Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ВИДИ АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЕКЦІЙ

Аксонометрія – наочне зображення. Отримується завдяки паралельній проєкціі тіла та системи координат на площину.

У перекладі з грецької мови слово «аксонометрія» означає вимір по осях.

Зображення предмета на площині аксонометричних проекцій називають аксонометричною проекцією.

СУТЬ АКСОНОМЕТРІЇ

ПЛАН

ЛЕКЦІЯ №4

ТЕМА: АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ. АКСОНО МЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ В САПР КОМПАС 3D (АВТОКАД).

1 Суть аксонометрії.

2 Види аксонометричних проекцій.

3Геометричні побудови аксонометричних зображень.

Ви вже знаєте, як утворюються на кресленні виглядипредмета. Для цього предмет умовно розміщують усередині прямого тригранного кута, сторони якого являють собою площини проекцій — фронтальну, горизонтальну і профільну.

Послідовним проеціюванням предмета на ці площини одержують зображення видимих його сторін — вигляди. Кожний вигляд зокрема дає уявлення про форму предмета тільки з одного боку. Щоб створити уявлення про форму предмета в цілому, потрібно проаналізувати і порівняти між собою окремі вигляди. Створення цілісного уявлення про предмет за його виглядами на кресленні — завдання досить складне.

Предмет можна спроеціювати на площину проекцій і таким чином, щоб на утвореному зображенні було видно декілька його сторін. Утворене таким чином зображення називають наочним.За ним уявити форму предмета легше, ніж за окремими виглядами.

Щоб одержати наочне зображення, предмет певним чином розміщують відносно координатних осей х, у і г і разом з ними проецюють його на довільну площину. Цю площину називають площиною аксонометричних проекцій,а проекції координатних осей називають аксонометричними осями.

На основі аксонометричних проекцій виконують технічні рисунки, які застосовують для пояснення будови різних предметів.

Особливістю аксонометричного проектування є те, що разом з фігурою на площину проектується і просторова система координат, пов'язана із цією фігурою. При цьому жодна з осей системи координат не проектується в точку.

Використання аксонометричного проектування дозволяє підвищити наочність зображення фігури.

Залежно від положення координатних осей, а значить і самого предмета, відносно площини аксонометричних проекцій, утворюються різні аксонометричні проекції. Розглянемо ті з них, які використовують найчастіше.

Аксонометричне зображення може бути утворене косокутним і прямокутним проеціюванням.

Утворення аксонометричного ображення косокутним проеціювання показано на рис. 4.1.

 

 

 

Рисунок 4. 1 – Косокутне проеціювання

Предмет розміщують так, щоб його передній і задній боки, а також осі х і z,з якими він суміщений, були паралельними площині аксонометричних проекцій.

Проеціювання здійснюють паралельними променями під гострим кутом (меншим за 90°) до площини аксонометричних проекцій. На одержаній аксонометричній проекції передній бік предмета зображується в натуральну величину, а лівий і верхній будуть дещо спотвореними.


Читайте також:

  1. Відносно фронтальної площини проекцій модель треба розташувати так, щоб на цю площину вона спроекціювалась найбільш наочно – це зображення є головним виглядом.
  2. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ АКСОНОМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
  3. ІІ. ПРОЕКЦІЙНЕ КРЕСЛЕННЯ
  4. Способи перетворення проекцій
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Освіта дорослих. | ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ АКСОНОМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.