Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Підпрограми у мові програмування Pascal.

План.

Мета: Ознайомитись з поняттям програмування. Вивчити мову програмування Pascal..

Програмування. Мова програмування Pascal.

Тема 2 Організація програмного забезпечення комп’ютера.

ДЖЕРЕЛА INTERNET

 1. http://altavista.digital.com/- пошукова система.
 2. http://citforum.ru/ - апаратні та програмні засоби, інформаційне обслуговування, інформаційний пошук, інформаційні ресурси для фінансових спеціалістів, інформаційні системи, інформаційні технології, мережеві технології, мережі, офісні інформаційні системи, перспективи розвитку інформаційних технологій, проблеми безпеки інформаційних систем та технологій, технічні матеріали про Інтернет, технології WWW, технології електронної пошти, технології розробки баз даних, технологічні рішення інформаційних сховищ.
 3. http://communication.ucsd.edu/pagre/tno.html - мережі.
 4. http://ya.ru/ - пошукова система.
 5. http://google.com.ua/ - пошукова система.
 6. http://searchenginewatch.com/- пошукова система.
 7. http://www.citycat.ru/compulib/- система пошуку в електронних бібліотеках.
 8. http://www.cnn.com/ - новини CNN.
 9. http://www.euroseek.com/ - пошукова система.
 10. http://www.ict.nsk.su/rus/ - інтернет-технології.
 11. http://www.infoseek.com/ - пошукова система.
 12. http://www.meta.ua/ - пошукова система.
 13. http://www.nai.gov.ua/ - Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України.
 14. http://www.radio-msu.net/~art/search/ - пошукова система.

Лекція 1 (2 години)

 1. Поняття програмування.
 2. Мова програмування Turbo Pascal.

 

Програмування — процес створення комп'ютерних програм та/або програмного забезпечення. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії — програмна інженерія (англ. software engineering), фундаментальних наук (перш за все математики) і мистецтва.

У більш вузькому значенні програмування розглядається як кодування — реалізація у вигляді програми одного чи кількох взаємопов'язаних алгоритмів (у сучасних умовах це здійснюється з застосуванням мов програмування). У ширшому сенсі процес програмування охоплює і створення, тобто розробку, алгоритмів, і аналіз потреб майбутніх користувачів програмного забезпечення.

У широкому значенні програмування використовується у значенні створення програми дій або алгоритмів та навчання людей або пристроїв діяти за алгоритмами.

Критерії якості

Яким би не був підхід до створення програмного забезпечення, кінцева програма має задовольняти деякі вимоги. Найчастіше зустрічаються:

Ефективність/Продуктивність: кількість ресурсів системи, що споживає програма (час процесора, розмір пам'яті, зовнішня пам'ять, ширина каналу мережі, і навіть взаємодії з користувачем). Чим менше ресурсів споживається, тим краще;

Надійність: ймовірність того, що результат роботи програми правильний. Це залежить від корректності алгоритмів та правильності кодування;

Стійкість: як програма розв'язує проблеми в нестандартних ситуаціях, як наприклад неправильні дані, недоступність необхідних ресурсів як наприклад пам'ять, локальна мережа, та неправильні дії користувача;

Зручність: ергономічність програми. Легкість, з якою особа може використовувати програму для своїх цілей;

Переносимість: діапазон апаратного забезпечення та операційних систем на яких можна компілювати чи інтерпретувати код програми, виконуючи її. Це залежить від відмінностей в програмних ресурсах наданих різними платформами, включаючи ресурси, наявність компіляторів та бібліотек для мови програмування;

Масштабованість: Простота подальшого супроводження програми, тобто внесення в неї додаткових вдосконалень, що збільшують функціональність чи виправляють помилки. Цей критерій не має прямого відношення до користувача, але впливає на час, протягом якого програма буде використовуватись.

Рівні програмування

Успішне програмування передбачає виконання необхідних дій на таких рівнях[Джерело?]:

Економічний (бізнес-логіка): Формування вимог до програмного продукту з урахуванням привабливості для користувачів, прибутковості для розробника і наявних можливостей розробника;

Структурний (архітектура): Створення переліку і взаємозв'язків потрібних модулів, графічних і звукових елементів, алгоритмів, баз даних, файлів, вибір мови програмування;

Детальний/Фізичний (кодування): Реалізація окремих функцій з використанням конструкцій і операторів мови програмування, друкування тексту програми на клавіатурі.

