Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Джерела адміністративного права

Схема 3

Джерело адміністративного права – правотворчий акт органа державної влади, який містить адміністративно-правові норми й у зв’язку з цим регулює управлінську діяльність

Види джерел адміністративного права

 

 

Консти-туція України Рішен- ня Кон-ститу-ційного суду України Законодавчі акти України (тобто акти, які мають юридичну силу закону): а) закони; б) ос-нови законо-давства; в) ко-декси; г) ста-тути, поло-ження та інші акти Верховної Ради України; ґ) декрети Кабінету Міністрів України Поста-нови Верхо-вної Ради України Конституція та нор-мативно-правові акти Верховної Ради Авто-номної Республіки Крим   Міжнаро-дно-пра-вові акти, ратифіко-вані у встанов-леному порядку   Нормативні акти Пре-зидента України – укази, а та-кож поло-ження та інші акти, які затве-рджуються указами та розпоряд-женнями Президента Нормативні акти органів виконавчої влади: а) постанови Кабінету Міністрів України і Ради міністрів Автономної Республіки Крим; б) нормативні накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України й Автономної Республіки; в) нормативні акти місцевих державних адміністрацій; г) локальні нормативні акти   Рішення місцевих рад та їх виконкомів, прийняті в межах деле-гованих їм повнова-жень

 


Читайте також:

 1. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 2. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 3. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 4. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 5. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 6. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 7. Адміністративне право як галузь права
 8. Адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення
 9. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 10. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 11. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
 12. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
Переглядів: 361

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Адміністративно-правові відносини | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.