Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Перелік та призначення основних команд MS DOS

План.

Мета: Ознайомитись з операційними системами, її видами та призначенням

Поняття операційної системи. Види операційних систем. Операційна система Windows.

Тема 4 Операційні системи.

ДЖЕРЕЛА INTERNET

 1. http://altavista.digital.com/- пошукова система.
 2. http://citforum.ru/ - апаратні та програмні засоби, інформаційне обслуговування, інформаційний пошук, інформаційні ресурси для фінансових спеціалістів, інформаційні системи, інформаційні технології, мережеві технології, мережі, офісні інформаційні системи, перспективи розвитку інформаційних технологій, проблеми безпеки інформаційних систем та технологій, технічні матеріали про Інтернет, технології WWW, технології електронної пошти, технології розробки баз даних, технологічні рішення інформаційних сховищ.
 3. http://communication.ucsd.edu/pagre/tno.html - мережі.
 4. http://ya.ru/ - пошукова система.
 5. http://google.com.ua/ - пошукова система.
 6. http://searchenginewatch.com/- пошукова система.
 7. http://www.citycat.ru/compulib/- система пошуку в електронних бібліотеках.
 8. http://www.cnn.com/ - новини CNN.
 9. http://www.euroseek.com/ - пошукова система.
 10. http://www.ict.nsk.su/rus/ - інтернет-технології.
 11. http://www.infoseek.com/ - пошукова система.
 12. http://www.meta.ua/ - пошукова система.
 13. http://www.nai.gov.ua/ - Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України.
 14. http://www.radio-msu.net/~art/search/ - пошукова система.

 

 

Лекція 1 (2 години)

 1. Поняття операційної системи;
 2. Види, призначення ОС;
 3. Операційна система MS Windows.

 

Серед усіх системних програм, з якими необхідно мати справу користувачам комп’ютерів, особливе місце займають операційні системи (ОС).

Операційна система забезпечує управління всіма апаратними компонентами комп’ютера, запускає програми, забезпечує захист даних, виконує різноманітні сервісні функції по запитах користувача та програм. Будь-яка програма користується послугами операційної системи, а тому може працювати тільки під керуванням тієї операційної системи, яка забезпечує для неї ці функції.

Microsoft Disk Operating System (MS DOS) — створювалася протягом декількох років і призначалася для роботи з IBM-сумісними комп’ютерами.

Складовими MS DOS є:

· базова система введення-виведення (BIOS), що знаходиться в постійній пам’яті й виконує найпростіші послуги з процесами введення.

· завантажник ОС — невелика програма, яка виконує функції пошуку на диску (дискеті) та зчитування в оперативну пам’ять модулів операційної системи.

· Дискові файли IO.SYS i. Файл IO.SYS — є доповненням до BIOS, а файл MSDOS.SYS — реалізує основні послуги для роботи у середовищі DOS.

· Командний процесор DOS — обробляє так звані внутрішні команди, які можуть викликатися і виконуватися будь-коли, якщо ОС успішно завантажена. Це команди для роботи з файлами (COPY, DEL, DIR, REN, TYPE тощо), папками (каталогами) — MD, RD, CD.

· Зовнішні команди MS DOS — це команди, які виконуються за допомогою завантажувальних файлів-програм, використовуються і для роботи з файлами (UNDELETE, PRINT тощо), дисками (FORMAT, DISKCOPY, SYS тощо), каталогами (DELTREE) і
т. ін.

· Драйвери пристроїв — програми, які доповнюють систему введення-виведення даних і забезпечують роботу з нестандартними периферійними пристроями. Драйвери є важливим класом системних програм.

Це спеціально розроблені програми, які розширюють можливості операційної системи, наприклад, дозволяють їй працювати з тими або іншими зовнішніми пристроями, навчаючи її роботі з новим протоколом (правилами) обміну даних і т. ін. Більшість операційних систем містить багато драйверів у комплекті свого постачання, і програма установки операційної системи встановлює ті драйвери, які необхідні для підтримки пристроїв і функцій, вказаних користувачем. Драйвери для різних операційних систем дуже часто постачаються разом із новими пристроями або контролерами.

