Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні закони і формули

Показник заломлення середовища n =
Закон заломлення світла
Умова максимального посилення світла при інтерференції ∆= ± kλ, к= 0,1,2,…
Умова послаблення світла ∆= ± (2 к+1)
Кільця Ньютона у відбитому світлі:  
радіуси темних кілець rк = , к =0,1,2, …
радіуси світлих кілець rк = , к =0,1,2,3, …
Умова головних максимумів дифракційної решітки dsinφ = ± кλ, к = 0,1,2,…
Формула Вульфа-Брегга 2d sinΘ= кλ
Ступінь поляризації світла P = . 100%
Закон Брюстера tq iБ =
Закон Малюса I = I0 соs2φ
Кут обертання площини поляризації:  
у кристалах φ = [α] l
у розчинах φ = [α] сl
Залежність маси частинки від швидкості її руху m =
Повна енергія частинки Е = mc2
Кінетична енергія частинки Ек =mc2 – m0c2
Закон Стефана-Больцмана Rэ =σ Т4
Перший закон Віна (закон зміщення) λmax =
Другий закон Віна rλmas = C2T5
Енергія фотона (кванта світла) εф = hv =
Імпульс і маса фотона Pф = ; mф=
Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту hv = А +
Червона межа фотоефекту vкр= ; λкр =
Тиск світла при нормальному падінні на поверхню p= (1+ρ)
Формула Комптона для розсіяного фотона ∆λ= λ – λ= (1-сosΘ)
Правило частот Бора hv = Еn – Em
Формула Бальмера
Закон поглинання випромінювання речовиною (формула Бугера) I = I0 e-μx
Довжина хвилі де Бройля     λБ =
Закон радіоактивного розпаду N = N0 e-λt
Активність радіоактивного ізотопа а = λN0 e-λt = а0e-λt
Дефект маси ядра Δ m=[ +(A-Z)mn –mA]
Енергія зв’язку ядра ΔЕ = Δ m c2, ΔЕ = 931 Δ m (МеB)
Енергетичний вихід реакції А(а,в)В Q = 931[(mA + ma )- (mB + mв)] (МеВ)

 

Для успішного розв’язання задач рекомендується така послідовність дій:

1. Приступаючи до розв’язання задачі з будь-якої теми, спочатку вивчіть теоретичний матеріал за підручником, розберіться в прикладах розв’язання типових задач.

2. Уважно прочитайте умову задачі, вникаючи в її зміст. Чітко уявіть собі фізичне явище, процеси, які відображені умовою задачі.

3. Запишіть умову задачі й величини, що шукаються в задачі. Умови записуйте ретельно, нічого не пропускаючи; вкажіть і ті величини, числові значення яких не задаються, але про них згадується в умові задачі; випишіть усі величини в умову задачі для наочності стовпчиком.

4. Ретельно виконайте креслення, що пояснює зміст задачі (в тих випадках, коли це можливо). Є деякі задачі, що розв’язуються графічно, тоді правильно виконане креслення буде розв’язанням задачі.

5. Згадайте, якому закону підпорядкований фізичний процес і якими математичними формулами він описується. Якщо формул декілька, зіставте величини, що входять в різні формули, з величинами, заданими та тими, які необхідно знайти. Якщо при розв’язанні задачі застосовується формула, що безпосередньо не відображає якого-небудь фізичного закону і визначення фізичної величини, її слід вивести, виходячи з фізичної суті процесу, який відображений в умові задачі.

6. На першому етапі розв’язуйте задачу в загальному вигляді, тобто виводьте формулу, в якій шукана величина виражена через величини, задані в умові. Винятки з цього правила вкрай рідкі і бувають в двох випадках: якщо формула якої-небудь проміжної величини настільки громіздка, що обчислення цієї величини значно спрощує подальший запис розв’язання; якщо числовий розв’язок задачі значно простіший, ніж виведення формули.

7. Перевірте, чи дає робоча формула правильну одиницю вимірювання шуканої величини. Для цього в робочу формулу слід підставити одиниці всіх величин у СІ, виконати з ними необхідні дії. Якщо одержана в результаті одиниця не збігається з одиницею шуканої величини, задача розв’язана неправильно. Якщо в обчислювальну формулу входять алгебраїчні суми, слід звернути увагу на одиниці доданків.

8. Підставте в остаточну формулу, одержану в результаті розв’язання задачі в загальному вигляді, числові значення, виражені в одиницях СІ.

9. Виконуйте обчислення згідно з робочою формулою, керуючись правилами наближених обчислень. Запишіть у відповіді числове значення і скорочену назву шуканої величини в СІ.

10. Розв’язання кожної задачі повинне супроводжуватися коротким поясненням, яке розкриває логічну послідовність операцій при її розв’язанні.

11. Одержавши шукану величину, проаналізуйте її кількісно і переконайтесь, що вона реальна в умовах даної задачі.

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 4. IV. Закони ідеальних газів.
 5. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 6. А) Грошовий обіг. Закони.
 7. Аграрні закони України
 8. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 9. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 10. Артеріальний пульс, основні параметри
 11. Артеріальний пульс, основні параметри
 12. Б) основні джерела забруднення атмосферного повітря.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Приклади розв’язування та оформлення задач

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.