Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ЗАПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ лекції № 3.

1.Форми навчання у вищих навчальних закладах.

2. Форми організації навчального процесу та види навчальних занять.

3. Лекція як основний вид навчального заняття.

4. Семінарські заняття в КМСОНП.

5. Практичне заняття в КМСОНП.

6. Лабораторні роботи в КМСОНП.

7. Особливості організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи підготовки фахівців.

8. Індивідуальна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

9. Суб'єкти навчально-виховного процесу.

10. Класифікація методів та технологій навчання.

11. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисци­пліни.

12. Педагогічний контроль в КМСОНП.

13. Види і форми контролю знань.

14. Рейтинговий контроль знань.

15. Комплексна діагностика навчальних досягнень студентів.

 

 

Що означає термін:

Кредитно-модульпа система організації навчального процесу— це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Заліковий кредит– це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Модуль– задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відпо­відними формами навчального процесу.

Змістовий модуль– це система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

Технологія навчання – це системний метод організації навчання, спрямований на оптимальну побудову і реалізацію навчально-виховного процесу, заснованого на діяльному підході, який забезпечує інтенсифікацію навчання.

Методичне забезпечення – це система взаємодії викладача та студента, що включає, окрім методичного оснащення (навчальних і робочих програм, методичних розробок, дидактичних посібників) такі компоненти, як апробація та впровадження у практику ефективних моделей, методик, технологій тощо.

Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідиицького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літе­ратурою, електронно-обчислювальною технікою, лабо­раторним обладнанням, використовуючи сучасні інфор­маційні засоби та технології. Курсова робота є окремим заліковим кредитом навчальної дисципліни і оцінюється (визначається рейтинг) як самостійний вид навчальної діяльності студента.

* Дипломна робота — це індивідуальне завдання науково-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке виконує студент на завершальному етапі фахової підготовки спеціаліста і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв 'язуванні конкретних наукових, технічних, еко­номічних, соціальних та виробничих завдань

* Магістерська робота — індивідуальне завдання творчого науково-дослідницького, проектно-конструкторського характеру, яке виконує магістрант, на завершальному етапі
фахової підготовки і с однією із форм виявлення тео­ретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв'язуванні конкретних наукових, технічних, економічних,
соціальних і виробничих завдань та містить елементи наукової новизни в даній галузі знань або напрямку практичної діяльності.

* Самостійна робота студента — це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом під керівництвом викладача час, вільний від обов 'язкових навчальних занять.
Навчальний час, відведений для цього, визначається навчальним планом і залежить від загального обсягу годин, відведених для вивчення конкретної дисципліни.

Лекція– традиційно провідна форма організаційно-методичиої основи усіх видів навчальних занять. Її головна дидактична мета – формування орієнтовного підґрунтя наступного засвоєння студентами навчального матеріалу. Як головна ланка дидактичного циклу навчання, вона виконує наукові, гуманістичні, виховні, методологічні та фахові функції.

 

 

Тема 4: Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності

ПЛАН

1 .Економічна освіта: стан, досягнення, проблеми розвитку.

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика.

Ключові поняття

> Економічна освіта

> Концепція розвитку економічної освіти (у додатках навч. посібника «Педагогіка вищої школи»)

> Напрями розвитку економічної освіти

> Освітньо-кваліфікаційна характеристика

> Професійне призначення фахівця

> Кваліфікаційні вимоги до фахівця

> Професійні роботи

> Випускник університету

> Якість освіти

> Якість випускника


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 4. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 5. Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю
 6. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 7. Бесіда за запитаннями.
 8. Більш детально про інвестиційну взаємодію в наступному Додатку до цієї Лекції.
 9. Біржова валютна торгівля та ступінь валютного регулювання і контролю
 10. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 11. Валютне регулювання ЗЕД розглянуто окремо в наступній лекції «Валютне регулювання ЗЕД.
 12. ВАРІАНТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Переглядів: 957

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Екзамени– це одна з основних форм | Економічна освіта: стан, досягнення, проблеми розвитку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.