Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Ринкова рівновага. Основні види ринкової рівноваги

 

Ринкова рівновага – це така ситуація на ринку, при якій за певної ціни реалізації продукції величина попиту дорівнює величині пропозиції.

 

 
 

 

 


Рис. 5.12. Ринкова рівновага попиту та пропозиції

 

Е – точка рівноваги – точка перетину кривої D і кривої S, яка визначає рівноважну ціну (Ре) та рівноважний обсяг попиту та пропозиції (Qe) (рис. 5.12). В точці перетину кривої попиту (D) і кривої пропозиції (S) обсяг пропозиції буде дорівнювати обсягу попиту (Qd = Qs). Завдяки такому співвідношенню встановлюється ціна рівноваги (Pe), яка однаково задовольняє і покупців, і продавців.

Рівноважна ціна (Pe) - ціна, що урівноважує попит і пропозицію внаслідок взаємодії конкурентних сил.

Якщо ціна буде нижчою, ніж Pe, надлишок попиту буде піднімати її вгору (конкуренція покупців) і створювати дефіцит товару (коли величина попиту більше за величину пропозиції); якщо ціна буде вищою, ніж рівноважна Pe, величина пропозиції перевищить величину попиту, створиться надлишок товару (конкуренція продавців), внаслідок чого ціна буде знижуватися до рівня рівноваги (див. рис. 5.13).

 
 

 


 

P – ціна; Q – обсяг попиту та обсяг пропозиції; E – точка рівноваги; Pe – рівноважна ціна; Qe – рівноважний обсяг попиту та пропозиції; P1, P2 – ціни, при яких встановлюється дефіцит та надлишок; Qd, Qs – обсяги попиту та пропозиції, при яких визначається дефіцит та надлишок; ∆QS – обсяг надлишку продукції; ∆QD – обсяг дефіциту продукції.

Рис. 5.13. Модель встановлення рівноважної ціни

 

Умови сталої рівноваги на ринку розглядалися такими відомими вченими-економістами, як А. Маршалл і Л. Вальрас.

Загальновизнаний на сьогодні метод Л. Вальраса розглядає криві попиту та пропозиції як кінцеві точки горизонтальних прямих, які відповідають обсягам попиту чи пропозиції при даній ціні (тобто ціна розглядається як незалежна змінна, а кількість товару – як залежна). А. Маршалл розглядав їх як кінцеві точки ряду вертикальних ліній, кожна з яких відповідає ціні, за якою дана кількість товару виробляється і споживається (А. Маршалл розглядає кількість товару як незалежну змінну, а ціну – як залежну змінну) (рис. 5.14).

 
 

 

 


(а) (б)

Рис. 5.14. Механізм формування рівноважної ціни: (а) – за Л. Вальрасом (модель Л.Вальраса); (б) – за А. Маршаллом (модель А. Маршалла)

Метод Л. Вальраса засновується на зміні динаміки ціни в напрямку досягнення стану рівноваги, тоді як підхід А. Маршалла базується на зміні динаміки обсягів товару; тобто Л. Вальрас розробив “модель коригування ринкових цін”, тоді як А. Маршалл – “модель коригування випуску”.


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 3. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 4. Аналіз загальної рівноваги
 5. Аналіз міжринкової взаємодії товарів і грошей
 6. Аналіз часткової рівноваги Крива виробничих можливостей
 7. Аналіз часткової та загальної рівноваги
 8. Аналіз часткової та загальної рівноваги
 9. Артеріальний пульс, основні параметри
 10. АТ – одна з найбільш зручних форм колективного підприємства в умовах ринкової економіки. Першим АТ вважають створену у 1602 році Голандсько –Ост - Індську компанію.
 11. Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості
 12. Банківська система та її основні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Пропозиція. Функція пропозиції. Зміна пропозиції та величини пропозиції | Закони ринкової рівноваги

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.