Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості

Вид вартості, що визначається у кожній ситуації, отримав назву бази оцінки. Для вибору відповідної бази оцінки вирішальним є мета, з якою здійснюється оцінка та характеристики майна, що оцінюється.

Вартість у користуванні

Бази оцінки ,що відмінні від ринкової

Ринкова вартість як база оцінки

 

Міжнародні стандарти МКСО розрізняють такі види вартості за базою оцінки :

Ринкова база оцінки.

- ринкова вартість

-інвестиційна вартість

-ліквідаційна вартість

-вартість користування ( споживача)

-страхова вартість

-вартість для оподаткування

-вартість діючого підприємства

-утилізаційна вартість

Існують й інші види вартості , проте в широкому розумінні цього поняття вартість майна може бути розподілена на дві категорії:

- вартість в обміні

Вартість в обміні характеризує можливість об”єкта оцінки здійснювати обмін на гроші або інші товари в процесі проведення операцій купівлі-продажу ( ринкова)

Вартість у користуванні –це вартість майна, що визначена варіантом його використання для конкретного користувача і пов”язана з наданням в оренду, передачею під заставу або кредит, внесення до уставного фонду підприємства, а не з купівлею-продажем нерухомого майна.

База оцінки – комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання її результатів.

Методичні підходи - загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних принципах оцінки

Метод оцінки –спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.

Оціночні процедури – дії, етапи виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку майна

Принципи оцінки - покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вартості майна.

Застосування ринкової бази – припускається у випадках, коли оцінка майна здійснюється метою купівлі-продажу, що вимагає розглядати майно так, якби було здійснення його позиціонування на продаж, на відкритому конкурентному ринку.

Застосування бази, відмінної від ринкової –припускається у випадках, коли визначаються неринкові види вартості відповідно до мети та функції оцінки.

Вибору бази оцінки передує укладання договору на проведення оцінки майна, і якщо в договорі не вказується вид вартості , який повинен бути визначений, то визначається ринкова вартість

Міжнародний Стандарт 1 МКСО дає таке визначення ринкової вартості.

Ринкова вартість – це розрахункова грошова сума, за яку відбувся б обмін активу на дату оцінки заінтересованим продавцем заінтересованому покупцю в результаті комерційної угоди після проведення належного маркетингу, при якій кожна з сторін володіла б достатньою інформацією, діяла розважливо і без примусу.

Розрахункова сума грошей стосується ціни, що виражена в грошах, яка може бути сплачена за актив при комерційній ринковій угоді.

Тобто ця ціна – найкраща за розумним міркуванням для продавця і найбільш вигідна за розумним міркуванням для покупця.

За яку відбувся б обмін активу – вказує на ту обставину, що вартість активу є величиною, що пропонується, а не фактичною ціною продажу

На дату оцінки - означає вимогу, що величина Ринкової вартості, що пропонується, співвідносилася з конкретною датою.

Дата оцінки - дата, число, місяць, рік на яку проводиться оцінка майна і визначається його вартість.

Заінтересованому покупцю - відноситься до того, у кого є мотиви купувати, але ніщо його до цього не примушує.

Заінтересований продавець - продавець, який має бажання продавати, не примушується до продажу і не готовий продавати за будь-якою ціною чи наполягати на ціні, яка не вважається розумною на ринку в даний момент.

В результаті комерційної угоди – означає, що між сторонами нема ніяких особливих або спеціальних взаємовідносин, які можуть зробити рівень ціни не характерним для ринка.

Після проведення належного маркетингу – означає, що актив має бути виставлений на ринок найбільш підходящим чином, щоб забезпечити його реалізацію за найкращою ціною.

При якій кожна з сторін володіла б достатньою інформацією , діяла розважливо- покупець і продавець інформовані про характер і властивості активу і про стан ринку на дату оцінки

Без примусу- кожна сторона має мотиви для здійснення угоди, проте ні одна з сторін не підлягає тиску з метою здійснити угоду.

Ринкова вартість оренди ( орендна вартість) – це величина орендної плати, за яку може бути зданий в оренду об”єкт нерухомості на типових умовах ринку.

Ринкова вартість при існуючому використанні- це грошова сума, що визначена на підставі продовження існуючого використання, при допущенні незайнятості нерухомості, за яку нерухомість обмінюється на дату оцінки між готовим купити покупцем і готовим продати продавцем у комерційній угоді після відповідного маркетингу , під час якого сторони діяли компетентно, ощадливо і без примусу.

Припущення при існуючому використанні майна вимагає застосування інформації щодо обміну майна на ринкових пропозиціях при існуючому використанні.

Для визначення ринкової вартості враховується найбільш ефективне використання об’єкта оцінки.

Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки можливе із застосуванням усіх методичних підходів у разі наявності необхідної інформації.

 

 

 

1.Інвестиційна вартість – вартість майна для конкретного інвестора, що пред”являє свої вимоги до вартості ( суб”єктивна оцінка витрат, ризиків та доходу) інвестованого капіталу.

2.Ліквідаційна вартість

Вартість при вимушеному продажу- грошова сума , яка реально може бути отримана від продажу майна в строки, що недостатні для проведення адекватного маркетингу відповідно до визначення ринкової вартості.

