Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Варіантне проектування технології зведення будівель та споруд.

Найбільш ефективним методом розробки ПВР на зведення будівель (споруд) є варіантне проектування з використанням математичного апарату і електронної обчислювальної техніки для вибору оптимального варіанта виконання робіт, комплектів машин, схем механізації, інтенсивності виконання робіт, їх взаємоузгодження у часі і просторі.

Правильний вибір оптимального варіанта технології і організації виконання виду робіт або циклу робіт і зведення об’єкта в цілому знижує кошторисну вартість до 6%.

Виконання окремих видів (циклів) робіт і зведення будівель і споруд можна здійснювати за різними рішеннями в ПВР: щодо механізації робіт, організації труда і будівельного виробництва, щодо послідовності і тривалості будівництва тощо.

 


Таблиця 2.1

Календарний графік виконання робіт зведення (монтажу) надземної частини будівлі ______________________________________

 

Найменування робіт Об’єм робіт Затрати труда (трудо-ємкість) чол.-дн прийнята нормат. Потрібні машини ЧЧисло змін на добу Кількість робітників на зміну, чол. Склад бригади: професія, кваліфікація, кількість (на добу) Тривалість робіт, днів Графік робіт
Одиниця виміру кКількість найменування кількість маш.-змін місяці, дні
                   
         
Зведення (монтаж) надземної частини 1. Монтаж колон 2. . . . . . . . . . . . .                            

 

 


Найбільш економний варіант рішення ПВР вибирається на основі техніко-економічних обґрунтувань.

У відповідності до “Інструкції по визначенню економічної ефективності використання в будівництві нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій” - СН 509-78 техніко-економічна оцінка рішень, прийнятих в ПВР по різних варіантах технології, організації і механізації робіт виконується шляхом співставлення значень питомих приведених затрат за формулою 2.12:

Зi = Сi + ЕнКi ® min (2.12)

де Зi - питомі приведені затрати по i-тому варіанту, грн/од. продукції;

Сi - собівартість одиниці БМР (продукції) по i-тому варіанту, грн/од. прод;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень у виробничі фонди на одиницю БМР;

Кi - питомі капітальні вкладення в виробничі фонди на одиницю БМР по i-тому варіанту технології, грн.

Під час вибору варіантів технології і організації виконання робіт перевагу треба віддавати варіанту з мінімальними приведеними затратами, а економічна ефективність визначається за формулою (2.13):

Ее = (З1 - З2) А2 (2.13)

де Ее - економічний ефект кращого (вибраного) варіанта технології з З2, грн.;

З1, З2 - приведені затрати на одиницю об’єму робіт для 1-го і 2-го варіантів технології. грн/од. пр.;

А2 - обсяг робіт, що виконується за варіантом 2 або в розрахунковому році, од. продукції.

Економічний ефект від зниження умовно-постійних витрат у зв’язку з скороченням тривалості будівництва об’єкта або виконання виду (циклу) робіт в результаті удосконалення технології і організації виконання робіт визначається за формулою (2.14):

Т2

Еу = Н (1 - ----), (2.14)

Т1

де Еу - економічний ефект від зниження умовно-постійних витрат, грн.;

Н - умовно-постійні витрати по варіанту з тривалістю будівництва Т1, грн.;

Т1 іТ2 - тривалість будівництва по варіантах, що зрівнюються, відповідно більша і менша, місяці або роки.

Під час впровадження більш доскональної технології, механізації, організації будівельного виробництва і труда, не пов’язаних зі зміною кошторисної вартості робіт, розраховується заплановане (фактичне) зниження собівартості БМР за формулою 2.15:

t = (С1 - Сt) : Аt (2.15)

де DСt - зниження собівартості БМР (приріст прибутку) в t-тому варіанті, грн.;

Сt і С1 - собівартість одиниці робіт в t-тому варіанті і в варіанті 1 (С1 > Сt), грн.;

Аt - обсяг даного виду робіт в t-тому варіанті у відповідних одиницях.

Економічна ефективність від збільшення змінності робіт машин на об’єкті Емз визначається за формулою:

Емз = å DС(м.-г)і × Тоі (2.16)

де DС(м.-г)і - зниження собівартості маш.-год. роботи і-ої машини при збільшенні змінності її роботи з К1 до К2 змін на добу, грн.;

Тоі - кількість годин роботи і-ої машини на об’єкті в К1 змін.

Сpi 1 1

(м.-г)і = ----- ( ----- - -----) (2.17)

Tpi К К

де Сpi - затрати, що включають розраховані на рік амортизаційні суми на повне відновлювання і суми на капітальний ремонт кранів;

Tpi - кількість годин використання крану на протязі року при змінності Кі.

При виборі найекономічнішого варіанту технології і організації БМР розраховуються і інші показники ефективності: приріст прибутків, зниження кошторисної вартості, зниження чисельності робітників і трудомісткості робіт, зниження матеріальних витрат, термін окупності додаткових капітальних вкладень, соціальний ефект тощо.

Результати здійснення більш досконалих рішень по технології і організації виконання робіт сумуються й відображаються в госпрозрахункових показниках роботи будівельної організації.

Вибір варіанта технології і організації виробництва виду (циклу) робіт виконується з використанням ЕОМ (ПЕОМ) за спеціально розробленими програмами; при цьому розраховуються питомі приведені затрати, чи супутні показники ефективності за другими факторами.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. D і 3D технології креслення в AutoCAD
 3. OLAP-Технології
 4. PR-ІНСТРУМЕНТАРІЙ І МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 5. PR-технології у виборчій кампанії.
 6. PR-технології.
 7. VII. Етап проектування
 8. VII. Етап проектування
 9. Web-технології
 10. Автоматизація проектування напівзамовлених ВІС.
 11. БІОЛОГІЧНА КОРОЗІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 12. Будівельна кераміка
Переглядів: 526

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Календарний графік виконання окремих видів робіт. | Забезпечення якості будівельної продукції.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.