, від­криті в обласному управлінні Державного казначейства України в Розрізі районів та кодів бюджетної класифікації доходів. У процесі обробки платежів в органах Державного казначейства операції провадяться в такій послідовності: повернення надмірно та/або помилково зарахованих коштів; відшкодування платникам подат­ку на додану вартість; розподіл платежів до бюджету за нормати­вами, установленими законодавчими актами; відрахування дота­цій місцевим бюджетам.

Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують по­датки і збори (обов'язкові платежі) у безготівковій або готівковій формах через установи банків, у яких вони обслуговуються, уста­нови Державного комітету зв'язку України, установи Ощадного банку за місцезнаходженням платника.

При безготівковій формі оплати розрахункові документи, які подаються в установу банку, мають бути оформлені відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в націо­нальній валюті, затвердженої постановою Правління Національ­ного банку України від 29 березня 2001 р. № 135.

Підставою для зарахування платежів до бюджету, сплачених готівкою, є копії платіжних доручень та корінці прибуткових до­кументів («повідомлення») про приймання установою банку пла­тежів до державного та місцевих бюджетів готівкою; копії кви­танцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого самоврядування платникам податків разом з описом до них; пла­тіжні доручення установ Державного комітету зв'язку України на перекази з додатком до них талонів поштових переказів (при спла­ті платежів через установи зв'язку).

Органи стягнення (державні податкові органи, митні органи тощо), яким законодавством доручено контроль за правильністю справляння і стягнення обов'язкових платежів та інших доходів, забезпечують своєчасне та в повному обсязі їх надходження до місцевих бюджетів.

 


Читайте також:

 1. III. Виконання бюджету
 2. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 5. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 6. БАЖАННЯ і НАМІРИ - це миттєво виникаючі і досить часто змінюють один одного мотиваційні суб'єктивні стани, що відповідають змінюваних умов виконання дії.
 7. Безпека виконання робіт.
 8. Будівельний генеральний план на стадії виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт.
 9. Будівельні роботи. Поняття. Підготовчі роботи. Поняття, особливості виконання.
 10. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
 11. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою спеціального фонду місцевих бюджетів.
 12. В залежності від того, хто може вимагати виконання договору,останні поділяються на договори, що укладаються на користь їх учасників, та договори на користь третьої особи.
Переглядів: 494

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів | Виконання місцевих бюджетів за видатками

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.