Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Диференційна рента.

Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення

З виникненням власності на землю виникає і відповідна їй форма доходу – земельна рента.

Земельна рента(від фр. rendre – віддана) – це передача частини до­ходу землеробом власнику землі за використання його земель­ної ділянки.

Є три основних види земельної ренти: диференційна, абсолют­на та монопольна.

 

Рис.9.8. Причини, умови формування, джерела та форми вилучення диференційної ренти

 

Обмеженість земельних угідь і зростаючий попит на продук­цію аграрного сектору роблять неможливим зосередження ви­робництва сільськогосподарської продукції лише на кращих землях. Людство, щоб забезпечити свої потреби в продукції сільського господарства, змушене одночасно обробляти всі землі, придатні для використання: кращі, середні, гірші.

Тому суспільна вартість продуктів землеробства визначаєть­ся не середніми витратами виробництва, як у промисловості, а індивідуальними витратами виробництва на гірших ділянках землі. При цьому гіршими вважаються не лише ті землі, що мають гірші природні якості, а й ті, які мають гірші економічні якості, тобто розташовані на великій відстані від пунктів спо­живання, переробки та реалізації продукції сільського госпо­дарства.

За таких умов прибуток від реалізації урожаю з кращих і середніх ділянок землі (як за родючістю, так і за місцезнаходженням), буде більшим від середнього. Цей надли­шок над середнім прибутком і становить диференційну земельну ренту з кращих і середніх ділянок. А на гірших ділянках диференційна рента не утворюється.

Слід розрізняти дві форми диференційної ренти – першу та другу.

Диференційна рента І – це додатковий чистий дохід, одер­жуваний у результаті продуктивнішої праці на кращих за при­родною родючістю і місцезнаходженням землях.

Диференційна рента IIвиникає в результаті штучного підвищення продуктивності землі завдяки використанню ефек­тивніших засобів виробництва, тобто за рахунок додаткових вкладень капіталу в землю.

Отже, перша рента пов’язана з природною родючістю ґрунтів, а друга – з економічною (штучною).


Читайте також:

  1. Абсолютна земельна рента.
  2. Абсолютна земельна рента.
  3. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА. ПРИБУТОК. РЕНТА.
  4. Диференційна рента
  5. Диференційна рента.
  6. Мета та принципи економічної оцінки. Диференційна гірнича рента.
  7. Монопольна рента.
  8. Рентабельність. Рента.
  9. РИНОК ЗЕМЛІ. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА. РИНОК НЕРУХОМОСТІ
  10. Тема: Ожиріння. Типи ожиріння. Гіпоталамічний синдром. Юнацько-пубертатний диспітуітаризм. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
Переглядів: 1450

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація і відтворення основного капіталу | Абсолютна земельна рента.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.