Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Повторний захист магістерської роботи

Студент, який при захисті магістерської роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка.

У випадках, коли захист магістерської роботи визнається
незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на
повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він
зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.
Студент, який не захистив магістерської роботи, допускається до повторного захисту лише один раз протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу за окрему, додаткову оплату.

Студентам, які не захищали магістерську роботу з поважної причини (документально підтвердженої), ректором вищого навчального закладу може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії, але не більше, ніж на один рік.

Захищені магістерські роботи реєструються і здаються випускаючою кафедрою в архів на зберігання протягом 5 років.


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Титульний аркуш магістерської роботи

 
 
  Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Допущено до захисту Зав. кафедри_________________ «__»_____________________200_р. УДК _____________ Магістерська робота Назва магістерської роботи за спеціальністю 8.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”   прізвище, ім'я, по батькові курс, група, факультет     Науковий керівник прізвище, ім'я, по батькові, підпис науковий ступінь, вчене звання     Київ 2008  


ДОДАТОК Б

Зразок написання відгуку науковим керівником

Відгук На магістерську роботу студента Прізвище Ім’я По-батькові Спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” Факультету філології та масових комунікацій ВМУРоЛ "Україна" На тему ”________________________________” Назва теми   Загальна характеристика роботи.   1.Актуальність теми. 2.Відповідність тексту темі роботи та її змісту. 3.Повнота розкритті теми, ступінь вивчення студентом наукових джерел та інших матеріалів. 5. Теоретичний рівень дослідження, новизна й практичне значення висновків і пропозицій студента. 6.Недоліки роботи 7.Загальний висновок. Рекомендації про допуск чи не допуск роботи до захисту.   „______” _____________200__ р. Науковий керівник (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання ) _____________(підпис)

ДОДАТОК В

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. III. Захист інтересів клієнта
 9. III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 10. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 11. IV Етап: Вибір стратегії керування виявленими ризиками й виділення пріоритетних напрямків роботи
 12. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Процедура захисту | Законодавчі документи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.