Першими мовами програмування були FORTRAN, COBOL, ALGOL і деякі інші. У кожної з них були свої позитиви й свої недоліки. Одною з найбільш удалих довгий час уважалася ALGOL, настільки вдалою, що цю мову стали використовувати в спеціальній літературі для запису алгоритмів. Але й вона не була позбавлена недоліків, зокрема, остання версія ALGOL'a була зайво громіздкою, тому швейцарський професор наприкінці 60-х років ХХ ст. Никлаус Вірт зайнявся розробкою своєї власної мови, що успадкувала би від ALGOL'a краще, але була би більше лаконічною і мала би більше чітку логічну структуру. Призначалася нова мова для навчання студентів, і сам Вірт спочатку ставився до неї як до іграшки. Мова була названа на честь французького філософа й винахідника механічного калькулятора Блеза Паскаля - Паскалем. Нова мова виявилася настільки вдалою, що швидко завоювала популярність. Поява нової мови збіглася з початком ери персональних комп'ютерів, які стали доступними майже кожній звичайній людині (це відбулося не відразу, і були часи, коли вартість «персоналки» була порівнянна з вартістю легкового автомобіля!). Масла у вогонь підлила фірма Borland, яка у першій половині 80-х випустила пакет Турбо Паскаль, що містив не тільки транслятор, але й редактор, а також інші програми, які значно полегшували процес програмування. Це зробило Турбо Паскаль популярнішою системою програмування. Турбо Паскаль. Чому не просто Паскаль, а Турбо Паскаль? Слово «Турбо» в англійському лексиконі означає прискорення. Транслятор, що входить до складу Турбо Паскаля, дуже швидко переводить програму з мови програмування в машинні коди, помітно швидше, ніж транслятори в інших системах програмування. От тому - Турбо. Скажемо ще, що Турбо Паскаль - це не окрема мова програмування, а «розширення» звичайного, стандартного Паскаля, що включає інтегроване середовище програмування. Слова «інтегроване середовище» означають, що з однієї програми є доступ до редактора текстів, транслятора, довідкової системи, налагоджувача та ін. До складу Турбо Паскаля входять додаткові набори процедур, які дозволяють не займатися щораз программуванням деяких складних дій, таких, наприклад, як виведення графіки. Крім Турбо Паскаля є й інші системи програмування на Паскалі, але ми будемо використовувати саме Турбо Паскаль.

 

2. Поняття про мови прогамування.

 

Процес роботи комп'ютера полягає у виконанні програм, тобто деякого набору команд, що надходять у визначеному порядку. Машинний код команди складається з нулів та одиниць та указує, яку саме дію треба виконати центральному процесору. Отже, щоб задати комп'ютеру послідовність дій, яку він має виконати, треба задати послідовність двійкових кодів відповідних команд. Писати такі програми дуже складна справа. Раніше для цього програміст повинен був пам'ятати не тільки всі комбінації нулів та одиниць двійкового коду кожної команди, але й двійкові коди адрес даних, що використовувалися під час виконання програми. Щоб полегшити роботу програмістів, було розроблено багато мов програмування, які в більш наочному для людини вигляді подавали послідовність дій комп'ютера. Алгоритмічні мови, призначені для побудови описів алгоритмів, що виконуються електронними обчислювальними машинами, називаються мовами програмування. Описи алгоритмів мовою програмування називають програмами. Набагато легше написати програму мовою, що наближена до людської, а перекладання цієї програми на машинні коди доручити комп'ютеру. Так з'явилися мови, що призначені спеціально для написання програм - мови програмування. Існує багато різних мов програмування. Взагалі, для розв'язування більшості задач можна використовувати будь-яку з них. Тільки досвідчені програмісти знають, яку мову програмування краще використовувати для розв'язування складних спеціалізованих задач, щоб урахувати особливості тієї чи іншої з них. Всі існуючи мови програмування можна поділити на дві групи: - мови низького рівня; - мови високого рівня. До мов низького рівня належать мови асемблера (від англ. to assemble - складати, компонувати). У мові асемблера використовуються символьні позначення команд, які легко зрозуміти і запам'ятати. Замість послідовностей двійкових кодів команд записуються їх символьні позначення, а замість двійкових адрес даних, які використовуються під час виконання програми, - символьні імена цих даних. Іноді мову асемблера називають мнемокодом або автокодом.