3. Вартість у користуванні

Цей тип вартості грунтується на вкладі, що вносить майно у вартість підприємства, часткою якого воно є , не враховуючи найбільш ефективного його використанння або розміру грошової суми, яка оже бути отримана від його продажу. Таким чином, мова йде про вартість конкретного майна для конкретного користувача при конкретному варіанті його використання.

4. Страхова вартість.

Під вартістю страхування розуміється сума грошей, що надає можливість відновити знищені елементи у стані, в якому вони знаходяться за вартістю заміщення або відтворення в цілому майна або його елементів, які можуть бути знищені за відрахуваннням їх фізичного зносу ( оскільки моральне старіння і зовнішнє знеціненння в цьому випадку враховувати недоцільно), або за ринковою вартістю у разі неможливості відтворення майна у сучасній їх цінності ( твори мистецтва, пам”ятники, коштовності)

5.Вартість для оподаткування

Вартість, що розрахована на підставі визначень методик та нормативно- правових актів, з метою оподаткування майна.

6. Вартість діючого підприємства – концепція, яка має на увазі оцінку функціонуючого підприємства, за якою можливо виконати розподіл загальної вартості діючого підприємства на його складові відповідно до їх вкладу в загальну вартість, проте, кожна з таких часток окремо не відповідає ринковій вартості.

Відповідно до джерел формуання доходу при використанні підприємства ( доход від діяльності підприємства; доход від розпродажу активів підприємства виділяють два види вартості:

-вартість діючого підприємства. Це вартість , що відображає перше джерело доходу, передбачає, що підприємство продовжує свою діяльність і приносить доход;

-вартість підприємства по активах. Це вартість, що відображає друге джерело доходу, передбачає, що підприємство буде розформовано або ліквідоване, тобто підприємство оцінюється поелементно.

7.Утилізаційна вартість

Вартість майна ( за винятком земельної ділянки ) , коли воно розглядається як сукупність в ньому матеріалів для продажу, а не для подовження його використання. Ця вартість може бути як валова, так і чиста ( за відрахуванням витрат на реалізацію).

8. Заставна вартість нерухомості- вартість об”єкта нерухомості, що забезпечує іпотечний кредит, яку кредитор очікує отримати при вимушеному продажу на ринку об”єкта нерухомості у випадку неплатоспроможності позичальника. Величина заставної вартості менше ринкової на ймовірний ризик та доходу кредитної установи від даної операції.

Заставна вартість має оцінюватися на базі незайнятості нерухомості, виходячи з принципу її найбільш ефективного використання. Володар нерухомості є повноправний учасник ринкових відносин, при цьому специфічні переваги нерухомості від її використання невраховуються. Вартість нерухомості, що виспупає заставою, у випадку невиконання фінансових зобов”язань, розглядається з врахуванням варіанта її найбільш ефективного використаня.

9. Балансова вартість нерухомості.

Вартість об”єкта нерухомості, що визначена в балансі суб”єкта господарювання. Вона має первісну вартість ( вартість придбання, створення) на початок введення в експлуатацію, відповідні коригування переоцінки основних фондів за відрахуванням бухгалтерської амортизації та врахуванням покращень, проведених у процесі експлуатації нерухомості – реконструкції, капітального ремонту.

10. Вартість заміщення –визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення( придбання) нового об”єкта, подібного до об”єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

11.Вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення ( придбання) в сучасних умовах нового об”єкта, який є ідентичним об”єкту оцінки.

12. Спеціальна вартість - сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої зацікавленості потенційного покупця ( користувача) в об”єкті оцінки.

 

Контрольні питання:

1.Що відображає економічна концепція вартості?

2.В чому відмінність між вартістю і ціною

3.Назвіть умови виникнення вартості

4.Які фактори впливають на зміну попиту та пропозиції

5.Охарактеризуйте ринкову вартість як базу оцінки

6.Дайте характеристику базі оцінки, відмінної від ринкової вартості

Лекція 7.Тема 6.2. Особливості оцінювання заставної вартості

План:

1.Визначення застави та основні принципи її застосування

2.Виникнення та припинення права застави

3.Сутність та характеристика іпотеки

 

Ключові терміни та поняття:

- застава;

- заставодержатель;

- заставодавець;

- іпотека


Читайте також:

 1. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 2. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 3. Альтернативні теорії вартості
 4. Аналіз вартості капіталу
 5. Аналіз витрат на 1 грн. вартості продукції
 6. Аналіз міжринкової взаємодії товарів і грошей
 7. Аналіз показників валового прибутку і собівартості реалізованої продукції
 8. Аналіз собівартості окремих видів продукції.
 9. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат.
 10. Аналіз собівартості продукції: метод поглинання.
 11. АТ – одна з найбільш зручних форм колективного підприємства в умовах ринкової економіки. Першим АТ вважають створену у 1602 році Голандсько –Ост - Індську компанію.
 12. Аудиторська оцінка вартості об'єктів приватизації та оренди.
Переглядів: 3798

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічна концепція вартості відображає погляд ринку на вигоди, що придбаваються тим, хто стає власником даних товарів або користується даними послугами | Виникнення та припинення права застави

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.