Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Бухгалтерський облік доходів і витрат комерційного банку

Методи визначення кількості днів для розрахунку процентів

 

Метод «факт/факт» Метод «факт/360» Метод «30/360»
При нарахуванні процентів виходять з фактичної кіль­кості днів у місяці та у році Враховується фактична кількість днів у місяці, а кількість днів у році – 360 Враховується умовна кількість днів у місяці – 30, у році – 360 днів

 

Дати початку й закінчення угоди при розрахунку процентів визнаються як дати валютування.

 

 

Визнання банком доходів і витрат відображається в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та згідно з прийнятою обліковою політикою.

Процентні доходи та витрати за фінансовими інструментами відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням ефективної ставки відсотка та визначаються як добуток амортизованої собівартості на ефективну ставку відсотка.

Ефективна ставка відсотка – ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту.

У разі укладання договору про поновлювану кредитну лінію, яким передбачено графік надання та/або погашення кредитних коштів, ефективна ставка відсотка розраховується за кожним окремим кредитом (траншем), наданим у рамках кредитної лінії, під час первісного визнання такого кредиту (траншу) на балансі установи банку. Ефективна ставка відсотка не застосовується для кредитів овердрафт за рахунками клієнтів та за картковими рахунками клієнтів за дебетово-кредитною схемою.

Ефективна ставка відсотка не застосовується при здійсненні розрахунків з контрагентами за процентними доходами (витратами) та в податковому обліку при визначенні податку на прибуток банку.

Ефективна ставка відсотка використовується для:

оцінки фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, а саме, кредитів, депозитів, боргових цінних паперів;

визнання процентних доходів (витрат);

дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків у разі зменшення корисності активів.

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням процентів, не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат). Сума дисконту (премії) повністю амортизується на дату погашення (повернення) фінансового інструменту.

Амортизація дисконту (премії) – це процес поступового перенесення первісного дисконту (премії) на рахунки процентних доходів (витрат).

У разі застосування ефективної ставки відсотка амортизація дисконту (премії) за фінансовим інструментом здійснюється шляхом зменшення суми неамортизованого дисконту (премії) на різницю, що утворилася між сумою визнаних процентних доходів (витрат), розрахованих із застосуванням ефективної ставки відсотка на чисту балансову вартість (амортизовану собівартість), та сумою процентних доходів (витрат), нарахованих за номінальною (договірною) ставкою на номінальну балансову вартість фінансового інструменту.

У разі повного дострокового погашення фінансового інструменту закриваються всі рахунки з обліку елементів фінансового інструменту. Неамортизована сума дисконту (премії) визнається процентним доходом, рахунок неамортизованого дисконту (премії) закривається у кореспонденції з рахунками з обліку процентних доходів.

При нарахуванні процентів у розрахунок включається день видачі кредиту, як один повний день користування кредитом, а день повернення кредиту до розрахунку процентів не включається.

Нарахування процентів за вкладними (депозитними) операціями здійснюється щомісячно (як правило, в останній робочий день місяця). За звітний місяць у розрахунок включається останній день місяця, крім випадків, коли цей день є датою вилучення коштів з рахунку вкладника.

Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки нарахованих витрат, на яких накопичуються нараховані проценти до настання строку їх сплати.

Якщо дати нарахування і сплати процентів збігаються, то банк згідно з умовами договору та з урахуванням внутрішньої облікової політики може безпосередньо відносити відповідну суму процентів на рахунки витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника.

Як вже зазначалось раніше, для розрахунку нарахованих процентів комерційні банки можуть використовувати номінальну або фактичну процентну ставку.

При використанні номінальної процентної ставки сума процентів за депозитом розраховується шляхом множення номіналу депозиту на процентну ставку, що вказана в депозитному договорі.

За допомогою фактичної процентної ставки сума процентів визначається за певний період з урахуванням раніше сплачених процентів шляхом застосування номінальної процентної ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму раніше сплачених процентів. Незалежно від методу накопичення процентів, загальна сума нарахованих процентів на дату закінчення строку дії депозитного договору не змінюється.

