Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Використання панелі інструментів «Форми» в MS Word.

Форма — це структурований документ з незаповненими областями, до яких вводяться дані. Користувач може створити форму, а інші користувачі заповнять її на папері або у Microsoft Word. Потім можна обробити зібрані відомості.

Типи форм

Можна створювати форми нижченаведених типів.

· Форми, які друкуються на папері, а потім заповнюються. До таких форм можна вставляти пусті бланки, які заповнюють користувачі, і прапорці для позначення варіанта вибору, наприклад, «Так» або «Ні».

· Форми, які користувачі переглядають та заповнюють у Microsoft Word. Форми цього типу розповсюджуються електронною поштою або мережею. Створюючи такі форми, можна використовувати текстові поля, прапорці та розкривні списки. Дані з цих форм можна зібрати, а потім проаналізувати в Microsoft Access або Microsoft Excel.

До переваг електронних форм належать автоматична перевірка введених даних (наприклад, табельного номера співробітника), оновлення підпорядкованих полів (наприклад, полів міста або області, якщо вводять поштовий індекс) та наявність підказок, які полегшують заповнення форми.

Створення форми

Щоб створити форму, можна спочатку зробити її ескізний план або використати як зразок уже створену форму. Більшість форм, такі як контракти, містять лише текст із полями форми, вставленими в документ таким чином, що користувачі можуть вводити певні дані. В інших формах використовуються сітки, які поєднують у собі такі властивості.

· Таблиці, які допомагають вирівнювати як текст, так і елементи керування форми.

Звичайно таблиці використовуються для створення форм з простою розміткою. Однак, якщо розмітка складна, можна вставити декілька таблиць, розділивши їх пустими абзацами. Для цього можна використовувати як засіб Намалювати таблицю, так і вкладені таблиці.

· Написи слід використовувати, коли потрібно точно вибрати позицію для блока тексту, малюнка або діаграми. Потім можна форматувати межі написів, колір фону, колір напису тощо.

· Межі та тіні допоможуть створити текстові поля, які слід заповнювати, і зроблять основні елементи у формі привабливішими й легкими в користуванні.

Додаткові параметри для створення форм

Щоб створити складніші форми, можна використати елементи керування форми на панелі інструментів Елементи керування, які є елементами ActiveX від Microsoft.

Щоб працювати з такими елементами керування, бажано володіти мовою програмування Microsoft Visual Basic для додатків (VBA).

Примітка Елементи керування, представлені на панелі інструментів Елементи керування, не працюють у багатьох браузерах, тому рекомендовано використовувати їх у формах, які заповнюються у Microsoft Word, а не у веб-формах.

Щоб створити форми для перегляду й заповнювання в Microsoft Word, виконайте деякі з таких дій.

1. Створіть шаблон.

Інструкції

2. Розробіть нову форму або використайте існуючу як зразок.

Примітка Форма може містити поля, елементи керування, таблиці, вкладені таблиці та написи.

3. У меню Вигляд виберіть пункт Панелі інструментів і поставте прапорець біля пункту Форми. Буде відкрито панель інструментів Форми.

4. Додайте поля форми для написів, прапорців і розкривних списків.

Інструкції

1. У документі клацніть кнопкою миші місце, в яке потрібно вставити поле форми.

2. Виконайте одну з таких дій.

Додавання текстового поля

· На панелі інструментів Форми натисніть кнопку Текстове поле .

Двічі клацнувши поле, можна вказати для нього значення за замовчуванням, так що користувачам не доведеться вводити найімовірнішу відповідь, крім випадку, коли їх відповідь відрізнятиметься від стандартної.

Додавання прапорця поруч із незалежним параметром

· На панелі інструментів Форми натисніть кнопку Прапорець .

Цю кнопку також можна натиснути, щоб вставити прапорець поруч із елементами групи, які не є взаємовиключними (щоб можна було вибрати декілька параметрів).

Додавання поля з розкривним списком можливих відповідей

1. На панелі інструментів Форми натисніть кнопку Список .

2. Двічі клацніть поле з розкривним списком.

3. Щоб додати елемент, введіть його ім'я в полі Елемент списку та натисніть кнопку Додати.

1. У разі потреби змініть вигляд полів. Виконайте одну з таких дій.

Видалення або зміна порядку елементів у розкривному списку

1. Двічі клацніть кнопкою миші поле форми, яке потрібно змінити.

2. Виконайте будь-яку з цих дій і натисніть кнопку ОК.

· Щоб видалити елемент, виділіть його в полі Список, а потім натисніть кнопку Видалити.

· Щоб перемістити елемент, виділіть його в полі Список, а потім натисніть кнопку зі стрілкою у групі Порядок.

