Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Алгоритм розрахунку основних фінансових показників (коефіцієнтів)

Показник Формула розрахунку Нормативне значення
  За даними фінансової звітності з 2000 року
1. Аналіз майнового стану підприємства
1.1.Коефіцієнт зносу основних засобів   Ф1р.032 / ф1р.031 зменшення
1.2.Коефіцієнт оновлення основних засобів   Ф5р.260(гр.5) / ф1р.031(гр..4) збільшення
1.3. Коефіцієнт вибуття основних засобів   Ф5р.260(гр.8) / ф1р.031(гр..3) Повинен бути менше ніж коефіцієнт оновлення основних засобів
2. Аналіз ліквідності підприємства
2.1. Коефіцієнт покриття Визначається як співвідношення усіх оборотних активів до поточних зобов’язань, характеризує достатність оборотних засобів для покриття боргів Ф1р.260 / ф1р.620 >1
2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності Показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашено не тільки за рахунок грошових коштів, але й за рахунок очікуваних фінансових надходжень Ф1(р.260-р.100-р.110-р.120-р.130-р.140) / ф1р.620 0,6-0,8
2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Характеризує негайну готовність підприємства погасити поточні зобов’язання і визначається як відношення суми грошових коштів підприємства та поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов’язань Ф1(р.220+р.230+ р.240) / ф1р.620 0,2-0,35 збільшення
2.4.Чистий оборотний капітал, тис.грн. Різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями є „фінансовою подушкою”, що теоретично дає можливість підприємству погасити всі або більшу частину своїх поточних зобов’язань та продовжувати працювати Ф1(р.260-р.620) >0 збільшення
3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
3.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) Визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу. Чим більше значення коефіцієнта тим менша залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування Ф1р.380 / ф1р.640 >0,5 збільшення
3.2.Коефіцієнт фінансової стійкості Визначається як відношення власного та залученого капіталу Р 380 \ Р 480 + Р 620 >1
3.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами Відображає, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних оборотних засобів Ф1(р.260-р.620) / ф1р.260 >0,1
3.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу Розраховується як відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних засобів, характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємства Ф1(р.260-р.620) / ф1р.380 >0 збільшення
3.5.Коефіцієнт концентрації залученого капіталу Характеризує частку залученого капіталу в загальній сумі капіталу підприємства Р 480 + Р 620 \ Р 640 <0.5  
4. Аналіз ділової активності підприємства
4.1. Коефіцієнт оборотності активів Відношення обсягу реалізації до середньої суми активів за період. Показує скільки разів за період обертається капітал, що вкладений в активи підприємства Ф2р.035 / ф1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2 збільшення
4.2. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Відношення обсягу реалізації до середньої кредиторської заборгованості Ф2р.035 / ф1(S(р.520/р.600) гр.3+ S(р.520/р.600) гр.4)/2 збільшення
               
4.3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Відношення обсягу реалізації до середньої дебіторської заборгованості за період. Показує кількість оборотів дебіторської заборгованості за період Ф2р.035 / ф1(S(р.150/р.210) гр.3+ S(р.150/р.210) гр.4)/2 збільшення
4.4. Строк погашення дебіторської заборгованості, днів Тривалість періоду / Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Тривалість періоду / Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшення
4.5. Строк погашення кредиторської заборгованості, днів Тривалість періоду / Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Тривалість періоду / Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зменшення
4.8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу Відношення обсягу реалізації до середнього за період обсягу власного капіталу. Відображає швидкість обороту вкладення власного капіталу     Ф2р.035 / ф1(р.380(гр.3)+р.380(гр.4))/2 збільшення
5. Аналіз рентабельності підприємства
5.1.Коефіцієнт рентабельності активів відношення величини чистого прибутку до величини загальної вартості майна.   Ф2р.220 або р.2250 / ф1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2 >0 збільшення
5.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу відношення величини чистого прибутку до величини власного (акціонерного) капіталу. Вимірює рівень доходу (норму прибутку) на власний капітал підприємства Ф2р.220 або р.225 / ф1(р.380(гр.3)+р.380(гр.4))/2 >0 збільшення
5.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності   Ф2р.220 або р.2250 / ф2р.035 >0 збільшення
5.4. Коефіцієнт рентабельності продукції   Ф2(р.100(або 105)+р.090-р.060 / ф2(р.040+р.070+ Р.080) >0 збільшення
6.Відносні показники ринкової вартості  
1. коефіцієнт відношення ціни акції до прибутку від неї; Коефіцієнт відношення ціни акції до прибутку на неї показує, скільки платять інвестори за отримання 1 гривні прибутку.
2. коефіцієнт відношення ринкової ціни акції до її вартості за даними бухгалтерського обліку. Коефіцієнт відношення ринкової вартості акції до її вартості за даними бух обліку – це відношення ринкової вартості акції до її балансової вартості.
         

 


Читайте також:

 1. Rete-алгоритм
 2. VI.СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
 4. Алгоритм
 5. Алгоритм
 6. АЛГОРИТМ
 7. Алгоритм
 8. АЛГОРИТМ
 9. Алгоритм 1.
 10. Алгоритм 2
 11. Алгоритм RLE
 12. Алгоритм адресного вибору оптимального безрецептурного вітаміновмісного лікарського препарату, лікарської форми і шляху введення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Варіант № 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.