Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Безпечність технологічного обладнання

Важлива роль у створенні безпечних умов праці належить новій техніці та технологіям.

Сьогодні більшість робіт в промисловій галузі проводиться з широким використанням різноманітного технологічного обладнання. Безпечна праця з використанням технологічного обладнання можлива лише тоді, коли його конструкція відповідає вимогам техніки безпеки, виробничої санітарії та заходам протипожежної безпеки.

Технологічне обладнання, що використовується в різних галузях промисловості, надзвичайно різноманітне за принципом дії, конструктивними особливостями, типами та розмірами. Однак незважаючи на це існують деякі загальні вимоги, дотримання яких при конструюванні обладнання дозволяє забезпечувати вимоги безпеки в процесі його експлуатації.

У технічних завданнях, що складаються проектними організаціями на розробку нового технологічного обладнання, мають передбачатись вимоги щодо запобігання або зменшення на робочих місцях шуму, вібрації, пилу, тепловиділень та іншого шкідливого впливу до рівня, допустимого нормативними актами.

При розробленні та впровадженні у виробництво нових машин, механізмів і особливо пристосувань, необхідно мати на увазі той факт, що вони сприяють зростанню параметрів роботи обладнання (швидкості руху, температури, тиску, темпу праці та ін.), що в свою чергу може призвести до появи нових виробничих небезпек або шкідливостей. Тому, ще на етапі конструювання, дуже важливим є своєчасне виявлення можливих небезпек і планування необхідних заходів щодо запобіганню випадкам травматизму або захворювань працюючих.

Методів забезпечення безпеки обладнання існує дуже багато, і з часом вони постійно розширюються та вдосконалюються. Усі методи забезпечення безпеки обладнання розподіляють на загальні та часткові.

До загальних методів належать механізація і автоматизація про­цесів, дистанційне управління і спостереження, блокування і сигна­лізація, надійність і міцність технологічного обладнання. Призна­чення часткових методів полягає у захисті обладнання від певної небезпеки. Такі методи інженерної безпеки досить різноманітні: це мо­же бути герметизація, екранування, теплоізоляція, звукоізоляція, амортизація, огородження, заземлення та ін.

Безпека технологічного обладнання забезпечується правильним вибором принципів дії, конструктивних систем, матеріалів, робочих процесів та ін.

Крім цього, безпека праці забезпечується:

· використанням у конструкціях технологічного обладнання спе­ціальних захисних засобів;

· дотриманням ергономічних вимог;

· включенням вимог безпеки в технічну документацію з монта­жу, експлуатації, ремонту машин та обладнання.

У процесі експлуатації технологічне обладнання не повинно за­бруднювати навколишнє середовище шкідливими речовинами вище за встановлені норми і являти собою небезпеку з точки зору вибуху і пожежі.

Матеріали, що використовуються в конструкціях тенологічного обладнання не повинні бути небезпечними або шкідливими, а ті елементи, з якими безпосередньо контактує людина, не можуть мати гострих країв, кутів, нерівних, гарячих чи переохолоджених поверхонь.

Рухомі частини технологічного обладнання — маховики, шестерні, кінці валів, а також пасові та ланцюгові передачі, що являють небезпеку для людини, повинні бути огороджені, або мати інші за­соби захисту тих частин, огородження яких не допускається їх фу­нкціональним призначенням.

Огородженню підлягають також струмоведучі деталі електро­обладнання, зони високих температур і шкідливих випромінювань, робочі місця, що розташовані на висоті.

Огородження або огороджувальні засоби захисту запобігають проникненню людини або частини її тіла в небезпечну зону.

Огороджувальні пристрої залежно від виду технологічного об­ладнання, специфіки небезпечних або шкідливих виробничих чин­ників мають різноманітне конструктивне виконання. Вони бувають стаціонарні, рухомі та переносні (наприклад, огородження траншей, котлованів, колодязів та ін.). Вони повинні мати міцне кріплення до основного обладнання, надійно закриватися та легко відкриватися. При його зніманні зусилля не повинно перевишувати 80Н. Огородження із сіток (решіток) розміщують на відстані понад 50 мм від ру­хомих частин технологічного обладнання.

Огороджувальні пристрої не повинні погіршувати спостережен­ня за роботою технологічного обладнання, вони мають максимально захищати від проникнення небезпечних або шкідливих чинників у виробниче середовище.

Розрізняють власне огородження, перила, кожухи, екрани, щи­ти та ширми.

Для безпечного підходу до механізмів під час монтажу, демон­тажу та експлуатації технологічного обладнання на металоконструкціях влаштовують площадки, галереї та драбини.

Площадки та драбини огороджують перилами з суцільною об­шивкою знизу на висоту не менше 1м, щоб інструмент і деталі, що монтуються, не падали вниз. Драбина повинна мати перила і нахил до горизонту не більше 75°. При більшому нахилі влаштовують ого­родження у вигляді дуги.

Для настилів площадок і галерей використовують металеві рифлені або гофровані листи, а там де дозволяють протипожежні норми — дерев'яні дошки.

Огородження повинно мати гладку поверхню, бути пофарбова­ним в один колір із технологічним обладнанням. Внутрішня поверх­ня огородження і нанесення на нього знаків безпеки виконується відповідно до вимог стандартів.

2. Механізація і автоматизація технологічних процесів та обладнання.

Радикальним методом забезпечення безпеки є механізація, ав­томатизація та дистанційне керування виробничими процесами. Ос­новною метою цих методів поряд із забезпеченням безпеки є підви­щення продуктивності праці, звільнення людини від виконання важ­ких і трудомістких операцій. Водночас із цим — створення кращих умов праці та підвищення загальної культури виробництва.

