Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розрахувати вплив зміни структури товарообігу на рівень і суму валового прибутку, використовуючи спосіб відсоткових чисел. За результатами розрахунків зробити висновок.

Тести

Система формування і використання доходу торговельних підприємств

Система формування і використання доходу виробничих підприємств

Модель формування доходу підприємств в Україні відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку

 

 

 
 

 


           
   
 
 
 
   

 


           
   
     
 
 
 

 


1. Задачі аналізу доходів підприємства полягають у тому, щоб:

а) вивчити вплив факторів на зміну витрат підприємства;

б) визначити розмір податку на прибуток;

в) розробити заходи щодо оптимізації валового прибутку на основі стратегії розвитку підприємства;

 

2. Який із перелікованих факторів (при інших рівних умовах) приведе до збільшення валового прибутку:

а) підвищення собівартості реалізованих товарів;

б) зниження собівартості реалізованих товарів;

в) зниження витрат на збут.

 

3. Задачі аналізу валового прибутку підприємства полягають у тому, щоб:

а) визначити рентабельність підприємства;

б) визначити вплив факторів на зміну витрат підприємства;

в) визначити вплив факторів на зміну суми та рівня доходу підприємства.

 

4. Який із перелікованих факторів (при інших рівних умовах) приведе до зменшення валового прибутку:

а) збільшення адміністративних витрат;

б) підвищення собівартості реалізованих товарів;

в) зниження собівартості реалізованих товарів.

 

5. Рівень будь-якого показника в торгівлі являє собою відношення відповідного показника до:

а) роздрібного товарообігу підприємства;

б) чистого прибутку підприємства;

в) запасу фінансової стійкості підприємства.

 

6. Чим вище рівень валового прибутку тим:

а) менше доля підприємства в ціні;

б) вище доля підприємства в ціні;

в) не має впливу.

 

7. При підвищенні рівня валового прибутку підприємства:

а) збільшується різниця між ціною закупівлі і ціною продажу товарів;

б) зменшується різниця між ціною закупівлі і ціною продажу товарів;

в) зменшується рівень витрат підприємства.

 

8. Збільшення рівня валового прибутку при еластичному попиту веде до:

а) зниження обсягу товарообігу підприємства;;

б) збільшення обсягів реалізації товарів;

в) не впливає на обсяг товарообігу.

9. Сума валового прибутку визначається за такою методикою:

а) ВП = Д від реаліз. товарів – ПДВ – ін. відрах. із доходу;

б) ВП = ЧД - С/в реаліз. товарів.;

в) ВП = ЧД - Ад. витрати – Витрати на збут.

 

10. Рівень валового прибутку визначається за такою методикою:

а) РВП =

б) РВП =

в) РВП =

 

11. Запас фінансової стійкості підприємства визначається :

а) ЗФС = ЧДф – ЧДкр.; б) ЗФС = ВПф – ВПпл.; в) ЗФС = ЧДпл. – ЧДкр.

 

12. Рівень запасу фінансової стійкості визначається:

а) РЗФС = б) РЗФС = ; в) РЗФС = .

 

13. Збільшення в обсязі товарообігу частки товарів з більш високим відсотком торговельної надбавки веде до:

а) зниження середнього рівня торговельного доходу;

б) підвищення середнього рівня торговельного доходу;

в) правильна відповідь відсутня.

 

14. Зменшення в обсязі товарообігу частки товарів з більш високими відсотками торговельної надбавки веде до:

а) зниження середнього рівня торговельного доходу;

б) підвищення середнього рівня торговельного доходу;

в) правильна відповідь відсутня.

 

15. Вплив зміни структури товарообігу на рівень валового прибутку (торговельного доходу) визначають:

а) способом відсоткових чисел;

б) методом ланцюгових підстановок;

в) індексним методом.

 

16. Вплив зміни обсягу товарообігу на валовий прибуток (торговельний дохід) визначають:

а) ; б) ;

в) .

Завдання для індивідуальної роботи студентів

1.Проаналізувати валовий прибуток підприємства, визначити вплив окремих чинників на формування прибутку, за результатами розрахунків зробити висновок та запропонувати заходи щодо підвищення розміру прибутку.

 

Показники Минулий рік Звітний рік
1. Товарообіг підприємства, тис. грн.   2. Собівартість реалізованих товарів 86,4   57,0 96,7   60,0

2.Проаналізувати операційний дохід підприємства, визначити вплив окремих чинників на його величину, якщо обсяг фактичної виручки від реалізації товарів збільшився на 4,8 % і склав 120,6 тис. грн. Торговельний дохід планували у сумі 25,3 тис. грн., а фактично отримали на 4,0 % більше. Додатково отримані інші операційні доходи на суму 6,8 тис грн. Результати розрахунків оформити в таблицю, зробити висновок.

 

 

  Товарні групи Доля щодо товарообігу, %   Рівень торговельних надбавок, %
Минулий рік Звітний рік
1.Тканини 2. Швейні вироби 3.Трикотажні вироби 4.Взуття 5.Інші товари 10,0 20,0 20,0 40,0 10,0 9,5 21,0 22,5 36,0 11,0 19,0 22,0 21,0 24,0 20,0
Всього 100,0 100,0 -

4.Зробити порівняльний аналіз торговельного доходу двох підприємств, визначити вплив окремих чинників на його величину. За результатами розрахунку зробити висновок та запропонувати заходи щодо підвищення рівня доходу.

Підприємство № 1 Підприємство № 2
  Відділи Доля щодо товарообігу, % Торговельна надбавка, %   Відділи Доля щодо товаро- обігу, % Торговельна надбавка, %
1. Гастрономія 2. Бакалійні товари   51,2 19,0   18,0 1. Гатрономія 2. Бакалійні товари   45,5     20,0   19,5
Всього   - Всього   -

 

Загальний товарообіг:

першого підприємства - 26,4 тис. грн.

другого підприємства - 30,4 тис. грн.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. I спосіб.
 3. II рівень
 4. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 5. IV. Критерій питомої потенціальної енергії деформації формозміни
 6. А. Без зміни хазяїна та ендогенної агломерації
 7. А. Без зміни хазяїна та ендогенної агломерації
 8. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 9. Адаптивні організаційні структури управління.
 10. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 11. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 12. Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Модель формування і розподілу валового доходу відповідно до чинного законодавства про оподаткування прибутку підприємств | Питання ДЛЯ самоконтролю знань

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.