Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Існуюча структура Укрзалізниці 

Де: ЦА – Адміністративне управління;

ЦГК – Головне управління контролю;

Цпрес – ЦН Управління справами;

ЦКАДР – Головне управління кадрами;

ЦО – Перше управління;

ЦР – Спеціальне управління;

ЦРБ – Головне управління безпеки руху та екології;

ЦД – Головне управління перевезень;

ЦТЕХ – Головне управління розвитку та технічної політики;

ЦП – Головне управління колійного господарства;

ЦШ – Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку;

ЦЕ – Головне управління електрифікації та електропостачання;

ЦБМЕС – Головне управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд;

ЦКРУ – Головне управління контролю та внутрішнього аудиту;

ЦКМ – Головне управління майна та земельних ресурсів;

ЦЛ – Головне пасажирське управління;

ЦРП – Головне управління регіональних перевезень;

ЦКВ – Головне управління капітальних вкладень;

ЦМ – Головне комерційне управління;

ЦУО – Управління пожежної безпеки;

ЦЧУ – Управління статистики;

ЦІ – Головне управління міжнародних відносин;

ЦТ – Головне управління локомотивного господарства;

ЦВ – Головне управління вагонного господарства;

ЦХП – Головне управління постачання;

ЦТЗБ – Головне управління охорони та організації праці;

ЦУВС – Головне управління медичних закладів;

ЦІЯ – Інспекція контролю за якістю;

ЦФ – Головне фінансово-економічне управління;

ЦІТ – Головне управління інформаційних технологій

 

Для цього першочергово потребу­ють вирішення такі питання

- правовий статус Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці) як органу управління залізничним транспортом. Конституцією України визначено, що в системі органів виконавчої влади існують вищий орган, центральні та місцеві органи виконавчої влади. Центральним органом виконавчої влади щодо залізничного транспорту є Міністерство транспорту та зв’язку України (МТЗУ). Статус Державної адміністрації залізничного транспорту є проміжним між МТЗУ і відповідними підприємствами, установами та організаціями й виходить за межі чинного законодавства.

- юридичний статус залізниць.Законом України «Про залізничний транспорт» визначено, що залізниця – це статутне територіально-галузеве об'єднання, до складу якого входять підприємства, установи та організації залізничного транспорту – юридичні особи.

Відповідно до Програми реструктуризації залізничного транспорту, затвердженої у 1998 році, з метою удосконалення структури й переходу на дволанкову систему управління усі відділки залізниць були реорганізовані із підприємств-юридичних осіб у відособлені структурні підрозділи – Дирекції залізничних перевезень. Поступово зі складу залізниць були виведені й інші підприємства-юридичні особи, у результаті чого залізниці функціонують як підприємства і їх фактичний статус зараз не відповідати територіально-галузевому об'єднанню. На основі викладеного можна сказати, що структура управління залізничним транспортом України потребує суттєвих перетворень.

Наприкінці 2009 року було затверджено Державну цільову програму реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки, за якою організаційна структура управління галузі буде реорганізовано в Державний концерн. Але це не є кінцевою метою реформування, і тому на останньому етапі цієї програми запропоновано організувати Єдиний суб’єкт господарювання, побудований за вертикально-інтегрованим принципом. Проте в програмі нічого не сказано, за якою моделлю вона буде побудована.

У практиці побудови організації існує дві групи організаційних структур: бюрократичні та адаптивні. Перші використовуються для організацій зі стабільною номенклатурою товарів, послуг та чіткою організацією праці, другі – для організацій, зовнішнє середовище яких змінюється дуже швидко й потребує зміни номенклатури товарів або послуг у стислі строки. За свою гнучкість адаптивні структури й одержали таку назву. Але більше у світі використовують бюрократичні структури (85 %) та їх різновиди. Вони мають певні переваги, тому що характеризуються: чітким розподілом праці; ієрархічністю рівнів управління; визначеністю функцій; наявністю певних формальних правил і стандартів, які забезпечують чітке виконання обов’язків та координацію різних завдань; захищеністю службовців від необґрунтованого звільнення.

Завдяки цим перевагам бюрократичним структурам пробачили їх головний недолік – перебільшення ролі правил, процедур та норм, від яких службовець не може відступити й своєю поведінкою дратує клієнтів. Коли організація веде свою діяльність у кількох регіонах одночасно, на практиці використовують дивізійну організаційну структуру (один із видів бюрократичних структур), яка може дублювати в кожному регіоні деякі функції (наприклад, фінансові, технічні, збуту, забезпечення та інше), а повноваження з управління виробництвом делегуються одному керівникові, який є відповідальною особою в даному регіоні. Враховуючи сказане, для управління залізничним транспортом слід використовувати бюрократичну структуру в дивізійній формі з організацією у структурних підрозділах центрів інвестицій.

 


Читайте також:

 1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
 2. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 3. ISO 15504. Призначення і структура стандарту
 4. ISO 15504.Структура еталонної моделі
 5. IY.3. Общество и его структура.
 6. VІ. План та організаційна структура заняття
 7. А) Структура економічних відносин.
 8. Аграрна структура та її елементи
 9. Агропромисловий комплекс та його структура
 10. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 11. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 12. Алфавіт мови і структура програми
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні причини неефективної діяльності залізничного транспорту | Організаційна структура на другому етапі реформування - після утворення АТ «Укрзалізниці»

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.