Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Альних особливостей людини.

При оцінці вібраційного впливу потрібно враховувати, що коли1

Вальні процеси притаманні живому організму. В основі серцевої діяль1

Ності і кровообігу та біострумів мозку лежать ритмічні коливання.

Внутрішні органи людини можна розглядати як коливальні системи з

Пружними зв'язками. Частоти їх власних коливань лежать у діапазоні

Гц. Частоти власних коливань плечового пояса, стегон і голови

Щодо опорної поверхні (положення стоячи) складають 4...6 Гц, голови

Щодо пліч (положення сидячи) 25...30 Гц.

При впливі на людину зовнішніх коливань (хитавиці, струсів,

Вібрації) відбувається їхня взаємодія з внутрішніми хвильовими про1

Цесами, виникнення резонансних явищ. Так, зовнішні коливання

Частотою менш 0,7 Гц утворюють хитавицю і порушують у людини

Нормальну діяльність вестибулярного апарата. Інфразвукові коливан1

За часовими характеристиками загальні та локальні вібрації поді1

ляють на:

– постійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидко1

сті змінюється менше ніж у 2 рази (менше 6 дБ) за робочу зміну;

– непостійні, для яких величина віброприскорення або віброшвид1

Кості змінюється не менше ніж у 2 рази (6 дБ і більше) за робочу зміну.

Характер вібрації, діючої на людину від машин і об’єктів предста1

Влений у таблиці 2.16.

Таблиця 2.16

Характер вібрації, збуджуваної машинами

Машини (об'єкти) Характер вібрації

Автомобілі, літаки, судна Випадкова широкосмугова

Будівельні машини, трактори, ком1

Байни, трамваї, залізничний транспорт

Випадкова вузькосмугова

Металообробні верстати, компресори,

Текстильні машини, двигуни внут1

Рішнього згоряння, електродвигуни

Детермінована полігармонійна

Бурові машини, підіймальні крани,

Відбійні молотки, землерийні машини

Випадкова і детермінована полі1 гар1

Монійна

Ня (менш 16 Гц), впливаючи на людину, пригнічують центральну нер1

Вову систему, викликаючи почуття тривоги, страху. За певної інтен1

Сивності на частоті 6...7 Гц інфразвукові коливання, втягуючи у резо1

Нанс внутрішні органи і систему кровообігу, здатні викликати травми,

Розриви артерій, тощо.

Вібрація, що діє на людину, має широкий діапазон – від десятих

Часток до декількох тисяч Гц. Характерними рисами шкідливого

впливу вібрації на людину є можливі зміни у функціональному стані:

Підвищена втома, збільшення часу моторної реакції, порушення

Вестибулярної реакції. Медичними дослідженнями встановлено, що

Вібрація є подразником периферичних нервових закінчень, розташо1

Ваних на ділянках тіла людини, що сприймають зовнішні коливання.


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 3. IV. Закони ідеальних газів.
 4. V Суттю Я-концепції стає самоактуалізація в межах моральних правил і більше значимих особистісних цінностей.
 5. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 6. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 7. V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
 8. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 9. АДАПТАЦІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
 10. Адаптація функціональних систем організму спортсменів
 11. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 12. Адміністративний примус застосовують на основі адміністративно-процесуальних норм.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
До джерел транспортної вібрації відносять, наприклад, трактори сільськогос1 | Адекватним фізичним критерієм оцінки її впливу на організм люди1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.