Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 2. Мова і професія

Денне відділення

Українська мова: історія та сучасність

Денне відділення

Тема 1. Українська мова: історія та сучасність

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

Денне відділення

(Заняття ІІ)

1. Українська мова серед інших мов світу.

2. Основні етапи розвитку української мови.

3. Державна політика щодо української мови

Студенти мають знати: основні етапи розвитку української мови; різні погліди щодо цього; документи, які регламентують розвиток і функціонування української мови

Студенти мусять вміти: самостійно опрацьовувати літературу; відшукувати потрібну інформацію, будувати власне висловлювання, готувати реферат.

Основна література

1.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2006. – С. 9-12.

Додаткова література

1.Сучасна українська мова / За ред. О. Пономарева. – К., 2001.

2. Українська мова. Енциклопеція. – К., 2000.

3. Ющук І. Українська мова. – К., 2003.

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати рекомендовану літературу.

2. Підготувати реферат на тему: «Історія розвитку української мови». Вимоги: обсяг не менше 10 сторінок, параметри сторінки: формат А 4, всі поля – 2 см, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль 14, абзацний відступ 1 см.

(Факультет образотворчого мистецтва)

(Заняття ІІІ)

1. Поняття літературна мова.

2. Стилі сучасної української літературної мови.

3. Функції сучасного професійного мовлення.

 

Студенти мають знати: що таке літературна мова; поняття діалекту; що таке стиль.

Студенти мають вміти: будувати висловлювання в основних стилях мовлення; дотримувати норм української літературної мови.

Основна література

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищ. та серед. Спец. Навч. закл. – К.: А.С.К., 2005. – С. 13 – 14, С. 19-30.

2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2006. – С. 18-31.

Додаткова література

1. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – С. 15-20.

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати рекомендовану літературу.

2. Написати 3 тексти за професійним спрямуванням, використовуючи такі стилі: 1) публіцистичний; 2) науковий; 3) офіційно-діловий.

 

(Факультет образотворчого мистецтва)

(Заняття І)

1. Мова і професія.

2. Культура професійного мовлення.

Студенти мають знати: основні вимоги до мовлення; особливості професійного спілкування; норми літературної мови; орфоепічні й акцентологічні норми; мовленнєвий етикет спілкування.

 

Студенти мусять вміти: здійснювати регламентування спілкування, ефективне слухання; застосовувати орфоепічні й акцентологічні норми сучасної української літературної мови в усному спілкуванні; доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості, погодження, подяки, прощання тощо.

 

Основна література

1. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2006. – С. 12-17.

2. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – С. 5-9, С. 15-20, С. 36-37, С. 56-60.

 

Додаткова література

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищ. та серед. Спец. Навч. закл. – К.: А.С.К., 2005. – С. 13 – 19.

2. Жайворонок В.В. Бріцин В.М., Тараненко О.О. Українська мова в професійній діяльності: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006. – С. 4-9.

3. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

4. Корнієнко О. М. Мистецтво ґречності. – К., 1995.

5. Культура української мови: Довідник/ За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати рекомендовану літературу.

2. Письмово підготувати презентацію професії, яку ви освоюєте, навчаючись у виші. Орієнтовний план презентації:

· Чим приваблює професія?

· Що вам відомо про цю професію? (історичний екскурс)

· Наскільки вона важлива, актуальна на сьогодні, на перспективу?

· Які ділові, моральні якості допоможуть вам у професійній діяльності?

· Ким ви бачите себе в майбутньому?

2. Укласти тлумачний словник професійної лексики (не менше 20 слів-термінів).

(Факультет образотворчого мистецтва)


Читайте також:

  1. АРХІТЕКТУРА ЯК ПРОФЕСІЯ
  2. Менеджер як професія. Роль менеджерів.
  3. Професія - це певний вид трудової діяльності, який характеризується низкою вимог до людини.
  4. Тема 1. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПРОФЕСІЯ
  5. Тема 2. Мова і професія
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Феміністичний дискурс в українській літературі другої половини ХХст. : концепції, представники, особливості творчості. | Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.