Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА: РОБОЧА СИЛА ТА ЗАНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Завдання 1

Методичні рекомендації:

Трудові ресурси - частина населення країни, що потенційно може брати участь у процесі виробництва матеріальних благ і надання послуг, завдяки наявності необхідних фізичних і інтелектуальних здатностей (працездатне населення).

Основним критерієм виділення трудових ресурсів (ТР) із загальної чисельності населення є вік. Держава встановлює нижню й верхню границі працездатного (робітника) віку й тим самим законодавчо визначає контингент здатного до активної трудової діяльності населення. В Україні нижня границя робочого віку - 16 років; верхня - 55 років для жінок і 60 років - для чоловіків.

Таким чином, населення країни Н розділяється на людей непрацездатного віку Ннпв і людей у працездатному віці Нпзв :

Н = Ннпв + Нпзв = Нд + Назв + Нп , (1.1)

Нд - чисельність населення в до робочому віці (до 16 років);

Нп - чисельність населення пенсійного віку.

Основу чисельності трудових ресурсів становить працездатне населення працездатного віку.

До складу трудових ресурсів крім працездатного населення в ПЗВ (Нпп) включаються особи молодше й старше ПЗВ, зайняті у виробництві (Ндп - працюючі підлітки й Нппв - працюючі пенсіонери):

Т = Нпп + Ндп + Нппв. (1.2)

Зайнятість - це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, не суперечному законодавству й що приносить, як правило, їм заробіток (трудовий доход).

Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не можуть прикласти свою робочу силу.

Для кількісної оцінки зайнятості й безробіття застосовують ряд показників:

- чисельність працездатного населення працездатного віку Нпп, трудових ресурсів Т, економічно активного Та й неактивного населення Тн;

- чисельність зайнятого Нз і незайнятого населення Ннз; чисельність
безробітних Б;

- рівні зайнятості, незайнятості й безробіття;

- середня тривалість безробіття;

- рівень працевлаштування безробітних.

Серед трудових ресурсів є зайняті й незайняті :

Т = Тз + Тнз. (1.3)

Зайняті: у народному господарстві (наймані робітники, підприємці, творчі працівники, суспільні діячі), військовослужбовці, що вчаться з відривом від виробництва:

Тз = Тнг + Тсл + Туч (1.4)

Незайняті: безробітні та інші (зайняті доглядом за дітьми або в домашнім господарстві; ті, хто не має потреби в роботі або припинили пошук роботи) :

Тнз = Тб + Тін (1.5)

По термінології Міжнародної Організації Праці (МОП) все працездатне населення складається з економічно активного й неактивного населення.

Т = Та + Тн (1.6)

Економічно активне населення - сукупність осіб, зайнятих суспільно-корисною діяльністю, і безробітних. Учнів з відривом від виробництва відносять до неактивного населення :

Та = Тнг + Тсл + Тб = Тза + Тб; (1.7)

Тн = Туч + Тпр. (1.8)

Для працездатного населення працездатного віку Нпп, трудових ресурсів Т и економічно-активного населення Та визначаються показники : рівень зайнятості, рівень незайнятості й рівень безробіття як питома вага відповідних категорій у загальній чисельності Нпп, Т, Та :

Рівень зайнятості ПЗН у ПЗВ:

Узн = Тз * 100 / Нпп (1.9)

Рівень зайнятості ТР:

Узт = Тз * 100 / Т (1.10)

Рівень зайнятості ЕАН:

Уза = Тза * 100 / Та (1.11)

Рівень незайнятості ПЗН у ПЗВ:

Унзн = Тнз * 100 / Нпп (1.12)

Рівень незайнятості ТР:

Унзт = Тнз * 100 / Т (1.13)

Рівень безробіття ПЗН у ПЗВ:

Убн = Тб*100/Нтт (1.14)

Рівень безробіття ТР:

Убт = Тб * 100 / Т (1.15)

Рівень безробіття ЕАН:

Уба = Тб * 100 / Та (1.16)

Демографічну ситуацію в країні оцінюють коефіцієнтом демографічного навантаження, що показує співвідношення непрацездатного й працездатного населення :

Кдн = ((Н-Нпп) / Нпп) * 1000 (1.17)

Співвідношення трудових ресурсів і іншого населення визначає коефіцієнт навантаження на трудові ресурси :

Ктн = ((Н-Т) / Т) * 1000 (1.18)

Вихідні данні та постановка задач:

Задача 1.1:Чисельність населення міста - 1600 тис. чол., чисельність людей непрацездатного віку - 700 тис. чол., непрацюючих інвалідів 1 і 2 груп і непрацюючих чоловіків і жінок, що одержали пенсію на пільгових умовах, - 80 тис. чол. Працюючих пенсіонерів і дітей - 120 тис. чол. Було визначено, що неактивних трудових ресурсів у місті - 95 тис. чол., зайнятих у народному господарстві - 750 тис. чол., військовослужбовців - 60 тис. чол. Визначити кількість безробітних у даному місті.

Задача 1.2:Населення міста 1600 тис. чол. Чисельність людей непрацездатного віку - 700 тис. чол. Непрацюючих інвалідів 1 і 2 груп і непрацюючих чоловіків і жінок, що одержали пенсію на пільгових умовах, - 80 тис. чол. Працюючих пенсіонерів - 95 тис. чол. Працюючих дітей - 25 тис. чол. Оцінити демографічну ситуацію в місті й навантаження на трудові ресурси.

Задача 1.3:Населення міста 1400 тис. чол. Чисельність людей непрацездатного віку - 600 тис. чол. Непрацюючих інвалідів 1 і 2 груп і непрацюючих чоловіків і жінок, що одержали пенсію на пільгових умовах, - 65 тис. чол. Працюючих пенсіонерів - 80 тис. чол. Працюючих дітей - 15 тис. чол. Було визначено, що активних трудових ресурсів - 770 тис. чол., зайнятих у народному господарстві - 670 тис. чол., безробітних - 40 тис. чол., зайнятих доглядом за дітьми або в домашнім господарстві - 5 тис. чол., не мають потреби в роботі або припинивших її пошук - 7 тис. чол. Визначити зайняті й незайняті трудові ресурси.

 


Читайте також:

 1. II. Населення
 2. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 3. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 4. Аналіз диференціації населення за доходами
 5. Аналіз фінансування програм соціального захисту населення
 6. Антропологічні особливості давнього населення території України
 7. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 10. Безробіття і зайнятість населення: причини, види та наслідки
 11. Блок 5. Доходи та рівень життя населення.
 12. В. Заходи профілактики, спрямовані на охорону навколишнього середовища і здоров'я населення.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додаток 1 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.