Ефективним засобом зниження травматизму на тяжких і мало­продуктивних роботах є механізація виробничих процесів. Уцьому напрямку проведена велика робота щодо створенню закінчених систем машин та технологічного обладнання, що дозволяє механізувати та автоматизувати технологічні цикли — від надходження сировини до відправки кінцевої продукції. Упромисловості нараховується десят­ки тисяч механізованих і автоматизованих поточних ліній, велика кількість комплексно механізованих і автоматизованих дільниць, це­хів і виробництв. Існує велика кількість систем машин і обладнання, автоматичних маніпуляторів з програмним управлінням та промис­лових роботів, що дає можливість виключити ручну і монотонну працю, особливо в тяжких та шкідливих для людини умовах.

Автоматизація і механізація дозволяє у складних умовах в знач­ній мірі знизити рівень виробничого травматизму і професійних за­хворювань.

При впровадженні механізації відбувається полегшення праці тих людей, яких замінили машини. Однак при цьому має бути відпо­відний нагляд і контроль, щоб вони не могли стати причиною не­щасних випадків.

Автоматизація виробничих процесів являє собою вищу форму механізації. Залежно від ступеня участі людини в технологічному процесі вона може бути частковою та комплексною. При частковій автоматизації без участі людини виконуються тільки окремі техно­логічні операції, які є частиною комплексу технологічних виробни­чих процесів.

Комплексна автоматизація передбачає повну ізоляцію людини від будь-яких операцій виробничого циклу. Робітник може знаходи­тись на безпечній відстані від агрегатів. Автоматизація лишає йому контроль за роботою устаткування, машин і механізмів, поєднаних в єдину технологічну лінію, а також обов'язки щодо їх налагодженню та регулюванню. При цьому потрібна більш висока організація праці, тому комплексна механізація отримала поширення тільки на круп­них виробничих підприємствах.

На сучасному етапі розвитку продуктивних сил типовим явищем у виробничій діяльності є праця оператора в автоматизованій системі машин. Узгодження функцій автоматичних і напівавтоматичних при­строїв з діяльністю оператора є досить складним завданням, яке вирі­шується методами інженерної психології та вимогами охорони праці.

У процесі автоматизації ускладнюється взаємодія людини з тех­нічними засобами, що вимагає врахування психологічних чинників. Виконання операторами трудових функцій пов'язане з внутрішніми психічними процесами.

Ідеальним у виробничій діяльності має бути оптимальне узгод­ження фізіологічних і психологічних особливостей оператора з тех­нологічним процесом.

Зневага або неврахування вказаного може призвести до аварій, травматизму, професійних психічних захворювань. Безпечна екс­плуатація автоматизованих систем досягається різними методами, особливо за рахунок використання захисних пристроїв і винесення робочих операцій із небезпечної зони.

Автоматизація тих чи інших технологічних процесів залежить від характеру і конкретних умов виробництва, ступеня його трудо­місткості.

Технологічні процеси при комплексній автоматизації послідо­вно виконуються на автоматичній лінії без фізичного втручання людини.

Високі швидкості сучасних механізмів настільки ускладнюють управління технологічним обладнанням і технологічними процесами, що психофізіологічні можливості людини неспроможні достат­ньо швидко і адекватно реагувати на обставини, що складаються.

Безмежно розширює можливості людини впровадження елект­ронної техніки, що дає можливість створювати машини для управ­ління іншими машинами, а також машини, які замінюють людину.

Для вирішення того чи іншого завдання управляючим маши­нам задається відповідна програма, за допомогою якої вони само­стійно ведуть технологічні процеси за оптимальними режимами. Використання електронних машин позбавляє оператора від напру­ження, полегшує фізичну працю в такій мірі, яка недосяжна навіть сучасним автоматизованим пристроям, а основне — робить її більш безпечною.

Вирішення питань безпеки на механізованих і автоматизованих системах набуває особливої актуальності при їх налагоджуванні та ремонтуванні. У цьому плані має вирішуватись питання щодо пов­ної механізації ремонтно-монтажних робіт.

Автоматичні лінії, які нині працюють на багатьох виробницт­вах, самостійно виконують всі задані операції у визначеній послі­довності і потребують висококваліфікованого персоналу тільки для налагодження та контролювання. На таких лініях відновлення порушеної роботи технологічного обладнання, режиму технологічного процесу і підтримування визначених параметрів здійснюється відпо­відними автоматичними пристроями. Таке автоматичне регулювання дає можливість виконувати роботу без втручання людини в техноло­гічний цикл, і при цьому виключаються помилкові дії оператора.

Разом з тим в наш час внаслідок цілого ряду об'єктивних при­чин у багатьох галузях господарства ще досить великий відсоток немеханізованих і неавтоматизованих робіт.

Мають місце в умовах виробництва такі випадки, коли високо­продуктивні машини при відсутності механізації для проміжних операцій експлуатуються з низьким коефіцієнтом використання або вимагають великої кількості допоміжних робітників, які іноді пра­цюють в особливо несприятливих умовах.

У цих випадках особлива роль відводиться інженерно-технічно­му персоналу, який в реальних умовах виробництва має розробляти і впроваджувати засоби малої механізації для полегшення ручної праці в допоміжних операціях основного процесу.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. Абонентське обладнання для відеоконференц-зв'язку
 3. Алгоритм розрахунку та підбору технологічного обладнання
 4. Аналіз використання обладнання.
 5. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 6. Апаратура, обладнання та матеріали
 7. Апаратура, обладнання та матеріали
 8. Безпечність виробничих процесів
 9. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
 10. Вибір будівельних машин, механізмів і технологічного транспорту для комплексної механізації монтажних робіт
 11. Вибір вентиляційного обладнання
Переглядів: 5151

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема. Україна в роки Першої світової війни. | Дистанційне спостереження і керування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.