Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вживання сполучників у професійному мовленні

Сполучник – це службова частина мови, що поєднує члени речення і частини складного речення. В офіційно-ділових паперах використовуються як сполучники сурядності, так і сполучники підрядності. Вони надають тексту книжного, власне ділового характеру.

Стилістичне забарвлення сполучників визначає сферу їх функціонування. Більшість із них належить до стилістично нейтральних, наприклад: і, або, якщо, проте, поки, для того щоб та ін. Переважно у офіційно-діловому мовленні вживаються сполучники: внаслідок того що, завдяки тому що, зважаючи на те що, з того часу як. Розмовне забарвлення властиве сполучникам: аби, а що, одначе, отож, буцімто та ін.

Для уникнення повторів та для урізноманітнення мовлення вживаються синонімічні

сполучники, наприклад: і, та; але, та, проте, однак; бо, тому що, через те що, оскільки, у зв’язку з тим що, поки, доки та ін. Можливість заміни одного сполучника іншим є одним із шляхів удосконалення форми вислову.

Частина парних сполучників (не тільки …але (а) й, не лише…а й, не стільки …скільки) повинні стояти безпосередньо перед однорідними членами речення, наприклад: Ми маємо претензії не стільки до працівників цеху, скільки до його керівництва. Людину можна образити не тільки словом, але й дією.

У реченнях «Збори не відбулися, так як прийшло мало людей», «Ми не прийшли вчасно, так як ішов дощ» ненормативним є сполучник так як (треба: тому що, бота ін).Уживання так як можливе хіба що тоді, коли так залишається в головній частині, а як починає підрядну, найчастіше порівняльну: Усміхався так, як його мати; Говорив так, як ніколи досі.

Як засіб створення милозвучності використовується чергування сполучників і – й - та.

І вживається:

а) перед йотованими (й, є, ї, ю, я): Розвиток банку і його стабільність залежить від…;

б) на початку речення: І комісія почала готуватися до роботи;

в) між приголосними, після паузи перед приголосними: Рівновага між попитом і пропозицією;

г) при зіставленні понять:війна і мир; добро і зло; прибутки і видатки; спад і піднесення.

Йвживається:

а) між голосними: Всі службові й особисті документи було переглянуто;

б) після голосного перед приголосним: Укладання й пролонгування контрактів було призупинено.

Та вживається:

а) якщо в реченні вже є іабо й: Кафедра теорії та історії держави і права виконала навантаження; Під час обшуку були вилучені гроші та цінності.

б) для поєднання близькоспоріднених понять, явищ, станів: Фінанси та кредит; робота з газетами та журналами.

Сполучники повторюються між однорідними членами речення тоді, коли треба підкреслити вагомість кожного з перерахованих слів: Вже в перші години роботи комісії були залучені іправоохоронні органи, і працівники прокуратури, іспівробітники СБУ.


Читайте також:

 1. IV. СИНОНІМИ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ
 2. IX. НАУКОВИЙ СТИЛЬ І ЙОГО ЗАСОБИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
 3. VIII. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
 4. XIII. НАУКОВИЙ СТИЛЬ І ЙОГО ЗАСОБИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
 5. Антиконкурентна поведінка у вигляді зловживання монопольним становищем
 6. Б) Перекладіть текст з урахуванням Вашого фаху, знайдіть у ньому займенникові форми і охарактеризуйте особливості їх вживання у науковому тексті.
 7. Банківське шахрайство і зловживання службовим становищем працівників банків
 8. В МОВЛЕННІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 9. ВЖИВАННЯ
 10. ВЖИВАННЯ
 11. ВЖИВАННЯ
 12. ВЖИВАННЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Правила запису цифрової інформації у документах | Узгодження підмета з присудком

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.