Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Змістовий модуль. Технологія програмування

Лекція 1.Предмет та мета курсу. Основні поняття технології програмування.. – 2 год. [1– 5].

Лабораторна робота 1. Розгляд основних компонентів технології програмування. – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Моделі ЖЦ, Стандарт ISO/IEC 12207 – Процеси ЖЦ [2, 10, 14].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Моделі ЖЦ і стандарти для розроблення ПС.

Лекція 2.Розгляд стандартів життєвого циклу розробки програмних продуктів – 2 год. [2- 10].

Лабораторна робота 2. Побудова прикладного ЖЦ, орієнтованого на створення вимог. –2 год.

Моделі ЖЦ, Стандарт ISO/IEC 12207 – Процеси ЖЦ [2, 10, 14].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Моделі ЖЦ і стандарти для розроблення ПС..

Лекція 3.Фундаментальні моделі життєвого циклу. – 2 год. [1, 2, 14].

Лабораторна робота 3. Розгляд водоспадної та спіральній моделей Приклади використання. – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Розв¢язання задач проектування ПС по моделям[ 1–5].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Ітеративна та еволюційна моделі ЖЦ [2, 7, 10].

Лекція 4. Методи програмування (модульний, об’єктний, компонентний, сервісний і др.– 2 год. [2, 3, 10, 19].

Лабораторна робота 4. Розгляд прикладів програм з різних типів об’єктів – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Зв’язки між різними типами об’єктів [9, 10].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Розгляд базових специфікацій різних компонентів [2, 6–10].

Лекція 5. Моделі об’єктно-орієнтованого програмування (метод Меллора. – 2 год. [ 10].

Лабораторна робота 5. Вивчення особливостей ООП для опису архітектурі систем.– 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Приклади опису моделей ООП [1, 2, 6, 24].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Розгляд ООП, його положень та основних засобів. [1, 2, 6, 24].

Лекція 6. Моделі збіркового програмування. Модель зборки, модель керування. – 2 год. [2, 3, 9, 10].

Лабораторна робота 6. Розгляд моделей збирання готових компонентів. – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Підходи до використання моделей збирання [ 9].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Опис характеристик моделей в різних МП [8–10].

Лекція 7. Сучасні моделі розроблення ПС (MDD, MDA, GMD і ін.). – 2 год. [10, 17, 32].

Лабораторна робота 7. Приклади опису моделей MDD та MDA. –2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Розгяд генерувальної моделі GMD та підходів до її реалізації [ 17, 32].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Опис конкретних моделей. Подання моделей предметних областей для різних середовищ.[4, 5, 10, 17, 18].

Лекція 8. Композиція компонентів в різних мовах програмування.– 2 год. [10, 16, 17]

Лабораторна робота 8. Розгляд платформенених моделей. – 2 год. [10, 16, 17]

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Визначення особливостей залежних і незалежних від платформи моделей [10, 16, 17].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Розгляд методів збирання і композиції компонентів. Співставлення їх можливостей. [1–5, 9, 10].

Лекція 9. Типи даних мов програмування. Прості і структурні. –2 год. [2–10].

Лабораторна робота 9. Розгляд типів даних МП. опису параметрів інтерфейсу.– 2 год. [2, 8, 9, 10, 20].

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Визначення особливостей сучасних МП (С, С++, Паскаль, Бейзик, Java [8–10, 16, 20].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Проектування модулів з використанням типів даних у сучасних мовах [8–10, 16, 20].

Лекція 10. Різновиди середовищ для вирішення проблем взаємодії компонентів. – 2 год. [7–9].

Лабораторна робота 10. Розгляд особливостей середовищ для взаємодії і виконання програм. – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Приклади опису у різних середовищах [4, 8,9,10, 26].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Розгляд можливостей середовищ Corba, MS.Net та MS Visual [26–30].

Лекція 11. Алгебраїчні системи перебудови типів даних мов програмування. – 2 год.

Приклад простих типів даних [10, 16].

Лабораторна робота 11. Структурні типи даних МП. – 2 год. [9].

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Розроблення алгебраїчної системи для послідовності [9, 10, 16].

Завдання для самостійної роботи (4 год.).

Опис та доведення систем перебудови множин, послідовностей тощо [9, 10].

Лекція 12..Стандарт ISO/IEC 11404. Загальні типи даних, незалежних від МП. – 2 год. [8–9].

Лабораторна робота 12. Освоєння нової мови опису загальних типів даних – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Побудова співставлення типів даних LIP та сучасних МП [8, 10, 11].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Підготовка варіанту опису типів даних в С++ та стандарту 11404. Підходи до перебудови [1–5, 11, 16]

Лекція 13. Підходи до побудови модулів посередників для зв’язку модулів між собою. – 2 год. [1, 8––10].

Лабораторна робота 13. Мови опису інтерфейсів компонентів (IDL, PDL, тощо). – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Розгляд прикладів модуля посередника для МП [1, 8––10].

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Структура модуля посередника у системі CORBA та СОМ [8–10, 28–32].

Лекція 14.Огляд інструментів по забезпеченню взаємодії різних компонентів.. – 2 год. [8–10].

Лабораторна робота 14. Інструментальні засоби підтримки інтерфейсу компонентів. – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Розгляд особливостей середовища CORBA та IBM [1, 28–32].

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Розгляд різних прикладів по проблематиці взаємодії різномовних компонентів [8, [1, 10, 28–32].

Лекція 15. Технологія побудови ПС із готових компонентів. Інженерія доменів, застосувань та ПС – 2 год.[1, 4, 10, 16].

Лабораторна робота 15. Загальна структура систем розроблення з компонентів. – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Інженерія побудови доменів. Сімейство систем. [4, 10, 16, 32].

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Розгляд сучасної інженерії побудови різних застосувань та прикладних систем [4, 10, 16, 32].

Лекція 16. Методи специфікації програм, інтерфейсів та систем. – 2 год. [1, 4 –10, 16, 32].

Лабораторна робота 16. Характеристика сучасних мов специфікації. – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Опис модуля у мові С++ [30].

Завдання для самостійної роботи (6год.)

Розроблення прикладів опису специфікацій компонентів в різних мовах [1, 4, 9, 10, 16]

Лекція 17. Тестування та верифікація програм, інтерфейсів та систем. – 2 год. [1, 4, 6–10].

Лабораторна робота 17. Характеристика опису тестів та завдань для тестування. – 2 год.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу.

2. Опис процесу тестування компонентів [1, 10].

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Опис тестів для тестування програм у сучасних середовищах [1, 9–10]

 


Читайте також:

 1. Алгебраїчне та інсерційне програмування
 2. Арт-терапiя як технологія збереження психічного здоров'я. Види арт-терапії.
 3. Базова технологія
 4. Безпосереднє програмування відеопам'яті
 5. Біотехнологія
 6. Біотехнологія і гібридизація соматичних клітин
 7. Біотехнологія одержання антибіотиків
 8. Біотехнологія одержання ІНТЕРФЕРОНІВ
 9. Біотехнологія трансплантації ядер
 10. Бюджетування як управлінська технологія
 11. Виконання програми - реалізація мови програмування
 12. Використання пакету Maple для розв’язування задач лінійного програмування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальний обсяг годин – 144, у тому числі | Теми контрольних робіт на практичних заняттях (в тому числі, і на лекціях).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.