Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Маркування кабелів

Під маркуванням розуміється певна система умовних позначень, вони відображують основні класифікаційні ознаки та конструктивні особливості кабелів. Система маркування симетричних кабелів має вигляд

1 2 3 4 5 6 — n × m × d,

де на позиціях 1—3 позначається тип кабелю; позиція 4 відображує тип ізоляції струмопровідних жил; 5 — тип захисної оболонки; 6 — тип броні; n — кількість елементарних груп, m — кількість жил у групі; d — діаметр провідника, мм.

Симетричні високочастотні кабелі мають позначення:

МК — магістральний кабель,

ЗК — зоновий кабель.

Низькочастотні кабелі мають позначення:

ТЗ (телефонний зіркової скрутки),

Т — телефонний кабель міського зв'язку.

Тип ізоляції позначається:

С — стирофлексова кордельна;

П — поліетиленова;

В — полівінілхлоридна;

паперова кордельна та паперова трубчаста ізоляція не позначаються.

Типи захисної оболонки мають позначення:

А — алюмінієва,

С — сталева,

П — поліетиленова,

В — полівінілхлоридна.

Шп – зовнішній поліетиленовий шланг

 

Свинцева оболонка у маркуванні кабелів не позначається.

Алюмінієві та сталеві оболонки покриваються поліетиленовими або полівінілхлоридними шлангами, таке покриття позначається літерами Шп або Шв.

Позначення броньових покровів такі:

Б – броня зі сталевих стрічок (Бп – якщо під бронею шланг із поліетилену)

К –броня з круглих сталевих дротів (Кп – якщо під бронею шланг із поліетилену)

БК, КК – комбінована броня.

Якщо кабель не має броні, то це позначається літерою "Г" — голий.

Якщо кабель має екран (або екрани), це позначається літерою "е".

 

У коаксіальних кабелях позначаються: тип кабелю, захисної оболонки, броні, кількість коаксіальних пар.

Типи коаксіальних кабелів такі:

КМ — коаксіальний магістральний;

МКТ — малогабаритний коаксіальний телефонно-телевізійний;

ВК – внутрішньозоновий коаксіальний кабель

 

ПРИКЛАД КОНСТРУКЦІЇ ДЕЯКИХ КАБЕЛІВ звۥязку

 

Симетричні високочастотні кабелі. Поширеним є кабель типу МК з кордельно-стирофлексною ізоляцією з різними захисними оболонками: МКС — зі свинцевою оболонкою (її тип не позначається), МКСС — зі сталевою оболонкою. Кабель має 1, 4 або 7 симетричних четвірки. Різні модифікації кабелю МКС —
4 × 4 × 1,2 наведено на рис. 15. Цей кабель нині ще застосовується на зонових лініях і на з’єднувальних лініях у поєднанні з аналоговими та цифровими системами передачі невеликої ємності (ІКМ-30, ІКМ-120).

Кабелі зонового зв’язку (ЗК) мають чотири мідних жили діаметром 1,2 мм з поліетиленовою ізоляцією різних кольорів. Жили скручені у четвірку навколо поліетиленового корделя. Уся четвірка заповнюється поліетиленом з бутилкаучуком. Поверх заповнення накладений екран з двох мідних або алюмінієвих стрічок. Різновиди кабелю ЗКП — 1 × 4 наведені на рис. 15.

Для сільського зв’язку випускаються кабелі типів КС: КСПП — 1 × 4 та КСПП — 4 × 4. Конструкція цього кабелю аналогічна конструкції кабелю ЗК, однак він не має суцільного заповнення осердя. Випускаються кабелі таких марок: КСПП, КСПБ, КСППК, КСППт — кабель із вмонтованим підтримуючим тросом для підвішування на опорах. Кабелі ЗК і КС можуть бути використані в діапазоні частот до 1,5 МГц.

Рисунок 15 – Кабель типу МКС — 4 × 4 × 1,2: 1 — кордель; 2 — поясна ізоляція; 3 — свинцева оболонка; 4 — зіркова четвірка; 5 — сталеві дроти; 6 — сталеві стрічки; 7 — екран

Рисунок 16 – Кабель типу ЗКП: 1 — кордель; 2 — ізольована жила; 3 — алюмінієва оболонка; 4 — екранні стрічки; 5 — бітумна суміш; 6 — шланг; 7 — подушка; 8 — сталеві стрічки; 9 — зовнішнє покриття

Низькочастотні симетричні кабелі. Ці кабелі призначені для абонентських ліній міської телефонної мережі, вони є багатопарними, містять до 2500 пар. Тип кабелю у маркуванні позначається літерою Т. На абонентських лініях застосовуються кабелі типів ТГ (голі, без броні) та ТБ (з бронею типу Б) з паперовою трубчастою або кордельною ізоляцією у свинцевій оболонці. Ці кабелі мають парне скручування груп і повивне скручування осердя. Кабелі з паперовою трубчастою та кордельною ізоляцією вже не випускаються, але ще перебувають в експлуатації. Сучасними є кабелі з поліетиленовою суцільною ізоляцією у поліетиленовій (ТПП) та полівінілхлоридний (ТПВ) оболонках. Випускаються також кабелі зі стрічковою бронею (ТППБ, ТПВБ) і кабелі у сталевій оболонці (ТПС).

