Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Модуль№1

Тема заняття :Загальні принципи організації тканин. Епітеліальні тканини.

 

 1. Актуальність теми:

Тканини – це системи організму, які складаються із клітин та їх похідних, сформувалися у процесі філогенезу і виконують специфічні функції. Розрізняють тканини епітеліальні, внутрішнього середовища (включають сполучні тканини, кров і лімфу), м’язові та нервову.

Епітеліальні тканини - це тканини, які відмежовують внутрішнє середовище організму від зовнішнього і одночасно здійснюють з ним зв’язок. Їхнє положення на межі двох середовищ є найважливішою ознакою епітеліальних тканини, яка визначає структуру всіх їхніх різновидів.

Епітеліальні тканини забезпечують надходження в організм та виведення з нього різноманітних речовин, виконують захисну та секреторну функцію. Вони наділені рядом основних характерних ознак (розташування у вигляді пласта, наявність базальної мембрани, відсутність кровоносних судин, полярність клітин в одношарових та анізоморфія в багатошарових епітеліях), за якими епітеліальні тканини легко відрізнити від інших тканини організму. Під час багатьох захворювань будова і функція епітеліальних тканин можуть зазнавати значних змін. Знання характерних морфологічних ознак епітеліальних тканин в нормі допомагає розібратися в основі багатьох патологічних процесів, вірно встановити діагноз і передбачити наслідки хвороби.

2. Конкретні цілі:

 1. Класифікувати тканини. Пояснювати загальні принципи організації тканин.
 2. Характеризувати морфофункціональні особливості епітеліальних тканин, будову і значення базальної мембрани.
 3. Інтерпретувати будову основних типів одношарових і багатошарових епітеліїв на мікроскопічному рівні.
 4. Пояснювати специфічність морфофункціональної організації залозистого епітелію.
 5. Ідентифікувати на препаратах різні види одношарового та багатошарового епітелію.
 6. Ідентифікувати на електронних мікрофотографіях будову: мікроворсинок посмугованої облямівки одношарового циліндричного епітелію, війок епітеліальних клітин.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Студенти мають знати з курсів біології та анатомії класифікацію та загальні принципи організації тканин; а також особливості розташування епітеліальних тканин, які відмежовують тканини організму від зовнішнього або внутрішнього середовища та одночасно здійснюють з ним зв’язок, виконуючи захисну та секреторну функцію.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
1. Тканина Філогенетично обумовлена система організму, яка складається із клітин та неклітинних структур, об’єднаних спільністю походження, будови і функції
2. Диференціація Виникнення відмінностей (біохімічних, морфологічних) між однорідними клітинами в процесі онтогенезу
3. Детермінація Виникнення відмінностей між клітинами в процесі розвитку організму, зумовлене блокуванням окремих частин геному, веде до диференціації клітин
4. Комітування Обмеження можливостей шляхів розвитку клітин внаслідок детермінації (блокування окремих компонентів геному)
5. Диферон (гістогенетичний ряд) Сукупність клітин різного ступеня зрілості, які послідовно розвиваються від однієї стовбурової до зрілої спеціалізованої клітини
6. Кейлони Речовини білкової природи, які продукуються диференційованими клітинами для пригнічення розмноження стовбурових та напівстовбурових клітин своїх диферонів; виконують роль місцевих регуляторів чисельності клітинних популяцій у тканинній системі
7. Базальна мембрана   Тонкий шар міжклітинної речовини, що відмежовує епітелій, м’язові елементи, ендотеліоцити від оточуючої сполучної тканини.
8. Залози   Орган або окрема клітина, що продукують секрети або концентрують і виводять із організму кінцеві продукти метаболізму.
9. Регенерація   Відновлення організмом втрачених або пошкоджених структур.
10. Фізіологічна регенерація   Відновлення організмом тканинних елементів, що відмирають у процесі нормальної життєдіяльності.
11. Репаративна регенерація Відновлення організмом клітин, тканин або органів, пошкоджених у результаті травми або патологічного процесу

 

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Визначення поняття тканина, класифікація тканин.

2. Вклад О. О. Заварзіна, М. Г. Хлопіна та інших вітчизняних вчених в розробку вчення про тканини.

