Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація нейронів

1.Морфологічна класифікація

- Уніполярні нейрони-мають 1 відросток;

- Біполярні нейрони – мають 2 відростки; знаходяться в сітківці ока, слуховому ганглії, нюховій ділянці носової порожнини.

- Мультиполярні – мають багато відростків; це більшість нейронів організму людини.

- Псевдоуніполярні –мають 1 відросток, що на деякій відстані від тіла клітини розділяється на 2 (аксон і дендрит), знаходяться в спинномозкових вузлах.

2.Функціональна класифікація

Аферентні нейрони (чутливі) – сприймають подразнення , утворюють нервовий імпульс.

Асоціативні нейрони( вставні)-передають імпульси від однієї нервової клітини до іншої

Еферентні нейрони (рухові) – передають імпульси до робочого органа.

 

Перикаріон (тіло нейрона) має 1 ядро, розташоване в центрі.

Містить органели загального і спеціального призначення, а також включення.

Органелли спеціального призначення:

-хроматофільна субстанція під світловим мікроскопом має вигляд базофільних зерен. Під електронним мікроскопом – це канальні гранулярної ендоплазматичної сітки. Функція –синтез білка.

-Нейрофібрили –це пучки нейрофіламентів та нейротрубочок. Виявляються при фарбуванні солями срібла. Виконують функцію цитоскелета.

Органели загального призначення: комплекс Гольджі, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматична сітка й ін.

 

 

 
 

 

 

 


Епендимоцити- це клітини призматичнікубічної форми, що вистилають спинномозковий канал і шлуночки мозку. На апікальній поверхні можуть мати війки.

Функції епендимоцитів: розмежувальна, секреторна (деякі з них синтезують спиномозкову рідину).

Астроцити –це клітини зірчастої форми з безліччю відростків, виконують опорну, захисну,трофічну функцію в ЦНС. Вони беруть участь в утворенні гемато-енцефалічного бар'єра.

1) Протоплазматичні астроцити розташовані в сірій речовині головного мозку, мають короткі розгалужені відростки.

2) Волокнисті астроцити розташовані в білій речовині головного мозку, мають довгі, прямі, слабко розгалужені відростки.

Олігодендроцити- це дрібні клітини, з короткими, тонкими відростками. Вони оточують тіла і відростки нервових клітин. Функції олігодендроцитів: трофічна, ізолююча, беруть участь у регенерації нервових волокон. Олігодендроцити, що утворюють оболонки нервових волокон в периферійній нервовій системі, називаються шваніськими клітинами або нейролемоцитами.

Мікроглія – це дрібні клітини, мають 2-3 відростки з розгалуженнями. Вони здатні до фагоцитозу. Активуються при різних ушкодженнях нервової системи. Ці клітини мають моноцитарне походження.

 

Матеріали для самоконтролю:

1. Однією з органел нейроплазмі є гранулярна ЕПС. Як вона називалась до того, як її почали вивчати за допомогою електронного мікроскопа?

 

A. Біла субстанція

B. Базофільна субстанція

C. Оксифільна субстанція

D. Чорна субстанція

E. Нейтрофільна субстанція

 

2. На гістологічному препараті виявляються нервові клітини з одним відростком. Як називаються ці клітини?

 

A. Мультиполярні

B. Псевдоуніполярні

C. Біполярні

D. Уніполярні

Е. Відростчасті

 

3. Відомо, що існує аксон ний та дендритний транспорт речовин. Які органели головним чином, забезпечують цей транспорт?

 

A. Агранулярна ЕПС

B. Мікротрубочки та мікрофіламенти

C. Мітохондрії

D. Комплекс Гольджі

E. Гранулярна ЕПС

 

4. На гістологічному препараті виявляється тіло і відростки нейрона. Яка з органел нейроплазми завжди відсутня в аксоні нейроцита?

 

A. Гранулярна ЕПС

B. Мікрофіламенти

C. Мікротрубочки

D. Мітохондрії

Е. Лізосоми

5. Одні з клітин епідермісу шкіри мають нейральне походження, бо розвиваються з клітин нервового гребеня. Які це клітини?

 

A. Епідермальні макрофаги

B. Клітини остистого шару

C. Кератиноцити

D. Меланоцити

E. Базальні епідермоцити

 

6. У 1889 р. гістолог Ніссль описав одну зі структур цитоплазми нейрона. Як він їх назвав?

 

A. Базофільна субстанція

B. Червона субстанція

C. Оксифільна субстанція

D. Чорна субстанція

E. Біла субстанція

 

7. Відомо, що цитоплазма аксонів постійно переміщується від перикаріона до терміналей. Які органели, головним чином, забезпечують цей транспорт?

 

A. Мікротрубочки та мікрофіламенти

B. Гранулярна ЕПС

C. Комплекс Гольджі

D. Мітохондрії

E. Лізосоми

 

8. У хворого на множинний склероз страждає функція проведення нервового імпульсу. Які клітини нейроглії при цьому пошкоджуються?

 

A. Астроцити

B. Мікрогліоцити

C. Епендимоцити

D. Олігодендроцити

Е. Фібробласти

 

 1. Відомо, що цитоплазма відростків нейроцитів постійно переміщується. Як називається транспорт від перикаріона до терміналей?

 

A. Ретроградний

B. Антероградний

C. Аксонний

D. Дендритний

 

 1. При дегенеративному захворюванні нервової системи пошкоджуються клітини, які мієлінізують аксони у периферійній нервовій системі. Яку з означених нижче назв мають ці клітини?

 

A. Волокнисті астроцити

B. Клітини мікроглії

C. Клітини Шванна

D. Олігодендроцити

Е. Протоплазматичні астроцити

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. IV класифікація боргу.
 3. V. Класифікація і внесення поправок
 4. V. Класифікація рахунків
 5. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
 8. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 9. Анатомічна терапевтична хімічна класифікація ЛЗ
 10. АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНЕ ВЧЕННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
 11. Аудит: поняття, завдання, предмет та об’єкти. Класифікація аудиту. Ринок аудиторських послуг
 12. Базова класифікація ризиків підприємств
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
НЕРВОВА ТКАНИНА | НЕРВОВІ ЗАКІНЧЕННЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.