Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ

Витяг з анкети внутрішнього контролю

 

Процес одержання замовлення та відвантаження продукції

 

Аудиторська фірма ______ Робочий документ

до розділу «Аудит запасів»

Підприємство_________________

 

Період перевірки________________

 

Мета контролю:

1. Придбання, виготовлення, рух запасів належним чином відображаються в обліку.

2. Записи по придбанню, виготовленню, руху запасів відображаються достовірно стосовно рахунку, суми, періоду.

3. Оцінка проводиться достовірно. Запаси, які є морально застарілими, зіпсованими або такими, що втратили можливість надання очікуваних економічних вигод, виявляються і відображаються своєчасно.

4. Фізичні втрати не допускаються, а якщо мають місце, то за них своєчасно дають звіти.

 

Зміст Варіанти відповіді Примітки
Ні Так Інформація відсутня
1. Чи відповідає зберігання запасів вимогам щодо належного зберігання: охорона, страхування (технологічні умови, необхідні пристосування, запобігання псуванню) тощо?        
2. Чи закріплені запаси, що знаходяться на складі і в експлуатації, за особами, відповідальними за їх зберігання і використання?        
3. Наявність договорів про повну матеріальну відповідальність з працівниками, які безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому запасів, якщо вони обіймають посади, передбачені спеціальним переліком?        
4. Чи ведеться облік у розрізі підзвітних осіб?        
5. Працівників, безпосередньо пов’язаних із збереженням та відпуском запасів, зобов’язують брати відпустку, призначають на час відпустки інших осіб, здійснюють передачі, інвентаризації?        
6. Доступ до комп’ютеризованих записів по запасах є тільки в осіб, для яких це пов’язано з посадовими обов’язками?        
7. Чи використовуються попередньо пронумеровані документи, та їх видача реєструється в журналах (книгах) пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою?        
8. Періодичність проведення інвентаризації: - 1 раз на рік - частіше 1-го разу на рік - рідше 1-го разу на рік        
9. Чи відображається в обліку результат інвентаризації?        
10. Невикористані частини інвентаризаційних описів прокреслюються лінією (2)?        
11. Чи виявлені у звітному періоді факти крадіжки та псування запасів і на яку суму?        
12. Чи списувалися за нормами природний убуток запасів та їх сума?        
13. Чи ліквідувались у звітному періоді запаси та Їх сума?        
14. Чи оприбутковували зайві матеріальні цінності, виявлені в результаті інвентаризації та яку суму?        
15. Чи списувалися неліквідні та залежалі ТМЦ та на яку суму?        
16. Чи проводяться на підприємстві незаплановані (раптові) інвентаризації окремих видів запасів, груп, в окремих місцях зберігання та в підзвіт?        
17. Чи проводиться звірка даних регістрів бухгалтерського обліку запасів з даними Головної книги?        
18. Чи здійснюється звірка за відпуском запасів на підставі лімітно-забірних карт з документами на витрачання?        
19. Чи проводиться контроль за фактами списань від псування та знищення запасів?        
20. Чи здійснюється контроль за своєчасністю пред’явлення претензій за якістю та кількістю одержаних запасів?        
21. Чи проводиться контроль за списанням запасів від браку у виробництві?        
22. Чи звіряються корінці книжки доручень з Журналом реєстрації доручень ф. М-3?        
23. Чи проводиться контроль за несвоєчасно зданими невикористаними дорученнями?        
24. Чи проводиться контроль за точністю підрахунку первинних документів?        
25. Ціни, підрахунки в інвентаризаційних описах перевіряються третьою особою?        
26. Реєстри обліку ведуться особами, обов’язки яких не залежать від обов’язків по вибуттю, руху та зберіганню запасів?        
27. Посадові особи періодично виявляють зіпсовані, морально застарілі і т.д. запаси?        
28. Запаси в наявності, право власності, належить іншим, виключаються із підрахунків?        

 

Виконав_____________________

 

Перевірив_____________________

 

Анкети внутрішнього контролю є результатом практики аудиту 60-х років минулого століття застосувати більш формалізований та системний підхід до процесу документування СВК на великих підприємствах. Разом з тим, як було зазначено вище, такий метод документування не дозволяє отримати надійних свідчень про те, яким чином внутрішній контроль підприємства запобігає попередженню та виявленню фактів суттєвих помилок та шахрайства. Тому в процесі практичного розвитку методу анкетування виник більш досконалий метод документування СВК. Це — контрольні питання для оцінки внутрішнього контролю (КПОВК).

Метод КПОВК полягає в тому, що анкета розробляється таким чином, щоб за допомогою ключових питань виявити ділянки можливого шахрайства та суттєвих помилок. Тобто аудитор розробляє питання таким чином, щоб спроектувати СВК для конкретного підприємства (з урахуванням його структури, видів діяльності та ін.), яка б з його професійної точки зору могла б попереджати та виявляти факти суттєвих помилок і шахрайства. В анкетах, які складаються за методом КПОВК, існують спеціальні ключові питання, які і дозволяють діагностувати слабкі місця в СВК підприємства.

Всі вищеперелічені методи документування внутрішнього контролю мають як свої переваги, так і недоліки. Виходячи з цього, на практиці доцільно використати поєднання зазначених вище методів. Блок-схеми з їх наочністю, разом з анкетами чи структурними схемами з їх детальним охопленням можуть забезпечити ефективну комбінацію.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 4. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства
 6. Аналіз запасів
 7. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 8. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 9. Аудит матеріально-виробничих запасів
 10. Аудит матеріально-виробничих запасів
 11. Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю
 12. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні умовні знаки, які застосовуються при складанні блок-схем | Оцінка ризиків суттєвого викривлення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.