Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз використання матеріальних ресурсів

Ефективність використання матеріальних ресурсів визначається за допомогою системи техніко-економічних показників, наведених нижче.

Загальні витрати на виробництво охоплюють всю кількість матеріальних ресурсів, витрачених підприємством.

Питомі витрати матеріальних ресурсів конкретного виду (т) — це їхні середні витрати на одиницю виготовленої придатної продукції або на одиницю виконаної роботи.

,

де Q- загальні витрати матеріальних ресурсів;

q — кількість придатних одиниць продукції або виконаний обсяг роботи.

Питомі витрати матеріальних ресурсів на одиницю основної споживчої властивості однотипної продукції С.В.) — одиницю продуктивності, потужності і т.д.

,

де h — загальний обсяг споживчої властивості продукції.

Витрати палива на одиницю продукції.На підприємствах, які виготовляють однотипні вироби, цей показник встановлюється в розрахунку на одиницю продукції, що випускається, у натуральному вираженні (на 1 т чавуну, вапна, на 1000 штук цегли і т.д.). Там, де випускається широка номенклатура виробів, він встановлюється не за всією номенклатурою продукції, а за виробами-представниками.

Вихід придатного продукту (ВП) показує, наскільки ефективно витра­чається сировина:

,

де qП — обсяг придатного продукту;

—обсяг вихідної сировини.

Коефіцієнт видобування продукту з вихідної сировини характеризує ступінь використання корисної речовини, яка міститься у відповідному виді вихідної сировини. З цією метою можуть використовуватися коефіцієнти розкрою, видаткові коефіцієнти й інші аналогічні показники.

Коефіцієнт корисного використання матеріальних ресурсів на виробництво конкретної продукції В), який обчислюють за формулою:

,

де qччиста маса матеріалу (корисні витрати).

Видатковий коефіцієнт є відношенням норми витрат н) до чистої маси виробу (qч):

Видатковий коефіцієнт є оберненою величиною коефіцієнта використання:

При кількісному вимірюванні ефективності використання матеріальних ресурсів оцінюється: співвідношення фактичних витрат матеріальних ресурсів і виконаного обсягу робіт (виготов­леної продукції); обернене співвідношення матеріальних витрат і виготовленого продукту (виконаних робіт).

Матеріалоємність продукції (робіт) Є):

,

де Q — обсяг матеріальних витрат;

Z — собівартість продукції.

Показник матеріаловіддачі B):

Для оцінки фактичної економії матеріальних ресурсів на підприємстві доцільно скористатися абсолютними і відносними показниками економії.

Абсолютне значення фактичної економії ф) матеріальних ресурсів може бути обчислене за формулою:

де q1обсяг виробництва звітного періоду;

т0, т1 — питомі витрати матеріальних ресурсів у базовому і звітному році;

р1ціна матеріальних ресурсів у звітному році;

т0q1р1матеріальні витрати звітного періоду фактичні.

Оцінку відносного значення економії матеріальних ресурсів можна виконати, обчисливши рівень (ступінь) економії Е):

Ступінь (коефіцієнт) використання вторинних ресурсів (kВР) може бути обчислений за такою формулою, %:

,

де qвикобсяг використаної вторинної сировини, т;

qспож — можливий обсяг споживання вторинних матеріальних ресурсів в економічному районі, т (забезпечений наявністю виробничих потужностей).


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 8. АВС (XYZ)-аналіз
 9. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 10. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 11. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 12. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
Переглядів: 617

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методика встановлення техніко-економічних норм витрати матеріалів | План матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.