Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вибір проводів і кабелів силової проводки

 

Від довговічності та надійності електропроводок залежить безперебійність ро­боти електроспоживачів, безпека людей і тварин. Вид електропроводки, марку та спосіб прокладання провода або кабеля ви­бирають залежно від призначення, цінності та архітектурних особливостей будівлі, умов оточуючого середовища, характеристики та режиму роботи електроприймачів, вимог техніки безпеки та протипожежних правил тощо.

Ізоляція проводів і кабелів в усіх випадках повинна відповідати номінальній напрузі електроустановки, а захисні оболонки - активності оточуючого середо-вища та способу прокладання .

У сільськогосподарських електроустановках здебільшого використовують проводи і кабелі з алюмінієвими жилами перерізом 2,5 мм2 та вище. При цьому, як правило, треба застосовувати такі види електропроводок, які не потребують стальних труб. Електропроводку в стальних трубах застосовують лише тоді, коли за умовами зовнішнього середовища або місця прокладання інша проводка недо-пустима або недоцільна. Для живлення мобільних споживачів необхідно викорис-товувати гнучкі спеціальні кабелі типів КРПГН-СХ з лавсановим жгутом або кабелі загального призначення КРПТ і КРПТН.

Для сільськогосподарських приміщень та електроустановок види електро-проводок, марки та спосіб прокладання проводів і кабелів можна вибрати з таблиці. Площу поперечного перерізу струмоведучих жил проводу або кабелю в кож­ному випадку потрібно вибирати таким чином, щоб тривало-допустимий для нього за на­гріванням струм навантаження був не меншим максимального тривалого робочого струму електричного кола тобто:

(А)

Для відгалужень до окремих електроприймачів, що працюють з постійною номінальною споживаною потужністю, за максимальні тривалі робочі струмиприймають їх номінальні струми, тобто:

(А)

 

Максимальний робочий струм магістралі, від якої живиться кілька електро­приймачів, визначають за формулою:

 

(А)

де, - коефіцієнт одночасності роботи приймачів (таблиця №8);

- сума номінальних струмів усіх електроприймачів, (А).

Вибраний по нагріву провід або кабель необхідно перевірити на відповід­ність його перерізу апарату захисту за умовою:

 

(А)

де, - кратність допустимого тривалого струму провідника по відношенню до номінального струму або струму спрацювання захисного апарату. (Для автома­тичних вимикачів з тепловим розчіплювачем = 1, а для автоматичних вимикачів які мають лише електромагнітний розчіплювач = 0,22);

- сила номінального струму або струму спрацювання захисного апарату

(для автоматичних вимикачів з тепловим розчіплювачем , а для автоматичних вимикачів які мають лише електромагнітний розчіплювач ). При цьому вважається, що умови прокладання провода (кабеля) нормальні.

Визначивши площу перерізу провода (кабеля) по двох умовах, вибирають більшу. При цьому потрібно враховувати, що ПУЕ – 2010 дозволяє при виборі площі перерізу по другій умові, приймати найближчий менший переріз.

 

Таблиця №8 Значення коефіцієнта одночасності

 

Кількість споживачів 2 ...3 4....5 6 ... 7 8 ... 10 11 ... 15 16 ...20 21 ..30
Ко 0,85...0,8 0,75 0,7 0,65 0.6 0,55 0.5

 

Таблиця №9 Значення коефіцієнта КЗАХ

  Значення струму захисного апарата Кратність допустимих тривалих навантажень
Мережі, для яких захист від перевантаження обов’язковий Мережі,які не потребують захисту від перевантажень
Провідники з гумовою ізоляцією, або аналогічною Кабелі з паперовою ізоля-цією
Вибухонебезпечні і пожежонебезпечні приміщення Невибухонебезпечні і непожежо-небезпечні приміщення
Номінальний струм плавкої вставки запобіжника   1,25   1,0   1,0   0,33
Струм уставки автомата який має лише електромагнітний розчіплювач   1,25   1,0   1,0   0,22
Номінальний струм автомата з нерегульованою характеристикою   1,0   1,0   1,0   1,0
Струм зрушення автомата з регульованою характеристикою   1,0   1,0   0,8   0,66

Читайте також:

 1. IV Етап: Вибір стратегії керування виявленими ризиками й виділення пріоритетних напрямків роботи
 2. IV розділ. Сегментація ринку та вибір цільового сегменту
 3. IV. ВИБІР КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 4. XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 5. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 6. Аналіз трифазного з’єднання з урахуванням опорів лінійних проводів
 7. Аналіз юридичних складів злочинів, що пов’язані з порушенням чинних на транспорті правил та в пошкоджені магістральних трубопроводів
 8. Аудиторська вибірка
 9. Багато вибіркові
 10. Багатоконтурні частотно-вибірні системи
 11. Багатоступінчаста вибірка
 12. Бальна система оцінок технічного стану газопроводів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вибір апаратури керування і захисту, комплектних пристроїв | Розробка конструкції і схеми внутрішніх

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.