Зміна формату вмісту поля форми

1. Виділіть поле форми, яке потрібно відформатувати.

2. У меню Формат виберіть команду Шрифт.

3. Виберіть потрібні параметри.

Відображання або видалення тіні

· На панелі інструментів Форми натисніть кнопку Затінення полів форми .

Примітка Затінення полів форми дає змогу легко знаходити на екрані поля, які потрібно заповнити, однак на друк це затінення не виводиться.

2. Установіть або змініть властивості поля форми.

Інструкції

1. Двічі клацніть поле форми, яке потрібно змінити.

2. Змініть потрібні параметри та натисніть кнопку ОК.

1. Додайте до форми довідку й автоматизуйте роботу з формою. Виконайте одну з таких дій.

Додавання тексту довідки до елемента керування форми

1. Двічі клацніть поле форми, до якого потрібно додати текст довідки.

2. Натисніть кнопку Текст довідки.

3. Щоб відобразити текст довідки в рядку стану, відкрийте вкладку Рядок стану, виберіть варіант Текст довідки та введіть текст у полі.

Щоб текст довідки відображався у вікні повідомлення при натисненні клавіші F1, відкрийте вкладку Клавіша F1, виберіть варіант Текст довідки та введіть текст у полі.

Автоматизація роботи з формою

1. Створіть потрібні макроси і збережіть їх у шаблоні форми.

Якщо потрібні макроси містяться в іншому шаблоні, скопіюйте їх у шаблон форми.

Безпека Додаючи макроси до форми, будьте уважні. Макроси можуть становити загрозу безпеці. Рекомендовано використовувати макроси лише з надійних джерел.

2. Двічі клацніть поле форми, якому потрібно призначити макрос.

3. Щоб макрос виконувався за умови переміщування вказівника в поле форми, виберіть потрібний макрос у полі при вході.

Щоб макрос виконувався, коли вказівник виходить за межі поля форми, виберіть потрібний макрос у полі при виході.

Примітка Якщо макроси, які мають виконуватися при вході й виході, зберігаються в шаблоні Normal.dot, а потім використовуються у формі для інших шаблонів, то ці макроси можуть бути недоступні користувачам. Макроси, які використовуються у формі, слід зберігати в її шаблоні.

2. Установіть захист форми. Заповненювати форму неможливо, поки вона захищена. Word пропонує декілька типів захисту. Виконайте одну з таких дій.

Захист форми під час її розробки та зміни

· На панелі інструментів Форми натисніть кнопку Захист форми .

Примітка Можна відновити початкові значення полів форми вручну, натиснувши кнопку Очистити поля форми на панелі інструментів Форми.

Установіть захист електронної форми від її зміни користувачами

Примітка У разі захисту документа описаним нижче методом усі дані у полях форми відновлюють свої початкові значення.

1. У меню Сервіс виберіть команду Установити захист.

2. В області завдань Установити захист у групі Обмеження редагування установіть прапорець Дозволити лише вказаний спосіб редагування документа, а потім виберіть Ввід даних у поля форм у списку обмежень на редагування.

3. Щоб захистити деякі частини форми, натисніть кнопку Вибір розділів, а потім зніміть прапорці для розділів, захищати які непотрібно.

Примітка Щоб захистити лише деякі частини форми, потрібно розбити її на розділи. Щоб створити розриви розділів, виберіть команду Розрив у меню Вставка.

4. Натисніть кнопку Так, увімкнути захист.

5. Введіть пароль для захисту форми в полі Пароль (необов'язковий) та підтвердіть його. Лише ті користувачі, які знають пароль, зможуть зняти захист і змінити форму. Користувачі, які пароля не знають, як і раніше, зможуть лише вводити дані в поля форми.

1. Збережіть форму, а потім розповсюдьте її так само, як і будь-який інший документ, який надсилається на перевірку.

Поради

· Крім того, форму можна створити за допомогою одного зі зразків форм-прикладів. Такі форми-приклади можна знайти на веб-вузлі Microsoft Office Online.

· За бажанням форму перед її розповсюдженням можна перевірити. Відкрийте форму, заповніть її і збережіть її копію в призначеній для цього папці.


Читайте також:

 1. Solve the crossword.
 2. Use the proper word.
 3. XIII. Використання амортизаційних відрахувань
 4. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 7. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 8. Аналіз використання капіталу.
 9. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 10. Аналіз використання матеріальних ресурсів.
 11. Аналіз використання обладнання.
 12. Аналіз використання прибутку та резервів його зростання
Переглядів: 1549

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття шаблону як електронного бланку документа. Створення і збереження файлу шаблона. | Утворення таблиці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.