Перелічені категорії щодо нарахованих доходів та витрат відображаються наступним чином. Наприкінці кожного місяця (або щоденно – залежно від облікової політики банку) робляться такі бухгалтерські записи.

1. При нарахуванні доходів:

Д-т Рахунки нарахованих доходів;

К-т Рахунки доходів.

При нарахуванні витрат:

Д-т Рахунки витрат;

К-т Рахунки нарахованих витрат.

2. При здійснені платежу:

а) при отриманні коштів:

Д-т Рахунки коштів на вимогу клієнтів (поточний рахунок клієнта) (або кореспондентський рахунок банку);

К-т Рахунки нарахованих доходів.

б) при сплаті коштів:

Д-т Рахунки нарахованих витрати;

К-т Рахунки коштів на вимогу клієнтів (поточний рахунок клієнта) (або кореспондентський рахунок банку).

3. У випадку неотримання платежу в обумовлений договором термін:

Д-т Рахунки прострочених нарахованих доходів;

К-т Рахунки нарахованих доходів.

4. Під прострочену заборгованість за нарахованими доходами банки здійснюють формування резервів за рахунок витрат.

Банк формує резерви в разі втрати ймовірності щодо отримання компенсації за дебіторською заборгованістю, у тому числі за дебіторською заборгованістю за нарахованими та неотриманими доходами (крім процентних доходів за фінансовими інструментами), і відображає в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Д-т Рахунки для обліку відрахувань у резерви;

К-т Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами.

5. Банк зменшує або сторнує суму резерву в разі часткового або повного погашення контрагентом (поручителем) дебіторської заборгованості за нарахованими та не отриманими доходами (крім процентних доходів за фінансовими інструментами) і відображає в обліку наступними проводками:

Д-т Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами;

К-т Рахунки для обліку відрахувань у резерви.

6. Банк здійснює списання дебіторської заборгованості як безнадійної щодо отримання за рахунок сформованих резервів таким чином:

Д-т Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами;

К-т Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3;

або

К-т Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку.

Одночасно банк здійснює на суму списаної за рахунок резервів дебіторської заборгованості як безнадійної щодо отримання такі бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

Д-т Позабалансові рахунки;

К-т 991 «Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98».

7. Банк відображає в бухгалтерському обліку отримання коштів за дебіторською заборгованістю, що списана за рахунок резервів та обліко­вується за позабалансовими рахунками, бухгалтерськими проведеннями:

Д-т Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

К-т Рахунки для обліку відрахувань у резерви (за умови, що безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву в поточному році); або

К-т Рахунки для обліку повернення раніше списаних безнадійних боргів минулих років за класом 6 (за умови, що безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву в минулому році).

(Рахунки для обліку грошових коштів – це рахунки, що служать для обліку готівки в касах банків, кореспондентські рахунки банків і поточні рахунки контрагентів банку).

Одночасно банк здійснює на суму отриманих коштів за дебіторською заборгованістю, що списана за рахунок резервів, бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

Д-т 991 «Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98»;

К-т Позабалансові рахунки.

8. Банк здійснює бухгалтерські проведення після закінчення строку позовної давності за безнадійною дебіторською заборгованістю, що була списана за рахунок резерву та обліковувалася за позабалансовими рахунками:

Д-т 991 «Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98»;

К-т Позабалансові рахунки.

9) Сплата процентів та прирівняних до них комісій авансом:

при отримані коштів:

Д-т Рахунки клієнтів (або кореспондентський рахунок банку);

К-т 3600 П «Доходи майбутніх періодів».

У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду:

Д-т 3600 П «Доходи майбутніх періодів»;

К-т Рахунки доходів;

при сплаті коштів:

Д-т 3500 А «Витрати майбутніх періодів»;

К-т Рахунки клієнтів (або кореспондентський рахунок банку).

У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду:

Д-т рахунки витрат;

К-т 3500 А «Витрати майбутніх періодів».

 


Читайте також:

 1. III. Бухгалтерський баланс
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 7. Акції та їх облік
 8. Акції та їх облік
 9. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 10. Алгоритм формування статутного фонду банку
 11. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 12. Аналіз активів банку
Переглядів: 1134

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Правила обліку доходів і витрат комерційного банку | Податковий облік в банках

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.