Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структура вибору, оператор варіанту.

 

Для ситуацій, де три або більше альтернатив не раціонально використовувати логічний оператор, оскільки оператор IF в залежності від значенння логічного виразу забезпечує виконання одного з двох можливих операторів. В таких ситуаціях використовують оператор варіанту- CASE, який дає можливість виконувати один з декількох операторів і має такий синтаксис:

 

CASE <вираз> OF

<список значень1>:<оператор1>;

<список значень2>:<оператор2>;

<список значеньn>:<операторn>

ELSE

<оператор n+1>

END;

 

Оператор виконується так:

якщо значення виразу співпадає зі значенням з деякого списку значень , то виконується оператор, записаний після цього списку, а оператори, записані рісля інших списків не виконуються. Якщо ж значення виразу не співпадає з жодним значенням жодного списку, то виконується оператор, записаний після ключового слова ELSE.

В форматі оператора CASE <вираз> часто ще називають селектором. Іншими словами, оператор CASE виконує роль перемикача в залежності від значення селектора. Селектор може мати цілий, символьний, логічний тип або тип, що визначається користувачем -перерахований або діапазонний.

Списки значень часто ще називають мітками варіантів. Мітки повинні мати той самий тип, що й селектор. Описувати ці мітки в розділі міток (LABEL) не потрібно.

Приклад .Складемо програму, котра буде виконувати роль простого калькулятора: буде виконувати довільну арифметичну операцію над двома довільними дійсними числами.

 

PROGRAM kalkulator;

USES Crt;

LABEL m1,m2;

VAR a,b,c:REAL;

s,znak:CHAR;

BEGIN

CLRSCR;

WRITELN(' ПРОГРАМА - КАЛЬКУЛЯТОР ');

WRITELN(' ==========================');

WRITELN('Вводіть дані: Вихід - Esc');

WRITELN('число <Enter>, знак операціі <Enter>,

число <Enter>');

m2: READLN(a);

READLN(znak);

READLN(b);

CASE znak OF

'+': c:=a+b;

'-': c:=a-b;

'*': c:=a*b;

'/': c:=a/b;

ELSE

BEGIN WRITELN('Невідомий знак операціі');

GOTO m1; END;

END; {CASE}

WRITELN(a:8:4,znak,b:8:4,'=',c:8:4);

WRITELN('-----------------------');

m1:

WRITELN('Вихід - Esc Продовження - довільна клавіша');

s:=READKEY;

IF s<>CHR(27) THEN GOTO m2;

END. {PROGRAM kalkulator}

 

Оператор вибору замінює кілька умовних операторів. Зокрема, повний умовний оператор можна замінити такою конструкцією:

CASE <умова> OF

true: <оператор1 >;

false: <оператор2 >

END;

 

Наявність оператора CASE в Турбо Паскалі значно спрощує процес складання програм і робить програми більш наглядними і простими в читанні.

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. ISO 15504. Призначення і структура стандарту
 3. ISO 15504.Структура еталонної моделі
 4. IY.3. Общество и его структура.
 5. VІ. План та організаційна структура заняття
 6. А) Структура економічних відносин.
 7. Агропромисловий комплекс та його структура
 8. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 9. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 10. Алфавіт мови і структура програми
 11. Арифметичні оператори
 12. Арифметичні цикли. Оператор циклу For – Next
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура розгалуження. Умовний оператор. Вкладена конструкція. | Оператор безумовного переходу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.