Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фінансовий результат

Рахунок 79 Фінансові результати”, як і більшість синтетичних рахунків, має субрахунки (табл.8.2).

Таблиця 8.2

Характеристика субрахунків рахунку 79 “Фінансові результати”

Номер рахунка Назва субрахунку Характеристика
Фінансовий результат від основної діяльності Призначений для визначення прибутку (збитку) від основної діяльності підприємства. По кредиту субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунку 70 “Доходи від реалізації”, 72 “Інший операційний дохід”), а по дебету субрахунку відображається сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адмінвитрати”, 93 “Витрати та збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”)
Результат від фінансових операцій Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від фінансових операцій підприємства. По кредиту субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових витрат з рахунків 95 “Фінансові витрати” та 96 “Втрати від участі в капіталі”.
Результат від іншої звичайної діяльності Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від іншої звичайної діяльності підприємства. По кредиту субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, а по дебету – списання з рахунку 97 “Інші витрати”.
Результат від надзвичайних подій Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від надзвичайних подій. По кредиту субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від надзвичайних подій, а по дебету – списання витрат з рахунку 99 “Надзвичайні витрати”.

 

Зіставлення дебетового і кредитового оборотів по рахунку 79 “Фінансові результати” за звітний період показує кінцевий результат – прибуток чи збиток.

Наведемо приклад проведення в обліку формування фінансового результату.

Приклад. За звітний період на підприємстві відбулися такі господарські операції:

1. На рахунок в банку поступила сума орендної плати – 2000 грн (з ПДВ);

2. Відвантажено покупцям готову продукцію на суму :

· по собівартості – 5000 грн;

· по ціні реалізації з ПДВ – 10000 грн.

3. Нараховано штраф за недотримання умов договору на суму 1000 грн;

4. Нараховано відсотки за кредит – 500 грн.

Завдання: провести в обліку наведені господарські операції та визначити чистий фінансовий результат.

Проведення в обліку даних операцій наведено у таблиці.

№п.п Зміст господарської операції Д-т К-т Сума
1. Відображено поступлення орендної плати на рахунок в банку - на суму ПДВ      
2. Відвантажено покупцям готову продукцію на суму: - по собівартості - по відп.ціні - на суму ПДВ            
3. Відображено нарахування штрафу
4. Нараховано відсотки за кредит
Проводимо закриття рахунків обліку доходів та витрат по проведених операціях
5. Списано дохід від оперативної оренди на фінансовий результат      
6. Списано дохід від реалізації готової продукції на фінансовий результат Списнао собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат                  
7. Списано витрати по нарахованому штрафу на фінансовий результат      
8. Списано витрати по сумі нарахованих відсотків на фінансовий результат

А тепер проаналізуємо обороти на рахунку 79 (Табл.)

 

Рах 79 “Фінансові результати”
Д-т К-т
Разом: 6500   Разом: 10000

 

Співставивиши суми оборотів, визначимо чистий фінансовий результат – прибуток у сумі 3500 ( 10000-6500). На суму 3500 грн. необхідно зробити проведення: Д-т 79 К-т 44.

 


Читайте також:

 1. VIII. Реакції, в результаті яких утворюються високомолекулярні сполуки
 2. XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
 3. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 4. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток певних властивостей характеру на шкоду іншим, в результаті чого погіршуються відносини з оточуючими людьми.
 5. Аналіз економічної та неекономічної результативності маркетингової діяльності
 6. Аналіз звіту про фінансові результати
 7. Аналіз результатів за відхиленнями
 8. Аналіз результатів національного виробництва.
 9. Аналіз результатів практичної діяльності Київського освітньо-методичного центру соціальної роботи
 10. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕРМОМЕТРІЇ
 11. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
 12. Аналіз фінансових результатів діяльності туристичних підприємств
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рахунки класу 9 Рахунки класу 7 | Облік використання прибутку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.