Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Ревізія операцій з нематеріальними активами

ПЛАН

1.Завдання і джерела ревізії

2.Особливості проведення ревізії операцій з нематеріальними активами

 

 

Перевіряючи нематеріальні активи, ревізору необхідно знати, що це особливий вид капітальних вкладень.

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріа­льної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприєм­ства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше від одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних ці­лях чи надання в оренду іншим особам.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів повинен вестися щодо кожного об'єкта за такими групами:

· права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

· права користування майном (право користування земельною діля­нкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

· права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо) права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

· авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

· гудвіл;

· інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, ви­користання економічних та інших привілеїв тощо).

У процесі перевірки ревізору необхідно вияснити, які конкретні об'­єкти нематеріальних активів обліковуються на підприємстві. І

Під ревізією інтелектуальної власності (нематеріальних активів) розуміється перевірка правильності оформлення первинних юридичних і облікових документів і організації бухгалтерського обліку інтелектуаль­ної власності на підприємстві. Також проводяться технічна експертиза! об'єктів інтелектуальної власності і юридичний аналіз документів, які підтверджують право на їх власність. Для цього залучаються патентні повірені і юристи.

Насамперед перевіряється факт наявності нематеріальних активів за І допомогою перевірки документів, де об'єкт описаний, зображений або І іншим чином зафіксований на матеріальних носіях. Це може бути доку­ментація, в якій описана технологія виробничого процесу, конструктор­ська документація та ін. Інформація може бути відображена на паперових, магнітних та інших носіях інформації. Крім того, встановлюється] наявність акту прийому - передачі, який підтверджує факт отримання) підприємством цього нематеріального активу. |

Слід перевірити документи, які підтверджують право підприємства] на відповідний об'єкт нематеріальних активів. Це можуть бути документи, які підтверджують створення даного об'єкта, договір про переуступлення права, ліцензійну угоду та ін. І

Ціллю ревізії нематеріальних активів є встановлення відповідності застосовуваної підприємством методики обліку нематеріальних активів вимогам нормативних актів, які регулюють формування собівартості продукції (робіт, послуг) і фінансових результатів, а також вимогам відповідних стандартів і положенням, що регламентують правила їх обліку.

Ревізор повинен послідовно перевірити такі документи:

- документальне оформлення факту наявності об'єктів ^нематеріаль­них активів і правильне відображення їх первинної балансової ва­ртості; |

- організацію аналітичного і синтетичного обліку нематеріальних ак­тивів: відомість та журнал обліку нематеріальних активів по дебиту і кредиту рахунка 12 «Нематеріальні активи», розрахунок зносу нематеріальних активів.

- правильність списання об'єктів нематеріальних активів з балансу підприємства.

- відповідність даних синтетичного і аналітичного видів обліку нема­теріальних активів і їх зносу записам в Головній книзі і балансі.

Важливе місце займає перевірка правильності оформлення первин­них документів з надходження нематеріальних активів, де дається дета­льна характеристика об'єкта нематеріального активу, його первісна вар­тість, строк корисного користування, норма зносу, підрозділ, де він буде використовуватись, підписи осіб, що прийняли об'єкт, відповідні додатки, які описують сам об'єкт або порядок його використання, а також інші документи, що підтверджують ті або інші майнові права підприємства. Так, придбання права на винаходи і промислові зразки підтверджується патентами, свідоцтвами, тобто наявністю охоронних документів.

Ревізору необхідно перевірити, чи в бухгалтерському обліку немате­ріальні активи обліковують за первісною вартістю, яка складаєтьсяізфактичних витрат на їх придбання та доведення до стану готовності.

Нематеріальні активи, які вносяться учасниками в рахунок внеску в статутний фонд підприємства, оприбутковуються за договірною ціноюзадомовленістю сторін.

Ревізору слід знати, що згідно з чинними нормативними документа­ми для правильного нарахування амортизації нематеріальні активи поді­ляють на дві групи: нематеріальні активи, по яких нараховується знос, і нематеріальні активи, по яких не нараховується знос. В першому випад­ку вартість нематеріальних активів погашається включенням в затрати виробництва відрахувань по нормах, визначених виходячи із встановле­ного строку їх корисного використання. Якщо строк корисного викорис­тання не можна визначити, норма зносу встановлюється виходячи із пе­рвісної вартості. Нарахування зносу проводять до досягнення нематері­альним активом нульового значення. Для нарахування амортизації не­матеріальних активів підприємства повинні використовувати нормитаметоди амортизації, що визначені П(С)БО 7 «Основні засоби». Не на­раховується знос на такі об'єкти нематеріальних активів, як «ноу-хау», гудвіл, знаки для товарів і послуг, вартість яких не зменшується в процесі їх використання.

При перевірці вибулих нематеріальних активів ревізору необхідно вернути увагу на правильність оформлених документів: акта прийому передачі, акта списання, протоколів засідання правління господарських товариств та правильність визначення результатів від реалізації.

 

Ревізія матеріальних цінностей

 

ПЛАН

1. Завдання і джерела ревізії.

2. Ревізія матеріально-технічного забезпечення.

3. Ревізія збереження матеріальних цінностей.

4. Ревізія операцій по руху матеріальних цінностей.

· поступлення

· реалізація

· внутрішнє переміщення .


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 3. Автоматизація касових операцій
 4. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 5. Активами торговельного підприємства
 6. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 7. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 8. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 9. Аналіз ефективності кредитних операцій
 10. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 11. Аналіз пасивних операцій банку
 12. Аудит банківських та кредитних операцій
Переглядів: 797

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ревізія ремонту основних засобів | Ревізія збереження матеріальних цінностей

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.