Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Облік платників податків

Таблиця 1

Рис. 3. Структура податкового менеджменту

Рис. 2. Мета податкового менеджменту

Рис. 1. Сутність податкового менеджменту


G Податковий менеджмент необхідно розглядати у трьох аспектах:

1) як систему управління податками;

2) як визначену категорію людей, соціальний прошарок тих, хто здійснює роботу з управління податками;

3) як форму підприємництва (корпоративний та персональний податковий менеджмент).

 

 


? Державний податковий менеджмент – система державного управління оподаткуванням, до складу якої входять законодавчі та адміністративні органи. Ця система включає сукупність норм та правил, які регламентують податкові дії, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

До основних завдань державного податкового менеджменту прийнято відносити наступні:

1) забезпечення мобілізації грошових надходжень для виконання дохідної частини бюджетів;

2) прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу на основі прогнозних розрахунків росту доходів підприємств, галузей економіки;

3) розробка нових концепцій оподаткування, які сприяють розвитку бізнесу без шкоди для державних соціальних програм.

Основними складовими державного податкового менеджменту є: податкове прогнозування та планування, податкове регулювання та податковий контроль (Табл. 1).

Складові державного податкового менеджменту

Складові податкового менеджменту Характеристика складових державного податкового менеджменту
Податкове прогнозування та планування Визначення обсягу податкових надходжень; оцінка господарсько-відтворювальних операцій за звітний період; оцінка перспектив господарського розвитку; нормативне оформлення податкової роботи.
Податкове регулювання Сукупність заходів непрямого впливу держави на розвиток виробництва шляхом зміни норм вилучення коштів до бюджету, у результаті чого змінюється оподаткування.
Податковий контроль Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю надходження податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів від юридичних та фізичних осіб.

? Корпоративний податковий менеджмент стосується безпосередньо платника податків – юридичної особи, передбачає організацію сплати податків та податкових платежів, оптимізацію податкових платежів на підприємстві.

? Персональний податковий менеджмент стосується платника податків – фізичної особи.

Таким чином, податковий менеджмент – комплекс трьох взаємодіючих фінансово-бюджетних сфер діяльності, який регламентований особливими правовими нормами всього арсеналу законодавчих актів держави, і визначає:

1) встановлення та оцінку планових, фактично виконаних і прогнозованих обсягів податкових зобов’язань суб’єктів податкових правовідносин;

2) прийняття науково-обґрунтованих важелів поточного втручання в хід виконання бюджетів держави стимулюючого характеру;

3) санкційні міри випливу з боку держави при порушенні норм податкового законодавства.

Облік платників податків є однією з основних функцій державних податкових органів, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.
Розглянемо особливості обліку платників для юридичних осіб та фізичних осіб.
Юридичні особи (їх філії), у яких згідно з чинним законодавством України виникають податкові зобов'язання, повинні у 20-денний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію звернутися до державних податкових органів за своїм місцезнаходженням для взяття на податковий облік.
Для взяття на облік платник податків - юридична особа повинна подати до підрозділу державного податкового органу, який займається обліком платників податків за своїм місцезнаходженням, такі документи: заяву; нотаріально завірені копії статуту (якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємства), установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію; копію положення (для бюджетних установ та благодійних організацій); копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом.
Взяття на облік платника податків - юридичної особи (філії) здійснюється державним податковим органом у 2-денний термін від дня надходження заяви. Дані із заяви про взяття на облік заносяться до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб і фіксуються в журналі обліку платників податків - юридичних осіб.
Після взяття платника податків на облік орган державної податкової служби ставить на першому примірнику, змінах та доповненнях до статуту (положення) платника податків штамп про взяття його на облік за підписом відповідальної особи і видає йому довідку про взяття на облік платника податків, яка необхідна для відкриття рахунку в установах банку.
Платник податків зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день операції) особисто подати або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу державної податкової служби, в якому він перебуває на обліку, повідомлення про відкриття/закриття рахунків в установах банків, які повинні зберігатися в особовій справі платника.
Підрозділ, який веде облік платників податків, не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності.
З 1996 року в Україні була введена державна реєстрація фізичних осіб -платників податків та інших обов’язкових платежів. Реєстрація фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів проводиться державними податковими інспекціями базового рівня за місцем постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, - за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.
Під час реєстрації до облікової картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів вносяться такі дані: прізвище, ім'я та по батькові; дата народження; місце народження (країна, область, район, населений пункт); місце проживання; місце основної роботи; види сплачуваних податків та інших обов'язкових платежів.
Виходячи з цих відомостей Державна податкова адміністрація України присвоює фізичній особі - платнику податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційний номер і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером.
Ідентифікаційний номер Державного реєстру є обов'язковим для використання в разі:
? виплати доходів, з яких утримуються податки та інші обов'язкові платежі згідно з чинним законодавством України;
? укладення цивільно-правових угод, предметом яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов'язки сплати платежів;
? відкриття рахунків в установах банків.
Якщо фізична особа хоче займатись підприємницькою діяльністю, вона повинна зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності. Порядок реєстрації аналогічний порядку реєстрації для юридичних осіб.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ :

1) якщо у фіз особи є осн місце роботи , то він повинен заповнити облікову картку за осн місцем роботи , яка передається бухгалтерією до податк органів

2) якщо громадянин – підприємець, або не має осн. Місця роботи але отримує доходи, він повинен самостійно з’явитися в ДПІ, заповнити облікову картку для отримання ідентифікаційного номера.

Створення держ реєстру зумовлює такі функції податк органів :

- забезпечення підприємств і т.д. , які використовують найманих робітників, інструктивними матеріалами про порядок і умови передачі в податк органи інфо+ бланками ( облікова картка, відомості до держ реєстру фіз осіб)

- перевіряти документи, що надійшили від підприємств з точки зору вірності і повноти заповнення.При порушеннях – на доопрацювання. Фактичні надходження та повернення відмічаються в спеціальному журналі

- виконувати комп’ютерну обробку інформації

- надсилати після присвоєння ідентифікаційних номерів повідомлення фіз особі про необхідність з’явитися в ДПІ для отримання

- видавати довідку з Ідент. Номером з обов’язковою реєстрацією факту видачі в спеціальному журналі

- після реєстрації облікові картки громадян передаються в архів.

63.1. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

63.2. Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають всі платники податків.

Взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору.

63.3. З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Центральний орган державної податкової служби може прийняти рішення про зміну основного місця обліку платника податків.

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом цього Кодексу.

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

Заява про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний податковий орган протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Адміністрування податків
 5. Адміністрування податків і зборів.
 6. Акції та їх облік
 7. Акції та їх облік
 8. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 9. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 10. Аналітичний та синтетичний облік ГП
 11. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
 12. Аудит на підприємствах з комп’ютеризованим бухгалтерським обліком
Переглядів: 691

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стаття 46. Учасники навчально-виховного процесу | Ема 3. Нарахування податків та облік податкових надходжен

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.