Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типи алгоритмічних структур

На рис. 6.1 представлені лінійні, розгалужені, циклічні й ієрархічні алгоритми.

Лінійний алгоритм - це послідовність дій, які виконуються у порядку їхнього природного розташування, тобто одне за іншим (рис. 6.1,а).

Розгалужений - це алгоритм, у якому може порушуватися природний порядок виконання дій залежно від виконання тих або інших поставлених умов. У такому алгоритмі можуть виникати різні напрямки розвитку обчислювального процесу, які прийнято називати ґілками (рис. 6.1,б). Ґілки можуть сходитися наприкінці алгоритму, або мати різні закінчення обчислювального процесу.

                       
       
           
 


 

а) б) в) г) д) е)

Рис. 6.1 - Алгоритмічні структури

Циклічний- це алгоритм, у якому передбачено багаторазове виконання однієї й тієї ж послідовності дій, що називаються тілом циклу. Цикл- повторення цієї послідовності дій. При виконанні циклу змінюється значення деякої змінної, котра називається параметром циклу. Коли параметр циклу досягне заданого значення, цикл припиняється. Дамо загальноприйняті положення організації циклу:

1. Встановити початкове значення параметра циклу;

2. Виконати тіло циклу;

3. Змінити параметр циклу;

4. Виконати перевірку: якщо параметр циклу не досяг заданого значення - повернення до пункту 2, інакше - до пункту 5;

5. Вихід із циклу.

Перевірка значення параметра циклу може виконуватися на початку циклу (рис. 6.1,в). Такий алгоритм називають циклічним із передумовою або із захистом входу. Якщо перевірка значення параметра циклу розташована наприкінці циклу (рис. 6.1,г), то такий тип алгоритму називають постумовою або вільним входом у цикл.

Існують алгоритми із заздалегідь відомим числом виконуваних циклів. Параметром циклу в такому випадку є змінна, в якій накопичується кількість виконуваних циклів - лічильник циклу. Коли буде виконане задане число циклів - здійснюється вихід із циклу. Наприклад, завдання обробки масивів даних зводяться до алгоритмів із заданим числом циклів.

Ряд завдань зводяться до ЦА, в яких заздалегідь невідоме число виконуваних циклів. Наприклад, визначення суми членів ряду із заданою точністю E , якщо задано загальний член ряду аn. Параметром циклу в цьому випадку є значення поточного члена ряду. Вихід із циклу відбудеться при an ≤ E. При уточненні кореня алгебраїчного рівняння методом половинного ділення параметром циклу є змінна z= b-a. Вихід із циклу при виконанні умови z ≤ E.

При рішенні завдань із використанням ітераційних формул yi+1 = f(yi,x),вихід із циклу здійснюється при виконанні умови | yi+1 - yi | <=E, де Е— задана точність.

Циклічні алгоритми бувають прості (рис. 6.1,в,г) і складні (на мал. 6.1,д представлений складний циклічний алгоритм без деталізації початкової установки й зміни параметрів внутрішнього й зовнішнього циклів). Наприклад, при вирішенні завдання табулювання функції двох змінних Z=f(x,y) використовується складний циклічний алгоритм, де параметром внутрішнього циклу є х = xнач., xкон., dxшаг., а параметром зовнішнього циклу y= yнач., yкон., dyшаг.. До складних циклічних алгоритмів зараховані завдання обробки елементів двовимірних масивів і т.д.


Читайте також:

 1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
 2. C. 3. Структурна побудова управління організаціями.
 3. I 9. Структура речевого дефекта у детей,
 4. II. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 5. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 6. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 7. ISO 15504. Призначення і структура стандарту
 8. ISO 15504.Структура еталонної моделі
 9. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 10. IY.3. Общество и его структура.
 11. L3: технологический детерминизм - R3: исследование машин и систем машин, влияния их изменения на трансформацию структуры и характера общества
 12. VІ. План та організаційна структура заняття
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
РОЗДІЛ 6. Алгоритмізація обчислювальних процесів | Лінійні й розгалужені алгоритми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.