Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Біржова валютна торгівля та ступінь валютного регулювання і контролю

На валютних біржах здійснюють наступні види операцій: Ф'ючерсні валютні операції - це страхові угоди на біржах, що являють собою купівлю-продаж золота, валюти, фінансових і кредитних інструментів за фіксо­ваною на момент укладання контракту ціною, з виконанням операцій через пев­ний проміжок часу (більше від трьох днів і до двох-трьох років).

Розрахунки здійснюються через клірингову палату, яка виступає посередни­ком між продавцем та покупцем і гарантує виконання сторонами своїх зобов'я­зань. Особливостями ф'ючерсних операцій на валютному ринку є:

• умови виконання ф'ючерсних контрактів прив'язані до певних дат роботи біржі (наприклад, перший понеділок кожного третього місяця), тобто стандарти­зовані за термінами, обсягами та умовами поставки;

• ф'ючерсні операції на 95% закінчуються укладанням зворотної (офсетної) угоди, за якої не здійснюється реальна поставка валюти, а учасники цієї операції одержують лише різницю між початковою ціною укладання контракту і ціною, що існує на день здійснення зворотної (офсетної) угоди;

• ф'ючерсні валютні операції здійснюються з обмеженим набором, як прави­ло, резервних валют — долара США, японської єни, англійського фунта стерлінга, євро.

Валютний опціон - це договірне зобов'язання, що дає право (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим на момент укладання угоди курсом з наперед узгод­женою датою або протягом узгодженого періоду.

В обмін на одержання такого права покупець опціону сплачує продавцю пев­ну суму, яку називають премією. Ризик покупця опціону обмежений розміром цієї премії, а ризик продавця опціону знижується на величину одержаної премії. Виділяють такі види опціонів:

• опити пут - право продавати валюту для захисту від її потенційного знеці­нення або в розрахунку на її потенційне знецінення;

• опціон кол - право купити валюту для захисту від потенційного її подорож­чання або в розрахунку на потенційне підвищення її курсу.

Розрізняють:

• європейські валютні опціони - опціони, які можуть бути реалізовані тільки в день закінчення терміну дії контракту;

• американські валютні опціони, які дають право купити чи продати базовий ак­тив у будь-який час від дня закінчення терміну дії контракту.

Особливою формою валютних операцій виступає валютний арбітраж - це опе­рації з валютами з метою одержання прибутку через використання у визначений момент часу існуючих на фінансових ринках розривів між курсами і відсотковими ставками за касовими і строковими операціями. Основний принцип валютного арбітражу - купити той чи інший фінансовий актив дешевше і продати його до­рожче. Розрізняють:

• часовий валютний арбітраж - це валютна операція з метою одержання прибутку від різниці валютних курсів у часі;

• просторовий локальний валютний арбітраж передбачає одержання доходу за рахунок різниці курсу валют на двох різних територіальне віддалених
ринках.

В Україні страхові валютні операції в основному здійснюють на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) та Кримській міжбанківській валютній біржі (КМВБ).

УМВБ проводить такі основні операції:

•організовує торги та укладає угоди з купівлі та продажу іноземної валюти з членами УМВБ;

•організовує та проводить розрахунки в іноземній валюті і в гривнях за укла­деними на УМВБ угодами;

• визначає поточний курс іноземних валют до гривні за угодами на УМВБ. Право участі в торгах УМВБ мають тільки засновники УМВБ, НБУ та установи, прийняті в члени УМВБ.

Біржові торги відбуваються не рідше, ніж один раз на тиждень. Операції на УМВБ здійснюються членами УМВБ через своїх представників, які діють на підставі доручення, - брокерів. Проведення торгів та визначення поточного кур­су іноземних валют до Ірити здійснює спеціально уповноважений співробітник УМВБ - курсовий маклер.

Уся інформація про валютні операції членів УМВБ є банківською таємницею.

Валютне регулювання - діяльність держави та уповноважених нею органів, спря­мована на регламентацію міжнародних розрахунків порядку здійснення операцій з валютними цінностями.

Основними завданнями здійснення валютного регулювання та контролю є:

•організація системи курсоутворення, захист та забезпечення необхідного ступеня конвертованості національної грошової одиниці;

•регулювання платіжної функції іноземної валюти та інших іноземних інстру­ментів, регламентація поточних операцій платіжного балансу;

•організація внутрішнього валютного ринку;

•регламентація та регулювання банківської діяльності з валютними цінностями;

•регулювання процесів утворення та руху валютного капіталу, захист інозем­них інвестицій;

•встановлення режиму та обмежень на вивезення і ввезення через кордон ва­лютних цінностей;

•забезпечення стабільних джерел надходження іноземної валюти на національний валютний ринок.

З початку створення українського валютою ринку його специфіка полягала в тому, що він був представлений переважно валютною біржею, яка функціонувала як структурний підрозділ Національною банку України.

Українська міжбанківська валютна біржа - це перший за часом виникнення сег­мент валютного ринку держави, її діяльність розвивалася разом з розвитком ва­лютного ринку, і всі зміни у валютній політиці держави, що відбувалися протягом останніх років, так чи інакше торкалися і УМВБ.

Угоди з купівлі-продажу іноземних валют у безготівковій формі на внутріш­ньому ринку України спочатку укладалися тільки на біржовому ринку. Але з роз­витком банківської системи й у зв'язку з лібералізацією валютної торгівлі (тра­вень 1995 р.) з'явився ще один сегмент валютного ринку - міжбанкінський ри­нок, де угоди почали укладатися безпосередньо між банками, уповноваженими

Крім НБУ. в межах своєї компетенції, органами валютного контролю є:

• Державна податкова інспекція України, яка здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України;

• Міністерство зв'язку контролює додержання правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України:

• Державний митний комітет України здійснює контроль за додержанням пра­вил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

Валютне регулювання буває прямим і непрямим. Пряме валютне регулюван­ня полягає в корекції поведінки суб'єктів ринку через застосування обмежуючих законодавчих актів і втручання органів виконавчої влади. Непряме валютне регу­лювання полягає у використанні економічних, зокрема валютно-кредитних, ме­тодів впливу на поведінку економічних агентів ринку.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. Internet- торгівля , бізнес- портали, аукціон, Internet-банкінг
 3. IV. Питання самоконтролю.
 4. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 5. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 6. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 7. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
 8. Автоматизація водорозподілу регулюванням за верхнім б'єфом
 9. Автоматизація водорозподілу регулюванням за нижнім б'єфом
 10. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 11. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 12. Автоматичне регулювання.
Переглядів: 519

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Валютні біржі та їх діяльність | Валютний кліринг: світовий досвід та його значення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.