Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структура розгалуження. Умовний оператор. Вкладена конструкція.

Часто в програмі потрібно передбачитидекілька варіантів можливих дій. В мові Паскаль структуру розгалуження реалізують за допомогою умовного оператора, який дає змогу вибирати одну з двох дій залежно від результату обчислення логічного виразу.

В Паскалі існують засоби, котрі дозволяють організувати розгалуження в програмі. Одним з таких операторів є оператор IF, котрий має такий формат:

 

IF <логічна умова> THEN <оператор1> ELSE <оператор2>;

 

Дія оператора полягає в тому, що спочатку обчислюється значення умови. Якщо отримане значення істине (true), то виконується оператор, записаний після ключового слова THEN, тобто оператор1. Якщо ж значення умови хибне (false), то виконується оператор, записаний після ключового слова ELSE (оператор2).

 

Приклад. Обчислити значення функції за однією з двох формул залежно від значеня аргументу:

Y=

Оператор, що реалізує ці обчислення, має вигляд.:

If x>0 then y:=ln(x) else y:=exp(x);

Слід сказати, що згідно формальним правилам мови, в умовному операторі після службових слів THEN і ELSE допускається застосування лише одного оператора. Але в практиці часто виникає така ситуація, коли необхідно записати кілька операторів, тоді їх слід об'єднати в складний оператор з допомогою операторних дужок BEGIN, END.

 

Приклад.Дано два числа ,визначити серед них більше, збільшити його на 2 і вивести на екран.

if a>b then begin

a:=a+2;

write(a)

end;

else begin

b:=b+2;

write(b)

end;

Умовний оператор може і не мати конструкції ELSE, така форма називається скороченою. У випадку такої конструкції умовного оператора , якщо логічний вираз істиний, виконується оператор, який стоїть після службового слова THEN , а якщо вираз є хибним, то виконуються оператори, які стоять після умовного.

Умовні оператори можуть бути вкладеними, причому ступінь вкладеності в мові Паскаль не обмежена, тобто оператори, які стоять після службових слів THEN і ELSE самі можуть бути умовними. Тоді виникає питання: якого IF стосується ELSE? Прийняте правило, що оператор після IF належить до найближчого ELSE, яке не має альтернативи.

 

Приклад . Прочитати літеру з вхідного файлу INPUT. Якщо це літера Т, або передує їй, то вивести на дисплей цю букву та наступну за нею. В протилежному випадку вивести букву, котра передує введеній.

PROGRAM Litery(INPUT,OUTPUT);

VAR letter:CHAR;

BEGIN

READ(letter);

IF letter<='T' THEN WRITELN(letter,SUCC(letter))

ELSE WRITELN(PRED(letter));

END.

 

 

Логічна умова також може бути і логічним виразом.

 

Приклад.

If (x>0) and (x<=10) then y:=sin(x)+10;

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. ISO 15504. Призначення і структура стандарту
 3. ISO 15504.Структура еталонної моделі
 4. IY.3. Общество и его структура.
 5. VІ. План та організаційна структура заняття
 6. А) Структура економічних відносин.
 7. Агропромисловий комплекс та його структура
 8. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 9. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 10. Алфавіт мови і структура програми
 11. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 12. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Семотюк В.Програмування в середовищі Турбо Паскаль.Львів: БаК,2000.-248с. | Структура вибору, оператор варіанту.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.