 

Більшість програмістів при складанні програм користуються деякою мовою високого рівня. Для описування алгоритмів такою мовою використовується певний набір символів - алфавіт мови. З цих символів складаються так звані службові слова мови, кожне з яких має певне призначення. Службові слова зв'язуються одне з одним в речення за певними синтаксичними правилами мови і визначають деяку послідовність дій, які мусить виконати комп'ютер. Використання мов високого рівня надає можливість описувати програми для комп'ютера, використовуючи загальноприйняті позначення операцій і функцій. Та програми, що написані на мовах програмування високого рівня (алгоритмічних мовах програмування), комп'ютер "не розуміє". Для того, щоб він міг виконати програму, її потрібно перекласти на машинну мову. Для такого перекладу використовують спеціальні програми, що мають назву - транслятори. Транслятор - це програма, що призначена для перекладу тексту програми з однієї мови програмування на іншу. Процес перекладання називається трансляцією. Будь-який транслятор виконує дві основні задачі. Перша - аналіз програми, що транслюється, в результаті чого визначається її коректність. При виявленні помилок транслятор вказує на ті місця тексту програми, де порушені правила її написання. Друга - генерація вихідної програми мовою команд комп'ютера. Розрізняють два типи трансляторів:

 

- компілятори

 

- інтерпретатори.

 

Компілятор - це програма, призначена для перекладу в машинні коди програми, що написана мовою високого рівня. Процес такого перекладу називається компіляцією. Кінцевим результатом роботи компілятора є програма в машинних кодах, яка потім виконується ПК. Скомпільований варіант програми можна зберігати на диску. Для повторного виконання програми компілятор вже не потрібен. Досить завантажити з диска в пам'ять комп'ютера скомпільований перед цим варіант і виконати його. Існує інший спосіб поєднання процесів трансляції та виконання програм. Він називається інтерпретацією. Інтерпретатор - це програма, що призначена для трансляції та виконання вихідної програми по командах (на відміну від транслятора, який цей процес виконує в цілому). У процесі трансляції відбувається перевірка програми на відповідність до правил її написання. Якщо в програмі знайдені помилки, транслятор виводить повідомлення про них на екран монітора. Інтерпретатор повідомляє про знайдені помилки після трансляції кожної команди програми, а компілятор - після завершення компіляції всієї програми. Знайти та виправити в цьому випадку помилки значно складніше, ніж при інтерпретації. Через це програми-інтерпретатори розраховані, в основному, на мови, що призначені для навчання програмуванню, і використовуються програмістами-початківцями. Як правило, програми компілятори та інтерпретатори називаються так само, як і мови, для перекладу з яких вони призначені. Слова Паскаль, Бейсік, Сі можна сприймати і як назви мов, і як назви відповідних програм - трансляторів.

 

3. Опрацювання середовища ТП 7.0

 

1. Увійдіть в каталог системи програмування ТП 7.0.

 

2. Виконайте команду turbo.exe.

 

F10 - вихід в головне меню. Esc - вийти з головного меню та повернутися у вікно редактора текстів. Дія Доступ через меню Гаряча клавіша Створити новий файл File/New Відкрити файл File/Open F3 Зберегти файл File/Save F2 Виконати програму Run/Run Ctrl+F9 Переглянути екран користувача Debug/User Screen Alt+F3 Створити exe-файл Compile/Compile Alt+F9 Викликати довідкову систему Help F1 Отримати довідку про вказаний курсором оператор Ctrl+F1 Перейти до іншого вікна Window/List Alt +0 Закрити поточне вікно Window/Close Alt+F3 Вийти з середовища File/Exit Alt+X Практичне завдання Відкрийте існуючий в каталозі системи програмування файл Primerl.pas. В програмі Primerl використані основні елементи процесу опра¬цювання даних у відповідності з принципом IPO (input - processing - output), тобто введення - опрацювання - виведення. Для повного розуміння цього принципу необхідно познайомитися з операторами введення-виведення та присвоювання.

Program Primerl; {додавання двох цілих чисел}

Var

a,b,s: integer;

Begin

write ('введіть перше число'); readln(a);

write ('введіть друге число'); readln(b);

s=a+b;

writeln ('сума А+В=', s)

End.

 

Лекція 2 (2 години)

Мета: Ознайомитись з підпрограмами у мові програмування Pascal.


Читайте також:

 1. Безпосереднє програмування відеопам'яті
 2. Виконання програми - реалізація мови програмування
 3. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування
 4. Геометрична інтерпретація задачі нелінійного програмування
 5. Геометрична інтерпретація розв’язків цілочислових задач лінійного програмування на площині
 6. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування
 7. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування та програмування
 8. Динамічне програмування.
 9. Динамічного програмування
 10. Економічна і математична постановка задачі нелінійного програмування
 11. Економічна і математична постановка задачі нелінійного програмування
 12. Економічна і математична постановка цілочислової задачі лінійного програмування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛІТЕРАТУРА | ЛІТЕРАТУРА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.