 1. Взаємозв’язок тканин, репаративна та фізіологічна регенерація, межі мінливості тканин.
 2. Загальна характеристика епітеліальної тканини (топографія, основні морфофункціональні ознаки, функціональне значення, джерела розвитку).
 3. Класифікація типів покривного епітелію: морфофункціональна та філогенетична.
 4. Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова епітеліальних клітин: органели загального та спеціального призначення, полярність клітин, зв'язок епітеліальних клітин між собою, будова та функції базальної мембрани.
 5. Будова різноманітних типів покривного епітелію: одношаровий плоский епітелій, одношаровий кубічний епітелій, одношаровий циліндричний епітелій (облямований та слизовий), одношаровий багаторядний війчастий епітелій, багатошаровий плоский незроговілий епітелій, багатошаровий плоский зроговілий епітелій, перехідний епітелій.
 6. Фізіологічна та репаративна регенерація епітеліальних тканин.
 7. Іннервація, васкуляризація та вікові зміни покривного епітелію
 8. Будова залозистого епітелію, залозиста секреторна клітина, фази секреторного циклу та типи секреції (мерокриновий, апокриновий, голокриновий).
 9. Ендокринні та екзокринні залози, їхні основні морфофункціональні ознаки.
 10. Принцип будови та класифікація екзокринних залоз.
 11. Васкуляризація, іннервація та вікові зміни екзокринних залоз.

 

 

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. За встановленою формою проводиться вивчення та замалювання препаратів:

а) одношаровий плоский епітелій (мезотелій); імпрегнація сріблом, гематоксилін; об.40, ок.7;

б) одношаровий кубічний і циліндричний епітелій канальців нирки; забарвлення гематоксиліном та еозином; об.40, ок.7;

в) одношаровий багаторядний війчастий епітелій (епітелій кишки беззубки); забарвлення гематоксиліном та еозином; об.40, ок.7;

г) багатошаровий плоский зроговілий епітелій шкіри пальця людини (епідерміс); забарвлення гематоксиліном та еозином;об.40, ок.7.

2. Проводиться вивчення:

- демонстраційних препаратів:

а) одношаровий циліндричний війчастий епітелій та залози матки; забарвлення гематоксиліном та еозином; об. 40, ок.7;

б) перехідний епітелій сечового міхура; забарвлення гематоксиліном та еозином; об.40, ок.7.

- електронних мікрофотографій:

Рис. 54-55, 66 (В.Г.Елисеев, Ю.И.Афанасьев, Е.Ф.Котовский. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов).

3. Зробити відповідні позначення на схемах у альбомі.

 

Зміст теми:

Тканина-це філогенетично сформована система організму, що складається з клітин та їх похідних, і виконує специфічні функції.

 

Види тканин:

1.Епітеліальні

2.Сполучні

3.М'язові

4.Нервова

Розвиток тканин (гістогенез) відбувається в ембріональному періоді.

Детермінація-це вибір подальшого напрямку розвитку клітин, шляхом блокування компонентів геному.

Диференціація -це поява відмінностей між клітинами, завдяки яким вони можуть виконувати специфічні функції.

Диферон-це сукупність клітин, що послідовно розвиваються з одного виду стовбурових клітин до зрілої спеціалізованої клітини..

Регенерація- це відновлення структур організму (втрачених або ушкоджених).

Фізіологічна регенерація-це природне відновлення гістологічних структур. Репаративна регенерація-це утворення нових структур замість ушкоджених.

 

ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ТКАНИНИ покривають поверхню тіла, входять до складу слизових і серозних оболонок, утворюють паренхіму залоз та інших паренхіматозних органів.

Функції епітелію:

-захисна;

-обмін речовин;

-секреторна.

Загальні морфофункціональні особливості епітелію:

-складається з клітин зв'язаних міжклітинними контактами;

-відсутність міжклітинної речовини;

-полярна диференціація (клітини мають апікальну частину і базальну частину);

-епітелій розташовується на базальній мембрані;

-відсутність кровоносних судин;

-висока здатність до регенерації.


Читайте також:

 1. Модуль№1
 2. Модуль№1
 3. Модуль№1
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розвиток птахів | Класифікація епітелію

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.