Таким чином, вибір операційної системи дуже важливий, тому що визначає, з якими програмами може працювати на власному комп’ютері користувач. Від вибору операційної системи також залежить працездатність роботи користувача.

Команда Тип Призначення Опис
ASSIGN Зовнішня Управління системою Заміна одного пристрою іншим
BACKUP Зовнішня Управління жорстким диском Архівація файлів
BREAK Внутрішня Управління системою Виконання переривання
CHDIR (CD) Внутрішня Управління файлами Зміна каталогу (директорії)
CHKDSK Зовнішня Управління пам’яттю Контроль використання пам’яті
CLS Внутрішня Обробка даних Очищення екрану
COMP Зовнішня Управління файлами Порівняння файлів
COPY Внутрішня Управління файлами Копіювання файлів
DATE Внутрішня Управління системою Уведення та виведення дати
DEL (ERASE) Внутрішня Управління файлами Видалення файлів
DELTREE Зовнішня Управління файлами Видалення каталогів ра­зом зі змістом
DIR Внутрішня Управління файлами Виведення змісту каталогу
DISKCOMP Зовнішня Управління пам’яттю Порівняння дисків
DISKCOPY Зовнішня Управління пам’яттю Копіювання дисків
FDISK Зовнішня Управління жорстким диском Створення розділів на жорсткому диску

Закінчення табл.

Команда Тип Призначення Опис
FORMAT Зовнішня Управління пам’яттю Форматування дисків
LABEL Зовнішня Управління пам’яттю Надання мітки диску
MKDIR (MD) Внутрішня Управління файлами Створення каталогу
PATH Внутрішня Управління файлами Маршрутизація файлів
PAUSE Внутрішня Обробка даних Перехід у режим очікування
PRINT Зовнішня Управління системою Черга файлів та друк чергового файлу
PROMPT Внутрішня Управління системою Оформлення системної підказки
RECOVER Зовнішня Управління файлами Відновлення файлів
REM Внутрішня Обробка даних Оформлення коментарів
RENAME Внутрішня Управління файлами Перейменування файлів
RESTORE Зовнішня Управління жорстким диском Реархівація файлів
RMDIR (RD) Внутрішня Управління файлами Видалення каталогу
SORT Зовнішня Управління системою Сортування даних на диску
SYS Зовнішня Управління системою Запис на диск ядра ОС
TIME Внутрішня Управління системою Уведення та виведення часу
TREE Зовнішня Управління файлами Виведення інформації про каталоги
TYPE Внутрішня Управління файлами Виведення змісту файла
VER Внутрішня Управління системою Виведення версії ОС
UNDELETE Зовнішня Управління файлами Відновлення файлів
UNFORMAT Зовнішня Управління пам’яттю Відновлення формату диска
XCOPY Зовнішня Управління файлами Копіювання змісту ка­талогів

Однією з найважливіших функцій ОС є організація файлової системи. Файл — це місце постійного зберігання інформації: програм, даних для їх роботи, текстів, малюнків тощо. Файли реалізуються як ділянки зовнішньої пам’яті на магнітних носіях (дисках) або CD-дисках. Кожен файл має унікальне ім’я та розширення, які розділені крапкою. У середовищі MS DOS використовується принцип 8+3 — максимум вісім символів для імені файла і три символи для розширення, при цьому не можна використовувати символ проміжку і спеціальні символи (#, <, >, =, – +, % і т. ін.). Для роботи з декількома файлами нараз використовують символи групових операцій («Wild Card») — «зірочка» (*) і знак запитання (?). Зірочка замінює будь-яку кількість допустимих символів, а знак запитання тільки один будь-який символ в імені або розширенні файла.

За розширенням можна визначити тип файла, що використовується. Деякі з розширень задаються системою, а деякі — користувачем.

