Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Календарний графік виконання окремих видів робіт.

Технологічна карта на виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт.

Технологічні карти розробляються за регламентами “Методичних вказівок по розробці типових технологічних карт в будівництві”, рекомендованих Держбудом України. Технологічна карта має включати такі розділи:

1. Область використання.

В цьому розділі вказується вичерпний перелік БМР, для виконання яких розробляється технологічна карта.

2. Технологія і організація виконання робіт.

В цьому розділі наводяться рішення щодо виконання робіт, послідовності їх виконання, підраховуються обсяги робіт, виконується вибір комплекту машин, будівельної оснастки, робочого інвентарю, інструментів і пристосувань, розробляються калькуляції витрат праці і заробітної платні, розраховується оптимальний склад бригад робітників, виконується вибір транспортних засобів. Технологія виконання робіт ілюструється кресленнями.

3. Заходи щодо техніки безпеки.

В розділі розробляються і приймаються рішення щодо техніки безпеки у відповідності до вимог СНиП III-4-80* “Техника безопасности в строительстве”.

4. Головні вимоги до якості і приймання робіт.

Тут на основі вимог нормативних документів приймаються рішення відносно якості виконання робіт, зміст і методи здійснення операційного контролю якості робіт, методика проведення приймального контролю якості. Надаються допуски у відхиленнях параметрів якості у відповідності до нормативних документів.

5. Графік виконання робіт.

Графік виконання робіт розробляється на виконання будівельного процесу на одній монтажній ділянці (захватці, ярусі, блок-секції, блок-модулі тощо).

6. Матеріально-технічні ресурси.

В розділі приводиться перелік матеріально-технічних ресурсів на вимірювач кінцевої продукції; при цьому розраховується потреба тільки в основних матеріалах, паливі, технічних засобах.

7. Техніко-економічні показники (ТЕП).

В технологічній карті підраховуються такі ТЕП:

- тривалість виконання робіт, діб.;

- трудомісткість робіт, чол.-дн.;

- трудомісткість одиниці продукції, чол.-дн/м32);

- продуктивність робочих у фізичних вимірниках за 1 чол.-дн (1м3, 1м2... /чол.-дн.);

- середня заробітна платня (грн. /м32) );

- заробітна платня на одиницю продукції (грн/м32) );

- питомі приведені витрати (на одиницю продукції), грн/м32).

Календарне планування будівництва об’єктів або виконання окремих видів (циклів) робіт складається з розробки і оптимізації у складі ПВР моделей зведення будівель (споруд) або виконання окремих видів робіт та в реалізації їх під час зведення.

Такі моделі розробляються у вигляді лінійних графіків, комплексних сітьових графіків або циклограм.

Календарний графік виконання робіт на об’єкті або виду робіт призначений для визначення оптимальної тривалості зведення об’єкта, виконання виду робіт, взаємного узгодження, послідовності і дотримання термінів виконання будівельно-монтажних робіт.

На основі календарних графіків визначається потреба й складаються графіки: споживання матеріалів, роботи будівельних машин і транспорту, графік руху робочої сили на об’єкті, розраховуються ТЕП.

Календарний графік розробляється у відповідності до вимог ДБН А.3.1-5-96 на основі:

- дотримання нормативних термінів будівництва;

- випереджаючого виконання робіт інженерної підготовки майданчика;

- максимального суміщення будівельних процесів у часі, яке допускається Сніп III-4-80* “Техника безопасности в строительстве”;

- організації рівномірної і ритмічної роботи бригад на об’єкті;

- рівномірного споживання ресурсів;

- максимального використання засобів механізації під час виконання БМР;

- дотримання розрахункових показників щодо продуктивності труда та зниження собівартості будівництва, а також виконання обов’язків по кожному контракту.

Вихідними матеріалами для розробки календарного графіка виконання даного виду чи циклу робіт є:

- робочі креслення і кошториси на виконання даного виду робіт;

- норми тривалості будівництва об’єкта і виконання даного виду робіт;

- ПОБ і технологічні карти виконання даного виду робіт;

- дані про структуру, спеціалізацію і потужність будівельних організацій;

- дані про наявність ресурсів і матеріально-технічної бази будівництва;

- завдання на розробку ПВР.

