Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Оформлення відпуску матеріалів у виробництво

Під відпуском сировини, матеріалів, конструкцій, деталей, палива, напівфабрикатів у виробництво розуміють відпуск цих матеріальних цінностей безпосередньо для виготовлення продукції, а на будівництвах – для виконання будівельно-монтажних робіт. Крім того, сюди ж належить відпуск на ремонтні та господарські потреби.

Сировину, матеріали, паливо, напівфабрикати та інші матеріальні цінності необхідно відпускатися у виробництво за вагою, обсягом або рахунком у суворій відповідності з установленими видатковими нормативами та обсягом виробничої програми. При цьому зразки підписів осіб, які мають право вимагати зі складу матеріали, треба повідомити працівникам відповідного складу, а списки таких осіб підлягають узгодженню з головним бухгалтером.


 

Матеріали у виробництво відпускають, як правило, на основі встановлених лімітів.

Лімітування відпуску матеріалів має ґрунтуватися на затверджених прогресивних нормах їх витрат, обсягу виробничих програм цехів з урахуванням перехідних запасів, невитрачених у цехах матеріалів на початок і кінець місяця.

Ліміт відпуску матеріалів у виробництво встановлюють відділ постачання або інші відділи за вказівкою керівника підприємства на підставі відповідних розрахунків планово-виробничого відділу.

Установлені ліміти можна змінювати за необхідності уточнення ліміту на залишок матеріалів у незавершеному виробництві (на початок місяця), заміни матеріалів або виправлення помилок, допущених у процесі розрахунку лімітів. Змінюють ліміти ті ж особи, яким надано право їх затверджувати.

Зміна ліміту за минулий період часу не допускається. У первинних документах на відпуск матеріалів може бути передбачена віза представника відділу технічного контролю, що засвідчує придатність матеріалу, який відпускають, для виробничих потреб.

Основними документами, що відображають відпуск матеріалів зі складу, є лімітно-забірні картки (форми № М-8, М-9, М-28, М-28а) і накладні-вимоги.

Лімітно-забірна картка призначена для оформлення відпуску матеріалів, які систематично витрачають при виготовленні продукції (виконанні робіт), а також для поточного контролю за відпуском матеріалів на виробничі потреби в межах установлених лімітів.

Відпускати матеріали за лімітними картками можна лише з одного заздалегідь визначеного складу суворо в межах кількостей, установлених лімітами, і тільки тих найменувань, що зазначені в картках.

Лімітно-забірні картки на підприємстві виписує відділ постачання (на будівництвах – плановий чи виробничо-технічний відділ) на один або кілька номенклатурних номерів матеріалів, як правило, на один шифр витрат (замовлення), у двох примірниках і терміном на один місяць. В окремих випадках картку можуть відкривати у цілому на замовлення на всю номенклатуру споживаних матеріалів або на всі замовлення одного цеху за одним видом матеріалів. Один примірник картки до початку місяця передають цеху (дільниці, відділу, лабораторії) – споживачеві матеріалів, другий примірник – на склад.

Завідувач складу (комірник) зважує або заміряє матеріал, який відпускає, обов’язково в присутності представника цеху (дільниці, відділу, лабораторії) і відзначає в обох примірниках лімітно-забірної картки дату й кількість відпущеного матеріалу, після чого виводить залишок ліміту за даним номенклатурним номером матеріалу.

Лімітно-забірну картку можна виписувати й в одному примірнику. У цьому разі працівник цеху (відділу) розписується в отриманні матеріалу безпосередньо у картці складського обліку, а комірник – у лімітно-забірній картці.


 

За лімітно-забірною карткою також ведуть облік матеріалів, не використаних у виробництві (повернення). При цьому ніяких додаткових документів не складають.

З метою скорочення кількості лімітно-забірних карт, якщо це доцільно, застосовують карти, що виписують на квартал (із двома відривними місячними талонами). У відривний місячний талон записують кількість фактично відпущеного зі складу матеріалу і залишок невикористаного ліміту, що після закінчення звітного місяця цього кварталу переносять у наступний відривний талон іншого місяця.

На підприємствах, де висока питома вага витрати комплектуючих виробів на випуск готової продукції, для контролю за відпуском цих виробів доцільно застосовувати комплектувальні відомості. Відомості виписують на місяць або на всю необхідну кількість виробів за даним замовленням.

-
Відпускати господарствам і дільницям матеріали, потреба в яких виникає періодично, необхідно за накладною вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів. Накладна-вимога (форма № М-10) поєднує в собі розпорядчий та виправдувальний документ.

Відпускати матеріали з невеликим відступом від кількості, яку потребували за первинним документом, можна без отримання додаткового дозволу тільки в тих випадках, коли такий відпуск викликаний станом упаковки цих матеріалів, їх обсягом, розміром, розважуванням тощо.

Під час оформлення відпуску матеріалів у виробництво вимогами, а також повернення з виробництва і переміщення матеріалів зі складу до комори дільниці накладними, контроль за відпуском матеріалів у межах лімітів здійснюють за відомостями (картками) використання лімітів. Ці відомості, заповнювані на підставі вимог і накладних, є тільки документами, призначеними для оперативного контролю.

Відомості виписує відділ постачання на групу матеріалів, що їх отримує цех з одного складу, на місяць, квартал або термін дії замовлення в одному примірникові (для цеху, дільниці – споживача). Відпускають матеріали тільки при пред’явленні з цеху (дільниці) відомості (картки) обліку використаних лімітів і вимог.

Кількість відпущених у виробництво однорідних матеріалів (пісок, щебінь, гравій тощо) у великій кількості при неможливості відпуску їх за фактичною вагою або обмірюванням допускається визначати на підставі періодичних (не рідше разу на місяць) інвентаризацій залишків цих матеріалів.

Результати інвентаризації залишків однорідних матеріалів у великій кількості повинна оформляти постійно діюча інвентаризаційна комісія складанням акта. Склад комісії визначає своїм наказом керівник підприємства за погодженням із головним бухгалтером.

Будівельно-монтажні управління та інші підрядні організації й підприємства визначають номенклатуру матеріалів, щодо яких проводять щомісячне зняття натуральних залишків (інвентаризація), виходячи зі специфіки своєї виробничої діяльності.


 

На будівництвах відпуск матеріалів, конструкцій, деталей, твердого та рідкого палива з приоб’єктного складу у виробництво відображають у матеріальному звіті виконроба (майстра) без оформлення первинними документами, якщо виконроб – матеріально відповідальна особа.

 

 


Читайте також:

 1. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 2. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 3. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 4. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 5. Аграрне виробництво і його особливості
 6. Акти за формою Н – 5, Н – 1 та НПВ. Нещасні випадки пов’язані з виробництвом і не пов’язані з виробництвом.
 7. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.
 8. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 9. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 10. Безчавунне виробництво сталі
 11. БІОЛОГІЧНА КОРОЗІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 12. Біотехнологічне виробництво незамінних амінокислот
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Документальне оформлення оприбуткування цінностей | Оформлення операцій з відпуску матеріалів на сторону

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.