Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надій-шло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-вано аморти-зації за рік Втрати від змен-шення корис-ності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі  
первісної (переоці-неної) вартості зносу одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду  
первісна (переоці-нена) вартість знос первісної (переоці-неної) вартості зносу первісна (переоці-нена) вартість знос первісна (переоці-нена) вартість знос  
первісна (переоці-нена) вартість знос первісна (переоці-нена) вартість знос  
 
Земельні ділянки                                    
Інвестиційна нерухомість                                    
Капітальні витрати на поліпшення земель                                    
Будинки, споруди та передавальні пристрої                                    
Машини та обладнання                                    
Транспортні засоби                                    
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)                                    
Тварини                                    
Багаторічні насадження                                    
Інші основні засоби                                    
Бібліотечні фонди                                    
Малоцінні необоротні матеріальні активи                                    
Тимчасові (нетитульні) споруди                                    
Природні ресурси                                    
Інвентарна тара                                    
Предмети прокату                                    
Інші необоротні матеріальні активи                                    
Разом                                    

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) ___________
  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) ___________
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) ___________
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) ___________
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) __________
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) ___________
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) __________
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) ___________
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ___________
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ___________
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ___________

 

 

 

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 3. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 4. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 5. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 6. L3.T4/2. Засоби переміщення рідин.
 7. V Засоби навчання
 8. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 9. Адреноблокуючі засоби.
 10. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 11. Акустичні засоби|кошти| захисту
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
I. Нематеріальні активи | III. Капітальні інвестиції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.