Календарний графік виконання робіт розробляється у такій послідовності (табл. 2.1):

- аналіз робочих креслень; розбивання будови (фронту робіт) на ділянки, захватки, яруси. Розчленування будови на монтажні ділянки (захватки) здійснюється, наприклад, за розмірами блоків чи блок-секцій будови, а на яруси - по поверхах; якщо використовуються багатоповерхові колони - за ярус приймається висота будови, що відповідає висоті колони;

- визначення переліку робіт (гр. 1), підрахунки обсягів робіт (гр. 2 і 3) і розподілення їх за спеціалізованими ланками чи бригадами виконавців. Перелік робіт (гр. 1) заповнюється в технологічній послідовності їх виконання з групуванням робіт за видами, періодами і виконавцями.

Групування будівельно-монтажних робіт за однойменними виконавцями і технологічними циклами робіт, а також визначення структури спеціалізованих потоків виконується так, щоб однорідні види робіт, які здійснюються одним виконавцем. об’єднувались в одну групу (земляні роботи, монтажні роботи, сантехнічні роботи тощо); при цьому в нульовому циклі виділяються роботи підготовчого періоду і періоду зведення підземної частини будівлі;

- визначення нормативної трудомісткості робіт за калькуляціями або укрупненими нормами (УН) затрат труда і прийнятої з урахуванням рівня виконання норм (гр. 4);

- вибір типів машин і визначення механоємкості робіт (витрат робочого машинного часу) по УН чи ЕНіР (гр. 5, 6);

- вибір змінності робіт: одно-, двох чи тризмінного режиму ведення робіт (гр. 7);

- визначення чисельного й професійно-кваліфікаційного складу бригади для прийнятої змінності ведення робіт, тобто чисельність робочих на добу (гр. 9);

- визначення тривалості виконання робіт шляхом ділення прийнятої трудомісткості (гр. 4) на чисельність бригади (гр. 8); при цьому спочатку визначається тривалість механізованих робіт (гр. 10).

Графік робіт розробляється з урахуванням потоковості - з елементами послідовного і суміщеного виконання робіт і з обов’язковим дотриманням норм тривалості будівництва об’єкта в цілому;

- узгодження строків і послідовності виконання робіт;

- побудова календарного графіку (розкладу) робіт на календарній шкалі (гр. 11);

- корегування і оптимізація календарного графіка у відповідності до вимог ритмічної роботи бригад, рівномірного споживання ресурсів, ефективного використання машин тощо.

Топологія лінійної моделі календарного графіка виконання робіт розробляється на основі їх тривалості, розрахованій в гр. 10; при цьому розроблення розкладу робіт починається з водійних процесів, які виконуються з використанням провідних (основних) машин.

Розробка технологічної схеми послідовності зведення будови по ділянках (захватках) і поверхах (ярусах) виконується з урахуванням наближення строків передачі фронту робіт наступним бригадам (спеціалізованим потокам) з урахуванням вимог Сніп III-4-80* “Техника безопасности в строительстве” щодо допустимого суміщення робіт.

Графік руху робочих кадрів (споживання матеріалів, роботи машин) розробляється разом з календарним графіком. Якщо трапляється різке збільшення кількості робочих (або потрібних матеріалів, ресурсів, машин), то календарний план корегується так, щоб більш рівномірно розподілити робітників (матеріали, машини) у часі. Коефіцієнт нерівномірності руху робітників повинен бути не більше 1,5:

Nmax

Кн = --------- £ 1,5, (2.10)

Nсер

де Nmax - максимальна кількість робітників за графіком;

å Ni × ti å Ni × ti

Nсер = ------------ = ------------- (2.11) - середня кількість робітників;

å ti T

Ni - кількість робітників в окремі складові терміну будівництва;

ti - час (тривалість) роботи цієї (Ni) кількості робітників;

Т - тривалість будівництва.

Графіки надходження будівельних конструкцій і матеріалів (машин) розробляються з урахуванням необхідного їх запасу для забезпечення безперервного процесу будівництва.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. III. Виконання бюджету
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 8. Алгоритм побудови сітьових графіків.
 9. Аналіз собівартості окремих видів продукції.
 10. Асимптоти графіка функції
 11. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 12. БАЖАННЯ і НАМІРИ - це миттєво виникаючі і досить часто змінюють один одного мотиваційні суб'єктивні стани, що відповідають змінюваних умов виконання дії.
Переглядів: 2022

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Будівельний генеральний план на стадії виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт. | Варіантне проектування технології зведення будівель та споруд.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.