Ці кабелі мають повивне (рис. 17, а), пучкове (рис. 17, б) та комбіноване, пучкове з повивним, скручування. Кабелі малої ємності (до 100×2) мають гідрофобне заповнення, що запобігає попаданню у кабель вологи.

Рисунок 17 –. Загальний вигляд міських телефонних кабелів

Коаксіальні кабелі. Основним елементом коаксіального кабелю є коаксіальна пара з мідним або алюмінієвим зовнішнім провідником (рис. 18). Внутрішній провід мідний або біметалевий, він може бути суцільним або звитим з декількох тонких дротів. У коаксіальних кабелях найчастіше використовується шайбова, балонна та пориста ізоляція. У радіочастотних кабелях використовується суцільна поліетиленова ізоляція та зовнішній провід у вигляді обплетення. Вигляд коаксіальних пар з різною ізоляцією подано на рис. 18.

Рисунок 18 – Типи коаксіальних пар: з шайбовою (а) та пористою (б) ізоляцією

Магістральні коаксіальні кабелі КМ-4 містять чотири стандартних коаксіальних пари з діаметрами (d/D) 2,6/9,5 мм і п’ять службових симетричних четвірок (рис. 19).

Зовнішній провідник цих кабелів виготовлений у вигляді трубки з мідної стрічки з поздовжнім швом. Ізоляція у коаксіальній парі поліетиленова шайбова. Симетричні четвірки призначені для передачі сигналів службового зв’язку та телемеханіки. Застосовуються кабелі марок КМГ-4; КМБ-4; КМК-4. Ці кабелі використовуються у діапазоні частот до 17 МГц. Ці кабелі вже не випускаються, але ще знаходяться в експлуатації.

Малогабаритний коаксіальний телефонно-телевізійний кабель для зонового зв’язку та з’єднувальних ліній типу МКТ-4 має чотири коаксіальні пари 1,2/4,6 мм, п’ять службових пар та одну контрольну жилу (рис. 20). Ізоляція коаксіальної пари балонна.

Рисунок 19 – Коаксіальний кабель КМ-4:1 — броневий дріт; 2 — поясна ізоляція; 3 — свинцева оболонка; 4 — коаксіальна пара; 5 — симетрична четвірка; 6 — дві бронестрічки; 7 — подушка; 8 — зовнішнє покриття (джут)

Рисунок 20 – Малогабаритний коаксіальний кабель типу МКТ-4: 1 — броневий дріт; 2 — поясна ізоляція; 3 — свинцева оболонка; 4 — коаксіальна пара; 5 — симетрична пара; 6 — дві бронестрічки; 7 — подушка; 8 — зовнішнє покриття (джут)

Для забезпечення герметизації коаксіальні кабелі утримуються під надмірним тиском!

На лініях зонового зв’язку застосовується також однокоаксіальний кабель ВКПАШп — 2,1/9,4, що виготовляється у двох варіантах: з самопідтримуючим тросом для підвішування на опорах (рис. 21, а) та для підземного прокладання (рис. 21, б).

Це коаксіальний кабель із пористою ПЕ ізоляцією з алюмінієвим зовнішнім провідником у ПЕ оболонці внутрішньозоновий. Призначений для організації зонового зв'язку до 600 км. Внутрішній провідник кабелю – мідний дріт діаметром 2.14 мм – ізольований пористим поліетиленом діаметром 9,7 мм. Зовнішній провідник – алюмінієва пресована трубка товщиною 0.8 мм. Ця ж трубка відіграє роль екрана. Оболонка виконана зі світлостійкого полиіетилена. Випускається у двох варіантах: підземний ВКПАП і підвісний самонесучий з убудованим тросом з 49 сталевих дротів діаметром 0.34 мм ВКПАПт. В останньому варіанті оболонка з ПЕ накладається на коаксіальну пару й несучий трос зі сполучним проміжком 4х4 мм.

Ці кабелі використовуються у діапазоні частот до 1400 кГц, з системами передачі ІКМ-30 та ІКМ-120.

Рисунок 21– Однокоаксіальний кабель ВКПАШп-1:а — підвісний ВКПАШпт; б — для підземного прокладання; 1 — внутрішній провідник; 2 — поліетиленова пориста ізоляція; 3 — зовнішній провідник; 4 — зовнішня алюмінієва оболонка з поліетиленовим покриттям (Шп); 5 — трос для підвішування

 

Окрему групу складають кабелі для підводної прокладки. Головна вимога – легкість і більша міцність на розрив.. Підводні кабелі повинні мати мале загасання, що зводить до мінімуму число проміжних підсилювачів. Ізоляція повинна бути суцільною, без повітряних включень, з високоміцного діелектрика, що дозволяє обійтися без металевої оболонки. Це не стосується підводних волоконно-оптичних кабелів морської прокладки, які повинні мати мідну захисну оболонку та броню з подвійного повиву з круглих сталевих дротів.


Читайте також:

 1. Будівельні довжини кабелів
 2. Будова оптичних кабелів
 3. Вибір і перевірка проводів та кабелів за нагріванням
 4. Вибір проводів і кабелів силової проводки
 5. ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗНАКІВ ЕКОМАРКУВАННЯ
 6. Виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробів
 7. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 8. Виміри магістральних кабелів
 9. Вимоги до якості маркування, пакування, умов зберігання, стерилізація.
 10. Екранування кабелів
 11. Екранування кабелів
 12. Екранування кабелів зв'язку




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Екранування кабелів | Основні вимоги до ЛЗ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.