Так, розширення:

TXT — означає текстовий файл;

COM — командний файл;

EXE — завантажувальний файл;

SYS — системний файл;

DOC — файл документа;

PAS — файл, що містить програму, написану мовою Pascal;

PIC — файл малюнка;

DLL — файл бібліотеки,

XLS — файл-таблицю Microsoft Excel;

MDB — файл бази даних Microsoft Access;

DBF — файл бази даних Visual FoxPro тощо.

Наприклад, файл PROBA.TXT — файл з іменем PROBA і розширенням TXT; файли PROBA.* — це усі файли з іменами PROBA і будь-якими розширеннями; файли PR?BA.TXT — це текстові файли з іменами, де перші два символи в імені файла PR, а два останні — BA, третій символ може бути будь-яким. Імена файлів реєструються у змісті файлів — каталозі, який, у свою чергу, може містити підпорядковані каталоги, що також можуть містити і файли, і підпорядковані каталоги. Так організується
ієрархічна файлова система. Шлях до файла — це ланцюжок,
що складається з імені диска й імен каталогів і підкаталогів, розділених символом \. Шлях до файла інакше називається мар-
шрутом
. Маршрут і ім’я файла(ів) назівається специфікацією файла(ів).

Наприклад, С:\ABC\TEXTY\MESSAGE\PROBA.TXT — це шлях, який показує, що файл PROBA.TXT міститься в каталозі MESSAGE, який підпорядкований каталогу TEXTY, який, у свою чергу, підпорядкований каталогу ABC, що розташований на диску С:\ . Імена дисків — це головні каталоги (Root Directories), які створюються системою, і їх не можна знищити або перейменувати, проте всі підпорядковані каталоги створюються користувачем, і їх можна переглядати, перейменовувати, переміщувати, видаляти так само, як і файли.

Усі підпорядковані каталоги різняться за рівнями: каталог 1-го рівня підпорядкований головному каталогу, каталог 2-го рівня — підпорядкований каталогу 1-го рівня і т. д. Кількість каталогів, що створює користувач для зручної організації доступу до файлів, практично необмежена — все залежить від обсягу диска, в якому ці каталоги створюються, слід просто пам’ятати, що при створенні каталогу (порожнього) витрачається приблизно 1 Кбайт пам’яті на диску.

У середовищі MS DOS робота не дуже зручна: користувач змушений працювати у командному режимі, тобто вводити
команди й отримувати відповіді системи, при цьому більшість команд він має знати напам’ять або постійно користуватися довідниками. Тому дуже популярними є програми-оболонки. Вони забезпечують зручний спосіб спілкування з комп’ютером і є резидентними, тобто постійно перебувають в оперативній пам’яті комп’ютера і мають зручний інтерфейс для користувача. Найбіль­шим успіхом користується програма-оболонка Norton Comman­der компанії Piter Norton. Усі команди по роботі з файлами, дисками та каталогами подано в зручній формі, і користувачеві треба тільки вибрати відповідну й указати параметри для роботи.

На сучасних комп’ютерах типу IBM PC найчастіше використовуються такі операційні системи:

· UNIX та OS/2;

· Windows 98 та Windows 2000 фірми Microsoft;

· Windows NT Server та Windows NT Workstation фірми Micro­soft;

· NetWare версії 5.1 фірми Novell.

На відміну від MS DOS операційна система Microsoft Win­dows підтримує довгі імена файлів (принцип 255 + 255) і допускає у запису імені та розширенні файлів символи проміжків. Каталоги у середовищі Microsoft Windows називають папками. Крім того, русифіковані версії операційної системи Microsoft Windows дозволяють надавати імена файлам та папкам за допомогою кирилиці.

 


Читайте також:

 1. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО
 2. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 3. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 4. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 5. Амортизація основних засобів
 6. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 7. Амортизація основних засобів.
 8. Амортизація основних фондів
 9. Амортизація основних фондів
 10. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
 11. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
 12. Амортизація основних фондів, методи її нарахування.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛІТЕРАТУРА | Операційна система Windows

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.